Den nye studien fører neppe til en test som kan påvise om spedbarn har høyere risiko for krybbedød. Verdiene overlapper for mye med kontrollgruppen, ifølge dansk forsker.
Den nye studien fører neppe til en test som kan påvise om spedbarn har høyere risiko for krybbedød. Verdiene overlapper for mye med kontrollgruppen, ifølge dansk forsker.

Liten studie av krybbedød: Finnes årsaken i spedbarnas blod?

Australske forskere mener å ha funnet et enzym kan kobles til krybbedød. Dansk forsker er imidlertid skeptisk.

I Norge er krybbedød heldigvis veldig sjelden. Likevel er det noe mange foreldre er redde for.

Krybbedød, som også blir kalt «plutselig spedbarnsdød», innebærer at et barn dør plutselig, ofte om natten, uten å ha vært syk og uten en påviselig årsak.

Det har i årevis blitt forsket på å finne årsakene til krybbedød, og nå kommer en australsk studie med et bidrag til puslespillet.

Forskerne som står bak studien, har funnet ut at spedbarn som plutselig er døde av ukjente årsaker, hadde et lavere nivå av et enzym som kalles butyrylcholinesterase (BCHE) i blodet enn andre spedbarn.

Enzymet kan kanskje fungere som en biomarkør, det vil si en målbar indikator av høyere risiko, foreslår de.

Det forklarer studiens hovedforsker Carmel Harrington i en pressemelding fra The Children's Hospital at Westmead.

Studien er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet eBioMedicine.

Ikke noe gjennombrudd

Det er et interessant funn, sier Michael Christiansen, som er overlege ved danske Statens Serum Institut.

Men resultatet er ikke et gjennombrudd som gjør at man kan begynne å teste spedbarn, understreker han. Studien tyder bare på en mulig hypotese.

– Det er et første skritt, og det gir muligheter for å etterprøve noen ting, sier Christiansen, som også har forsket på krybbedød.

Blant annet var Christiansen i 2005 med på å identifisere gener som kobles til fenomenet.

Overlegen understreker at den australske studien ikke fører til endringer i anbefalingene for å forebygge krybbedød.

Gruppen er for liten, og overlappene for store

De australske forskerne har analysert blodprøver fra 67 spedbarn som mellom 2016 og 2020 er døde av krybbedød eller av andre ukjente årsaker. Prøvene har de fra den hælblodprøven som brukes til å screene nyfødte for medfødte sykdommer.

Blodprøvene har forskerne sammenlignet med blod fra en kontrollgruppe av 655 spedbarn som enten lever eller er døde av kjente årsaker.

De finner at BChE-nivåene er signifikant lavere hos spedbarn som døde av krybbedød.

Nivået av dette stoffet kan spille en rolle i forhold til reaksjonsevne. Forskernes hypotese er at underskuddet av stoffet reduserer spedbarns evne til å vekke seg selv eller reagere hvis det ytre miljøet setter barnet i fare.

– Men det er på ingen måte bevist, sier Michael Christiansen, etter at han har lest studien.

Han peker på en rekke svakheter ved studien:

  • Bare 26 av de 67 undersøkte blodprøvene stammer fra barn som oppfyller kriteriene for krybbedød.
  • Man har ikke forholdt seg til skjulte faktorer som kan påvirke resultatet, for eksempel fødselsvekt eller svangerskapsforgiftning.
  • Det er en veldig stor overlapp i enzymverdier i gruppene av barn. Derfor kan man neppe bruke studien som en test for risiko for krybbedød.

Registre gir flere muligheter

– Det utelukker ikke at det kan være noe i det, og det er klart at det ville være spennende å utføre studien på danske registre, sier Michael Christiansen.

I Norge får foreldrene til alle nyfødte tilbud om at det blir tatt en blodprøve, en såkalt hælprøve, av barnet. Prøven screenes for 26 alvorlige og sjeldne medfødte sykdommer. Men blodet lagres også og kan brukes på forskning. De danske registrene ligner på de norske.

– Når man uttaler seg om sykdomsårsaker, må man være forsiktig, og det må være evidensbasert. Dette er en begynnelse, men det er ikke forklaringen, sier Christiansen.

Referanser:

Carmel Therese Harrington mfl.: Butyrylcholinesterase is a potential biomarker for Sudden Infant Death Syndrome. eBioMedicine, 2022. DOI: Doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104041

Forebygg krybbedød

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse av krybbedød lyder:

  • Legg alltid spedbarnet til å sove på ryggen
  • Ikke røyk under graviditeten – og ikke utsett barnet for tobakksrøyk etter fødselen
  • Unngå at barnet er for varmt når det sover

En rekke land innførte anbefalingene i 1991, og det førte til et klart fall i forekomsten av krybbedød.

I Danmark gikk man fra om lag 120 dødsfall i året til omkring 10–15.


Kilde: Sundhedsstyrelsen

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS