De røde stripene ble trolig laget med en slags fargestift. Forskere tror tegningen er hele 73 000 år gammel. (Foto: Craig Foster)
De røde stripene ble trolig laget med en slags fargestift. Forskere tror tegningen er hele 73 000 år gammel. (Foto: Craig Foster)

Forskere fant verdens eldste menneskeskapte tegning

Tegningen ble trolig laget av moderne menneske, altså Homo sapiens, og er hele 73 000 år gammel.

Publisert

Forskere har under utgravninger i Blombos-hulen i Sør-Afrika avdekket tegninger på en bit av såkalt silcrete.

Silcrete er en bergart dannet av silika-sementering og som ble brukt og behandlet på tilnærmet samme måte som flint.

Funnet tilbakedaterer tidligere menneskeskapte tegninger med minst 30 000 år.

Utgravinger siden 1991

Tegningen, som består av tre røde linjer skravert med seks separate linjer, var påført med hensikt på den flate siden av et silcrete-avslag, som vil si et biprodukt fra produksjonen av steinredskaper, for cirka 73 000 år siden.

Tegningen var et overraskende funn fra arkeolog Luca Pollarolo da han gjorde en gjennomgang av tusener av silcrete-avslag som tidligere er funnet i Blombos-hulen.

Blombos hulen har vært under utgraving av professor Christopher Henshilwood og forsker Karen van Niekerk siden 1991 – de siste 15 årene i regi av både UiB og Wits University i Johannesburg.

Hulen inneholder materiale som er datert fra 100 000 til 70 000 år tilbake – en periode som omtales som Afrikansk Mellomsteinalder.

Henshilwood er direktør ved det nyopprettede Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen Centre for Early Sapiens Bahaviour (SapienCE). Van Niekerk er en av hovedforskerne ved SapienCE ved Universitetet i Bergen.

Professor Chris Henshilwood og forskerteamet under arbeid i Blombos-grotten I sørlige Cape, Sør Afrika, hvor tegningen ble funnet. (Foto: Ole Frederik Unhammer)
Professor Chris Henshilwood og forskerteamet under arbeid i Blombos-grotten I sørlige Cape, Sør Afrika, hvor tegningen ble funnet. (Foto: Ole Frederik Unhammer)

Tegn fra de første moderne menneskene

Forskningen skjer i skjæringspunktet mellom arkeologiske utgravninger, analyser og forskning knyttet til de første moderne menneskene, klimaforskning og kognitive og samfunnsvitenskapelige studier.

Målet har vært å oppnå ny banebrytende kunnskap om de første moderne menneskenes adferd og fremvekst.

Forskningsteamets funn og analyser av den 73 000 år gamle tegningen er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Forskerne forsto raskt at de røde linjene som ble funnet på steinavslaget, var ulike alt annet de tidligere har kommet over.

De satte derfor i gang arbeidet med å finne svar på hva det var laget av og av hvem. Var strekene naturlige, eller en del av strukturen i steinen? Var de kanskje laget av mennesker som levde i Blombos-hulen 73 000 år tilbake?

Dersom mennesker hadde lagd dem, hvordan gjorde de det og hvorfor?

Utsiden av Blombos-grotten. (Foto: Magnus Haaland)
Utsiden av Blombos-grotten. (Foto: Magnus Haaland)

Laget med fargestift

Med støtte fra en annen forsker fra UiB, professor Francesco d’Errico, har forskerteamet studert funnet grundig under avanserte mikroskop, ved hjelp av geokjemiske analyser og ved hjelp av moderne rekonstruksjon.

Da det ble bekreftet at linjene er laget av mennesker, har teamet videre eksperimentert med ulike typer malings- og tegneteknikker og funnet ut at det dreier seg om en tegning påført steinen med en «fargestift» laget av rød okerstein.

Dessuten ble det videre klart at den brå avslutningen av linjene på kantene av steinen tyder på at mønsteret må ha dekket en større flate. Altså har steinen utgjort en del av en større stein, og at tegningen har antakelig vært mer kompleks.

– Før dette funnet har det innen paleolittisk arkeologi vært en overbevisning om at entydige symboler først oppstod da homo sapiens ankom Europa for 40 000 år siden og siden erstattet de lokale neandertalere, sier Henshilwood.

– Nylige arkeologiske funn i Afrika, Europa og Asia støtter en mye tidligere fremvekst for produksjon og bruk av symboler.