Forsøk med over 80 000 pasienter tyder til sammen på at D-vitamin-tilskudd ikke hindrer hjertesykdom. (Foto: Johan Larson / Shutterstock / NTB scanpix)
Forsøk med over 80 000 pasienter tyder til sammen på at D-vitamin-tilskudd ikke hindrer hjertesykdom. (Foto: Johan Larson / Shutterstock / NTB scanpix)

D-vitamin-tilskudd hindret ikke hjertesykdom, ifølge ny oppsummering

Det er lite som tyder på at D-vitamin-tilskudd gir lavere risiko for hjerte- og karsykdom i befolkningen. Likevel er det viktig å forebygge vitaminmangel, mener norsk professor.

Saken så egentlig ganske klar ut:

En rekke observasjonsstudier har vist at mennesker med lave verdier av D-vitamin oftere får hjerte- og karsykdom. Dette gjelder også undersøkelser fra Norge.

Betyr det at vi kan redusere antallet mennesker som blir hjertesyke, bare ved å oppfordre befolkningen til å ta D-vitamintabletter?

Svaret er ikke så enkelt som man skulle tro.

Observasjonsstudier, som kartlegger livsstil og helse, kan vise om folk med lavere D-vitamin-nivå oftere blir syke. Men slike studier kan ikke avgjøre om D-vitamin-nivået var årsaken til sykdommen.

For å finne svar på dette spørsmålet, må forskerne gjøre såkalte intervensjonsstudier: Eksperimenter der er én gruppe tar vitamintilskudd mens en annen gruppe får placebo – narrepiller. Hvis færre deltagere i vitamingruppa får hjertesykdom, betyr det at tilskuddet har effekt.

Det er faktisk også gjort mange slike studier. Men resultatene har ikke vært like lovende.

Nå har en gruppe forskere oppsummert dataene fra mange nyere eksperimenter, for å avgjøre om tilskudd virkelig har noen effekt hos folk flest.

Det enkle svaret er: Nei.

D-vitamin hadde ingen effekt

Det er Mahmoud Barbarawi fra Michigan State University og kollegaene hans som gjorde studien. De samlet data fra 21 ulike studier, der over 80 000 deltagere hadde vært med. Halvparten av disse tok D-vitamin-tilskudd, mens resten fikk placebo.

Resultatene viste altså at det ikke var noen forskjell mellom gruppene. Deltagerne som tok D-vitamintilskudd hadde ikke lavere risiko, verken for alvorlig hjertesykdom, hjertedød eller død av noen annen årsak.

Så hva betyr det? Hvordan kan en så tydelig effekt i observasjonsstudiene bare bli borte i intervensjonsstudiene?

Det finnes to mulige forklaringer på dette.

Kanskje en annen livsstil

Den ene forklaringen kan være at den tilsynelatende gunstige effekten av D-vitamin i observasjonsstudiene, i virkeligheten ikke handlet om vitaminer.

D-vitaminer får vi som kjent ikke bare fra piller, men også fra mat – som fet fisk – og ikke minst fra sola.

Det betyr at menneskene med høye vitamin D-nivåer kan ha hatt en annen livsstil enn de med lave verdier. En livsstil som i seg selv kan tenkes å virke inn på risikoen for hjerte- og karsykdommer via andre mekanismer enn vitamin D.

Folk som spiser mye fisk, har kanskje generelt et sunnere kosthold enn normalt? Og mennesker som er mye ute i sola, er kanskje også mer fysisk aktiv?

Man kan heller ikke utelukke at sollyset har flere virkninger i kroppen. Studier på dyr har for eksempel antydet at UV-lys kan påvirke immunforsvaret og risikoen for hjertesykdom, helt uavhengig av vitamin D.

Hadde ikke vitaminmangel

En minst like sannsynlig forklaring på den skuffende effekten av vitamintilskudd, kan imidlertid være at forsøkene ikke viser hele bildet, mener professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen, som selv forsker på D-vitamin.

– Problemet er at mange av disse studiene er fra land som USA og Australia, hvor folk har et generelt høyt vitamin-D-nivå. Og da kan du jo spørre: Hvis folk ikke har noen mangel på vitamin D, hva forventer du at et tilskudd skal gjøre?

Kanskje ville resultatet bli annerledes hvis forskerne bare hadde inkludert mennesker med for lave verdier av vitamin?

Samme kritikk kommer fra Arshed A. Quyyumi og Ibhar Al Mheid, som kommenterer studien.

De påpeker imidlertid at det allerede finnes egne analyser av studiedeltagere som hadde for lave nivåer av D-vitamin da studien begynte. Men heller ikke disse så ut til å ha noen nevneverdig effekt av tilskuddene, skriver forskerne.

Ikke noe vidundermiddel

Quyyumi og Al Mheid mener det er grunn til å stille spørsmål ved D-vitaminets rykte som et slags vidundermiddel, med virkning mot mange sykdommer.

Det er kommet stadig flere undersøkelser som trekker helseeffekten i tvil. Nylig kom for eksempel en intervensjonsstudie som viste at D-vitamin-tilskudd ikke hadde noen virkning på risikoen for diabetes 2.

Dierkes fra UiB er enig.

– Dette er snakk om ernæring. D-vitamin er et essensielt stoff som vi trenger hele livet, men det er ikke noen mirakelpille som hjelper mot alt.

– Det ville rett og slett vært merkelig om et næringsstoff hadde en så mirakuløs virkning.

Professoren understreker likevel at det er viktig å behandle mennesker som har Vitamin D-mangel, både for å sikre et sunt skjelett og forebygge sykdommer.

– Her i Norge har vi lite sollys, og vi ligger på topp i benskjørhet og hoftebrudd. Her er det sikkert lurt å være ute i sola om sommeren og ta tran om vinteren.

– Men poenget er å hindre mangel, ikke å ha superhøye vitamin-D-nivåer.

Referanser:

M. Barbarawi, B. Kheiri, Y. Zayed m. fl., Vitamin D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 83 000 Individuals in 21 Randomized Clinical Trials, JAMA Cardiology, august 2019. Sammendrag.

A. A. Quyyumi, I. Al Mheid, The Demise of Vitamin D for Cardiovascular Prevention, JAMA Cardiology, august 2019. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS