Havbruksnæringen har sine utfordringer, ikke minst når det gjelder lakselus, rømming, sykdomsbekjempelse blant fisken og forurensning i fjordene, forteller forsker. (Foto: Helge Skodvin)
Havbruksnæringen har sine utfordringer, ikke minst når det gjelder lakselus, rømming, sykdomsbekjempelse blant fisken og forurensning i fjordene, forteller forsker. (Foto: Helge Skodvin)

Norsk havbruk: Hvor går tålegrensen?

– Aksepterer vi større miljøinngrep fra havbruksnæringen jo mer penger den genererer i lokalsamfunnet?

Dette og mange andre verdispørsmål opptar Kine Karlsen, seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima AS i Tromsø. Torsdag 21. september stiller Karlsen og fem andre forskere fra Nofima til seminar om verdivalg i norsk lakseoppdrett i forbindelse med Forskningsdagene. Stedet er Kystens hus i Tromsø.

Karlsen forsker på bærekraftig utvikling i havbruksnæringen og er opptatt av hvordan næringsliv, lokalbefolkning og myndigheter håndterer balansegangen mellom hensynet til miljø og natur og økonomisk vekst og velferd. Karlsen setter søkelys på problemstillinger som skaper stort engasjement og debatt i mange kystkommuner.

– All næringsaktivitet påvirker miljøet og legger beslag på areal. Havbruksnæringen har sine utfordringer, ikke minst når det gjelder lakselus, rømming, sykdomsbekjempelse blant fisken og forurensning i fjordene. Disse utfordringene gir grobunn for omdømmeproblemer for havbruksnæringen. Samtidig genererer næringen store inntekter både til lokalsamfunnet og for hele landet. Forskning viser at oppdrettsnæringen gjør størsteparten av sine innkjøp lokalt og regionalt og bidrar til mange arbeidsplasser. Spørsmålet blir hvor stor miljøbelastning vi er villige til å akseptere for den velferden som skapes, sier Karlsen.

Powered by Labrador CMS