Fortellingen om Apple-grunnleggeren Steve Jobs, mannen som ga som sto bak både Mac og iPhone, er fortellingen om kynikeren som ikke skyr noen midler for å lykkes. Men slik trenger det ikke å være.
Fortellingen om Apple-grunnleggeren Steve Jobs, mannen som ga som sto bak både Mac og iPhone, er fortellingen om kynikeren som ikke skyr noen midler for å lykkes. Men slik trenger det ikke å være.

Du trenger ikke være dominerende og egoistisk for å få en god karriere

Nei, egoisme er ikke noen fordel, ifølge en stor amerikansk studie. Ikke noe nytt i det, sier dansk arbeidslivsforsker.

En forfremmelse? Nei, du er nok altfor snill. Men egoisten Morten i markedsavdelingen får sikkert snart en lønnsforhøyelse. Den bølla.

Du tenker kanskje at det alltid er store egoer med spisse albuer som får de gode jobbene. Men slik er det ikke nødvendigvis.

Det konkluderer en ny amerikansk studie som begynte allerede i 2004, da forskerne kartla personligheten til 457 universitetsstudenter.

14 år senere, i 2018, sjekket forskerne hvordan det sto til med de tidligere studentenes karrierer, og konklusjonen var:

– Ubehagelige personlighetstrekk ga ikke noen fordeler i kampen om makt – selv ikke i mer hensynsløse organisasjonskulturer, forteller en av forskerne bak studien, Cameron Anderson, som er professor i psykologi ved Berkeley Haas School of Business, i en pressemelding.

Den nye studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS. Her defineres ubehagelige personlighetstrekk som å være konfrontasjonssøkende, kald, ufølsom og egoistisk.

Slik har forskerne gjort

I 2004 kartla kartla de personlighets-trekkene hos 457 amerikanske universitetsstudenter ved hjelp av «femfaktormodellen», også kjent som «The Big Five».

Den deler inn folk i fem overordnede personlighetstrekk:

  • ekstraversjon (innadvendt/utadvendt)
  • neurotisisme (bekymret/rolig)
  • åpenhet (konvensjonell/original)
  • samvittighetsfullhet (upålitelig/trofast)
  • vennlighet (irritabel/godmodig)

I 2018 så forskerne på hvilke karrierer studentene hadde nå. Men folk kan jo skifte personlighet, så forskerne ba også kolleger om å karakterisere testpersonene.

Konklusjonen var at folk med «ubehagelige» personlighetstrekk ikke nødvendigvis hadde mer suksess i næringslivet.

Steve Jobs var kynisk

Apple-grunnleggeren Steve Jobs er en slags arketyp på personer med «ubehagelige» personlighetstrekk, poengterer forskerne i studien.

Jobs har et ry som veldig kynisk, påpeker professor emeritus Helge Hvid, som har forsket på arbeidsliv på over 30 år. Han har ikke vært involvert i den amerikanske studien, men har lest den.

Hvid er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet, og han gjenkjenner den folkelige myten om de spisse albuene.

– I populærkulturen er det ofte kritikk av prestasjonssamfunnet, særlig personer som er mer opptatt av penger enn det gode familielivet. Det er en veldig utbredt myte, forteller han.

Studien avviser ikke at kynisme kan gi suksess

Denne myten blir utfordret av den nye studien, selv om den ikke er entydig, understreker Hvid.

Forskningen utelukker ikke at egoisme eller kynisme kan fungere.

– Det er en studie med et flott design. Men de finner ikke så mye nytt, poengterer Hvid:

– De viser at folk som oppfører seg som idioter, ikke nødvendigvis har mer suksess. Men egentlig viser de bare at personlighet ikke har noen betydning. Det er den mest nærliggende konklusjonen.

Forskerne viser altså at man kan ha suksess med ulike personlighetstyper. Og da er vi jo like langt.

Psykopater trenger ikke være dårlige ledere

Forskerne bak den nye studien advarer samtidig mot å ansette folk med «ubehagelige personlighetstrekk» – det de kaller for «jerks» – i lederposisjoner, da det kan skade arbeidsplassen.

Det er eksempler på at folk i lederposisjoner har flere psykopatiske trekk enn gjennomsnittet, og det finnes også forskning som tyder på at de kan kjøre organisasjoner i senk. Men annen forskning tyder på at passive ledere også kan være skadelig.

Men virkeligheten på arbeidsmarkedet er mer nyansert, forteller Helge Hvid.

– Det er veldig avhengig av sammenhengen. Hvis man arbeider med mennesker, krever det en viss porsjon empatiske evner. Men hvis man arbeider med finans, hvor det er veldig individuelle prestasjoner og mye klarere mål, kan man bestemt oppnå suksess ved å være veldig selvhevdende.

Kan det være nyttig å være egoistisk?

– Ja, det kan det. Det er avhengig av hva man vil. Hvis man har psykopatiske trekk, sjarme og selvtillit, og ikke stiller spørsmål ved seg selv og ikke har moralske skrupler. Det kan man komme langt med i noen bransjer.

Schizofrene krav på arbeidsmarkedet

Ifølge Hvid viser debatten kravene i det moderne arbeidslivet. Vi skal være både «lagspillere» og «yte individuelt»:

– Dette er helt vanlig i stillingsannonser. Man skal være resultatorientert, men samtidig har mange arbeidsplasser blitt enormt teamorientert, så man må også være snill, hjelpsom og åpen, forteller Hvid, som anbefaler at man ser realityprogrammer som Robinson eller Paradise Hotel for å lære mer om det moderne arbeidsmarkedet:

– Slike programmer avspeiler hvordan arbeidsmarkedet fungerer for de fleste. De arbeider sammen i team, og samtidig har de individuelle mål.

Så hvordan man oppnår suksess i dag?

– Min beste råd er at man spør seg selv hva man vil. Det kan være deilig å gjøre det bra jobben, men jeg tror ikke det er et godt livsprosjekt. Man når lengst når man vil oppnå noe. Å avansere for å avansere er bortkastet, sier Hvid.

Referanse:

Cameron Anderson mfl: People with disagreeable personalities (selfish, combative, and manipulative) do not have an advantage in pursuing poser at work. PNAS, 2020. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2005088117

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her

Powered by Labrador CMS