De aller fleste barn og unge bruker sosiale medier, og forskning ser kun en liten sammenheng til mer depresjon, atferdsproblemer og alkoholforbruk. (Foto: Scanpix)
De aller fleste barn og unge bruker sosiale medier, og forskning ser kun en liten sammenheng til mer depresjon, atferdsproblemer og alkoholforbruk. (Foto: Scanpix)

Norsk studie viser svak sammenheng mellom sosiale medier og depresjon

Å bruke mer tid på sosiale medier påvirker ungdommen negativt, men sammenhengen mellom bruken av sosiale medier og depresjon er svak.

En ny studie gjort av Folkehelseinstituttet i perioden 2014 – 2015, viser at en økning i bruken av sosiale medier blant ungdom kan føre til en liten økning i depresjon, atferdsproblemer og alkoholbruk.

– Man kan tenke seg at ungdommen blir deprimert av å sammenligne seg selv mot andre gjennom sosiale medier, men studien vi utførte viser at sammenhengen var svak, forteller forskeren Geir Scott Brunborg i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Resultatene var ikke som forventet

Studien er basert på svarene fra 750 norske ungdommer i alderen 13-18, fra skoler i Sørøst-Norge. Svarene kom fra undersøkelser gjennomført to ganger, med 6 måneders mellomrom, og handlet om ungdommenes bruk av sosiale medier, deres psykiske helse, alkoholbruk og atferd.

Endringene i svarene ble analysert for å finne en mulig sammenheng mellom symptomer på atferdsproblemer, bruken av alkohol og depresjonssymptomer.

Resultatene forskerne ble sittende med etter undersøkelsen viste at sosiale medier ikke er den største syndebukken når det kommer til utvikling av depresjon, atferdsproblemer og alkoholbruk.

Mette Løvgren er forsker ved Seksjon for ungdomsforskning på OsloMet (Foto: Kjersti Lassen)
Mette Løvgren er forsker ved Seksjon for ungdomsforskning på OsloMet (Foto: Kjersti Lassen)

Mette Løvgren, forsker ved OsloMets Seksjon for ungdomsforskning, forteller til forskning.no at det er forskning utført i andre land enn Norge som har funnet ut at de aller fleste barn og unge bruker sosiale medier, og har det bra.

– Sosiale medier tilbyr alternative møteplasser for unge som de ellers ikke har i livene sine, men for andre som kanskje allerede kjenner seg ensomme kan hyppig bruk av sosiale medier understreke følelsen av isolasjon.

– Dette er noe vi jobber med aktivt, for å analysere om det er noen sammenheng mellom bruk av sosiale medier og hvordan barn har det.

Nye forskningsmuligheter framover

Forskerne involvert i studien til Folkehelseinstituttet spesifiserer i resultatene sine at den tilsynelatende økningen i symptomer på depresjon kan komme av mindre ansikt-til-ansikt kommunikasjon og at ungdommene sammenligner seg mer og mer med andre i samfunnet.

Forskerne anerkjenner også at det er ukjente faktorer som virker inn.

Dette kan for eksempel være negative hendelser i livene til enkeltpersoner og andre ting som det ikke er mulig å kvantifisere i en undersøkelse.

De ukjente, og ofte svært individuelle, faktorene gjør det vanskelig å vise en sammenheng mellom sosiale medier og negativ utvikling av psyken hos ungdommene.

Brunborg forteller videre i pressemeledingen fra Folkehelseinstituttet at om man ønsker å redusere depresjon, alkoholbruk og atferdsproblemer blant ungdommen bør man prøve andre løsninger enn å begrense bruken av sosiale medier.

Referanse:

Geir Scott Brunborg mfl: Increase in time spent on social media is associated with modest increase in depression, conduct problems, and episodic heavy drinking. Journal of Adolescence, Juni 2019. Doi: 10.1016
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197119301046

Powered by Labrador CMS