Forskerne festet grønne LED-lamper langs garnet.
Forskerne festet grønne LED-lamper langs garnet.

Forskere festet lys på garnet. Da fanget de færre uønskede arter

– Et lovende arbeid, ifølge norsk forsker

Et fiskegarn gjør ingen forskjell på uønsket og ønsket fangst. Det som streifer forbi, setter seg fast.

Det som derimot utgjør en forskjell, er ulike arters evne til å oppfatte lys.

Forskerne plasserte derfor spesielle lamper langs garnet. Lampene gjorde garnet synlig for uønskede arter, og uforandret for artene de ville fange.

Garnet gjør både fisken og fiskerne en tjeneste, hevder forskerne.

Denne havskilpadden unngår garnet når det lyser.
Denne havskilpadden unngår garnet når det lyser.

Mer lysfølsomme

LED-lys ble først festet på garn for å forhindre havskilpadder i å vikle seg inn. Det skulle vise seg at flere arter slapp unna garnet med denne metoden. Undersøkelsen ble gjort over en uke i Californiabukta ved Mexico. Her satte forskerne fra Arizona State University ut 28 parvise garn, med og uten LED-lys.

Bifangsten, altså den uønskede fangsten, ble redusert med 63 prosent i de opplyste garnene. Forskerne så 95 prosent reduksjon i hai, skater og rokker, og 81 prosent reduksjon i Humboldt-blekksprut. De så også 48 prosent reduksjon i annen uønsket fisk. Fangsten av ønsket fisk forble som før.

Grunnen til at de større fiskene kom seg unna, er at de har større øyne som samler mer lys. Både hai, skilpadder og blekkspruter har velutviklede øyne som er svært lysfølsomme. De mindre fiskene får inn mindre lys, og gikk fortsatt rett i garnet. Valg av lysstyrke og farge på lampene var altså avgjørende for resultatet.

Studien ble publisert i tidsskriftet Current Biology.

Kort om bifangst

Fangst av arter som ikke er målet for fisket. En uønsket, men mer eller mindre uunngåelig del, av de fleste fiskerier. Slik er det også langs norskekysten.

Bifangst representerer et utvalg av de artene og bestandene som befinner seg på samme sted når fisket pågår. Omfanget av bifangst er ikke tilfeldig, men varierer med bl.a. fartøytype, redskapstype, redskapsbruk, område, sesong, tid på døgnet, værforhold og sammenfall med byttedyrforekomster for artene som tas som bifangst.

Kilde: NINA.no

Bra for både fisk og fiskerne

Mindre uønsket fiskefangst gir også fiskerne fordeler, hevder forskerne bak studien.

Fiskerne brukte under halvparten så mye tid som de pleide da de skulle rense garnene.

– Å gjøre livet enklere for fiskerne ved å redusere tiden med å løse ut bifangst, er like viktig som å redusere bifangst i garn. Det er viktig for fiskerne å vite at det er konkrete fordeler for dem. Det er avgjørende for å ta i bruk slike teknologier i fiskeindustrien, sier fiskeøkolog John Wang som er en av forskerne bak den nye studien i en pressemelding.

De LED-opplyste garnene kostet opptil 140 dollar eller rundt 1250 norske kroner. Forskerne ønsker nå å teste solcelledrevne lys som varer lenger enn de batteridrevne, samt om færre lys per garn kan gi de samme resultatene.

Med mindre bifangst, går det fortere å rense garnet.
Med mindre bifangst, går det fortere å rense garnet.

Økonomisk og økologisk bærekraftig

Anne Christine Utne Palm jobber på Havforskningsinstituttet. Hun forsker på hvordan fisk oppfører seg under fangst.

– Det jeg finner spesielt og veldig lovende med dette arbeidet, er at forskerne har funnet en metode som reduserer bifangst av nok en sårbar gruppe som inkluderer hai og skater, sier hun.

Det er arter som betyr mye for å bevare en naturlig økosystemfunksjon. Ved bifangst blir disse viktige artene drept eller skadet utilsiktet.

Utne Palm sier videre at bifangsten ofte dumpes, selv om det er ulovlig både i EU og Norge.

– Dumping eller ikke, som oftest blir ikke bifangst utnyttet særlig godt, og ikke til menneskeføde, sier Utne Palm.

I mange tilfeller er bifangsten også yngel eller så unge at de ikke har reprodusert enda.

– Det vil være både mer økonomisk og økologisk bærekraftig å høste fisken som voksne individer, etter at de har bidratt til bestanden med egne avkom, sier hun.

Anne Christine Utne Palm fra Havforskningsinstituttet sier at det er positivt at flere sårbare arter slapp unna garnet.
Anne Christine Utne Palm fra Havforskningsinstituttet sier at det er positivt at flere sårbare arter slapp unna garnet.

Spøkelsesfiske og batterier på avveie

Utne Palm sier at garn og lys har blitt eksperimentert med tidligere.

– Innenfor fiskeriteknologi har dette med bruk av lys for å fremme seleksjon og hindre bifangst i fiskeredskap vært et hot tema de siste ti årene, sier hun.

Det internasjonale havforskningsrådet har jobbet spesifikt med dette temaet siden 2011. Stadig flere studier blir utført og publisert, men det er mange spørsmål som gjenstår:

Vil andre farger og lysstyrker være mer effektive? Hva med å legge til spekkhogger-lyder, eller henge lampene på varierende dybde?

Utne Palm sier at det finnes utfordringer ved å bruke opplyste fiskegarn.

– Fiskegarn blir ofte tapt, og det utgjør et stort spøkelsesfiske og forsøplingsproblem på verdensbasis. Det at en i tillegg setter på lys med tilhørende batterier, øker forsøplingen i havet. Det kan også følge negative effekter av at en øker lysforurensingen i havet, sier Utne Palm.

Referanse:

Senko m.fl. Net illumination reduces fisheries bycatch, maintains catch value, and increases operational efficiency, Current Biology (2022), https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.12.050

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS