Overflødige musemenn

Så er det vist en gang for alle: Menn er overflødige, de er ikke en gang nødvendige for å lage avkom. Japanske forskere har i alle fall klart å lage mus ved hjelp av to hunn-mus.

Men vi kvinner vil jo ha menn likevel da, i alle fall til metoden for å lage musebarn er overført til mennesker, og det blir den mest sannsynlig ikke.

- Dette er veldig komplisert, så nei, det er umulig å gjøre det samme eksperimentet på mennesker. Og jeg vil heller ikke gjøre det, sier Tomohiro Kono til BBC News Online. Kono er en av forskerne bak studien.

Så pust lettet ut menn, dere blir nok ikke overflødige, og det kan dere takke naturen for.

Jomfrufødsel

Med metoden til de japanske forskerne kan insekter, planter, noen frosker og fisker, og til og med høner, få levende avkom. Med pattedyr går det imidlertid ikke.

Metoden i naturen og laboratoriet kalles partenogeneses (jomfrufødsel), og den går ut på at eggene fra hunnen blir trigget til å vokse uten befruktning.

Pattedyr er derimot skrudd sammen sånn at det er nødvendig med både eggcelle fra hunnen og spermie fra mannen for å lage avkom.

Men hvorfor, og hvordan? Dette er spørsmålene Kono stilte, og som er foranledningen for museforsøkene.

Pregede gener

Det viser seg at prosessen med å lage avkom ikke er avhengig av arvestoff fra to kjønn. Det er imidlertid slik at eggcellenes og spermienes gener er stemplet med ulik genaktivitet (dette kalles preging), noe som i praksis betyr at noen gener er aktive hos eggcellen, mens andre er aktive hos sædcellen.

Dette er grunnen til at to eggceller normalt sett ikke kan gi et avkom, noe heller ikke to sædceller kan.

- Årsaken ligger ikke i arvematerialet, for til sammen er det nok kromosomer til å lage et avkom. Imidlertid er det en slags lås i systemet som gjør at prosessen bare virker mellom eggcelle og spermie.

Så hvordan klarte de japanske forskerne å omgå dette med mus?

Det var ikke enkelt, for å si det sånn, noe resultatet også vitner om: Av 460 embryoer ble ti musunger født, men bare én har vokst opp til å bli en fullvoksen mus på 14 måneder med egne unger.

Hunnen med to mødre og ingen far har fått det klingende navnet Kaguya, oppkalt etter en japansk eventyrfigur.

Omdannet egg til sperm

Det de japanske forskerne gjorde var at de tok utgangspunktet i en umoden eggcelle hvor genene ennå ikke hadde blitt preget.

Eggcellen ble hentet fra en genmodifisert mus som manglet genet H19, et gen som normalt blir preget, samt en region som normalt slår av et gen som kalles Igf2. Begge genene kontrollerer fostervekst.

Kono mener at disse to trinnene er nok til å omdanne eggcellen til en celle med et mønster av genaktivitet som en sædcelle normalt har.

Når dette var gjort smeltet forskerne sammen denne eggcellen med en normal eggcelle fra en annen mus.

Etter at avkommene var født undersøkte forskerne over 1 000 gener i musungene for å sjekke om de resterende genene oppførte seg sunt og normalt, og det gjorde de.

Eksperter Nature har vært i kontakt med mener denne metoden viser at det er preging av gener hos eggceller og sædceller som normalt blokkerer jomfrufødsel hos pattedyr.

Kono tror at denne mekanismen har utviklet seg hos hanner for at de skal være sikre på at deres arvestoff er nødvendig for å lage avkom.

En evolusjonær mannlig konspirasjon, med andre ord - visste vi det ikke!

Forskningen er publisert i Nature.

Referanse:

Birth of parthenogenetic mice that can develop to adulthood, TOMOHIRO KONO1,3, YAYOI OBATA1,3, QUIONG WU1,3, KATSUTOSHI NIWA1,3, YUKIKO ONO1, YUJI YAMAMOTO2,3, EUN SUNG PARK4, JEONG-SUN SEO4,5 & HIDEHIKO OGAWA1,3

Les mer…

Nature

BBC Science News

Powered by Labrador CMS