Forskere er bekymret. Selv om eldre bare så vidt har begynt å kjenne på at de blir skrøpeligere, kan bare én uke med inaktivitet gjøre mye med funksjonsevnen deres.
Forskere er bekymret. Selv om eldre bare så vidt har begynt å kjenne på at de blir skrøpeligere, kan bare én uke med inaktivitet gjøre mye med funksjonsevnen deres.

Mange eldre vil komme på sykehjem etter korona-isolasjonen, frykter forskere

Mange eldre sitter nå i sine hus og leiligheter og tør ikke å gå ut i frykt for å bli smittet av koronaviruset. Forskere er redd for at langvarig inaktivitet vil få store konsekvenser, både for dem og samfunnet.

Fysisk aktivitet kan gi eldre mennesker formidable helsegevinster.

Det styrker muskler og skjelett og senker risikoen for en rekke livsstilssykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og demens.

Men hva skjer når eldre nå blir sittende i ro i ukevis?

I verste fall kan korona-isolasjonen gjøre at noen blir så skrøpelige at de ikke klarer å gå på do alene, mener Arnhild Jenssen Nygård.
I verste fall kan korona-isolasjonen gjøre at noen blir så skrøpelige at de ikke klarer å gå på do alene, mener Arnhild Jenssen Nygård.

Helsemyndighetene oppfordrer eldre om å holde seg mest mulig hjemme mens smitten sprer seg som verst.

Bekymret

Arnhild Jenssen Nygård er bekymret.

Hun holder på med en doktorgrad ved NTNU om eldre og fysisk aktivitet.

Hun var godt i gang med å rekruttere deltakere til en studie hvor hun skal evaluere treningsopplegget «Sterk og stødig» i Norge da viruset brøt løs.

Dette er et tilbud som er etablert i over 70 kommuner i Norge. Rundt 4000 eldre trener ukentlig gjennom dette tilbudet på samfunnshus, helse- og velferdshus, idrettssaler rundt omkring i landet. I tillegg finnes det en rekke andre treningstilbud for eldre i Norge.

Nå har ikke de eldre et sted å gå og trene. Alle aktivitetene de vanligvis deltar på er stengt på ubestemt tid.

Og Nygård har ingen å forske på. Det kan ta tid før det er trygt for eldre å bevege seg ute igjen.

Forfallet begynner fort

Fysioterapeuten vet hva langvarig inaktivitet kan bety for folk i denne aldersgruppen.

Selv om eldre bare så vidt har begynt å kjenne på at de blir skrøpeligere, kan bare én uke med inaktivitet gjøre mye med funksjonsevnen deres, forteller hun.

– Trening er ferskvare. Nå vil det mest sannsynlig bli mange uker før de mest sårbare gruppene kan komme seg ut. Det vil få stor betydning for den fysiske funksjonen til enkelte. I verste fall kan det ende med at noen blir så skrøpelige at de ikke klarer å gå på do uten hjelp, sier hun.

Når vi blir eldre, vil vi gradvis forfalle fysisk, uansett hvor god form vi er i. Trening kan ikke stoppe det fysiske forfallet, men den kan bremse det.

Hvis de slutter å trene, stopper også bremsingen, forklarer hun.

Mange har kjent på det allerede

Elisabeth Wiken Telenius er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Hun mener at det allerede finnes eldre som har begynt å kjenne på funksjonsfall på grunn av nedsatt aktivitetsnivå.

– Det er problematisk for de som hadde et treningstilbud og nå har mistet det. Men vi er også bekymret for de mange som kun holder seg gående i hverdagen med å ta seg en tur i butikken eller andre små ærender.

Når du nærmer deg terskelen for å ikke kunne klare deg selv, har du lite å gå på hvis selv det lille faller bort.

– Noen steder blir hjemmetjenesten redusert når det gjelder lettere omsorgsoppgaver som pårørende kan ta ansvar for. Vi ser også at mange pårørende ikke vil sende sine syke og personer med demens på dagsenter, avlastning og korttidsopphold på sykehjem, i frykt for smitte. De holder dem heller hjemme.

Da er det stor risiko for redusert aktivitetsnivå, men også økt belastning på partner, mener forskeren. Belastningen blir enda større siden andre pårørende, for eksempel barna, ikke kan besøke sine foreldre på grunn av smittefaren.

Telenius er redd for at mange flere eldre vil ha behov for plass på sykehjem når dette er over.

Treningsvideoer

Elisabeth Wiken Telenius sier at mange pårørende ikke tør å sende sine syne fra seg på grunn av smitte.
Elisabeth Wiken Telenius sier at mange pårørende ikke tør å sende sine syne fra seg på grunn av smitte.

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har i samarbeid med forskerne ved NTNU og fysioterapeutene og fysioterapeutene i Drammen kommune spilt inn to treningsfilmer basert på konseptet til «Sterk og stødig» i ekspressfart.

Disse videoene (som ligger nederst i denne artikkelen) kan brukes av eldre og pårørende hjemme og av helse- og omsorgspersonell på sykehjem.

– Dette er trening som går på styrke og balanse. Det kreves ikke annet treningsutstyr enn at du har en stol eller et bord å støtte deg til ved behov. Øvelsene vektlegger lår, legger, rumpe og hofte. Det er disse som trengs mest i forhold til å holde balansen, sier Nygård.

Kom opp av godstolen

For de som er aller mest skrøpelige kan disse øvelsene bli for krevende, mener Telenius.

– Siden filmene foreløpig bare er å finne på internett, så er det en del eldre som dessverre ikke får tilgang til å bruke dem. For dem er det viktigste rådet å ikke bli sittende stille for lenge av gangen. Det å reise seg opp fra stolen kan være en fin styrkeøvelse for mange.

De som har en balkong eller hage, bør forsøke å komme seg litt ut i løpet av dagen, råder hun.

Mister også det sosiale

Når tiden tillater det vil Arnhild Jenssen Nygård forsøke å dokumentere den fysiske effekten det har for eldre å gå på et tilbud som «Sterk og stødig», som er et samarbeid mellom forsker ved NTNU og fysioterapi-tjenesten i Trondheim kommune. Opplegget er basert på treningsprogrammer utviklet i New Zealand og Storbritannia som har vist seg å ha god effekt på å forebygge funksjonssvikt og fall blant eldre der.

Men hun er ikke bare interessert i den fysiske effekten. Hun er også opptatt av å finne ut hva treningstilbudet betyr for eldres sosiale liv.

– Mange av de som benytter seg av dette tilbudet har tapt en del sosiale arenaer. Dette er en ny arena hvor de møter andre, og for mange er det sosiale en veldig viktig del av treninga. Kanskje til og med den viktigste, sier hun.

Nå er også dette borte for en periode.

– Blir mange sittende alene og taper både funksjon og sosialt nettverk, er det klart at det går ut over hvordan eldre har det, sier Nygård.

Her er versjonen for personer uten ganghjelpemidler.
Her er versjonen for deg som går med ganghjelpemidler.
Powered by Labrador CMS