Her kan det se ut som det gjemmer seg et krater på Grønland. (Bilde: NASA/Skjerdmump)
Her kan det se ut som det gjemmer seg et krater på Grønland. (Bilde: NASA/Skjerdmump)

Det kan gjemme seg andre, digre kratere langt under Grønlandsisen

Et digert, 31-kilometer bredt krater under isen på Grønland ble oppdaget i 2018. Nå mener forskere at det kan være et enda større et under isen.

Publisert

Grønlandisen ligger som et tykt lokk over Grønland, og det viser seg at det gjemmer seg hemmeligheter under islaget.

Et 31-kilometer bredt og 300 meter dypt asteroidekrater ble oppdaget ved hjelp av radarmålinger av landskapet under isen. Krateret har fått navnet Hiawatha, etter isbreen som ligger over.

Forskerne er ikke sikre på hvor gammelt det er, men det må ha vært en diger jernasteroide som lagde dette krateret.

Nærmere bestemt 12 milliarder tonn med asteroide, som eksploderte med samme sprengkraft som 47 millioner Hiroshima-bomber, ifølge forskeren Kurt H. Kjær, som ledet en tidligere studie om krateret.

Nå har en forskergruppe publisert en studie om enda et mulig krater under Grønlandsisen. Dette er litt mer uklart enn det forrige, og forskerne kan ikke slå fast at det faktisk er et meteorkrater, men de mener det er sannsynlig.

Og det er digert. Hele 36 kilometer i diameter, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Geophysical research letters.

Se NASAs presentasjon av det mulige krateret i videoen under:

Radar gjennom isen

Forskerne har brukt tidligere radarmålinger av Grønlandsisen i prosjektet.

Forsenkningen de ser ligger under to kilometer med is. Dateringer av isen her viser at krateret er minst 79 000 år gammelt, men det kan også være mye eldre.

Men krateret har en tydelig ring rundt seg, som består av topper i landskapet, som kommer av at bakken blir presset opp av selve nedslaget. Formen kan også tyde på at det er en vulkan som har kollapset, men det er ingen andre tegn på vulkanisme i dette området.

Lenge siden?

Forskerne har prøvd å simulere hvor lang tid det ville ta for at det opprinnelige krateret blir slitt ned til den tilstanden det er i dag. Svaret er ganske bredt, men de kommer fram til en gang mellom 100 000 og 100 millioner år.

Forskerne har også stilt seg spørsmålet om det kan ha blitt dannet i samme hendelse som skapte Hiawatha-krateret, men dette er lite sannsynlig. Blant annet er isen som ligger over dette nye, potensielle krateret mye eldre enn isen over Hiawatha-krateret.

Forskerne viser til estimater som sier at jorden sannsynligvis har blitt truffet av rundt 350 store asteroider fra omtrent 650 millioner år siden og fram til i dag. En stor asteroide i denne sammenhengen danner et krater som er større enn 20 kilometer i bredde.

Til nå vet de om 38 store kratre som stammer fra denne tidsperioden.

Referanse:

MacGregor mfl: A Possible Second Large Subglacial Impact Crater in Northwest Greenland. Geophysical review letters, 2019. DOI: 10.1029/2018GL078126. Sammendrag.