Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - Les mer

Utkonkurrerer meningsmålinger

Veddemålsbørser er mer nøyaktige enn tradisjonelle meningsmålinger for å spå valgresultater.
8.5 2012 05:00


Prediksjonsmarkeder er mer nøyaktige til å forutsi valgresultater enn meningsmålinger. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Meningsmålinger treffer som kjent ikke alltid like godt, og nå viser det seg at det finnes mer treffsikre alternativer.

Under stortingsvalget 2009 gjennomførte Sveinung Arnesen, stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker ved UNI Rokkansenteret, et forsøk med et såkalt prediksjonsmarked.

I hans doktorgradsavhandling kommer det fram hvordan prognosene fra dette forsøket var mer nøyaktige enn hos sammenlignbare meningsmålinger  for valget.

I et prediksjonsmarked, også kalt veddemålsbørs, kjøpes og selges «aksjer» som på en vanlig børs, men med det formål å spå fremtidige hendelser. Fremgangsmåten oppstod ved University of Iowa, der den traff godt på resultatene i amerikanske presidentvalg.

I Arnesens undersøkelser viste det seg at det også gjelder når partikonstellasjoner på Stortinget skal forutsis.

Treffer godt


Sveinung Arnesen har testet ut alternative fremgangsmåter for å gjøre kvalifiserte gjetninger om fremtidige valgutfall.

Et åttitalls deltakere var med på Arnesens marked, og deres prediksjoner ble sammenlignet med meningsmålinger de siste seks ukene før valget. Markedsmekanismen gjorde resten av jobben.

– Da skilles det som er relevant fra det som ikke er relevant. De som deltar har gjerne en motivasjon for å delta som gjør at de da skaffer seg den informasjonen som trengs. De har også ofte en politisk interesse i utgangspunktet, sier Arnesen.

Forsøk med prediksjonsmarkeder har blitt gjennomført både med ekte penger og lekepenger, og resultatene viser faktisk at spådommene kan være like nøyaktige uten økonomisk insentiv, når flinke spekulanter bare vinner heder og ære.

Supplement

Til tross for metodens nøyaktighet tror ikke Arnesen at prediksjonsmarkedene kan utkonkurrere tradisjonelle meningsmålinger.

– Meningsmålinger er jo interessante av forskjellige grunner. De viser fram velgerens egne meninger og oppfatninger, og vil ha et representativt utvalg. Deltakerne i et prediksjonsmarked vil ikke være så representative for folket. Men det kan fungere som et spennende supplement.

Arnesen utviklet også en egen prediksjonsmodell i sitt doktorgradsarbeid som baserer seg på økonomisk stemmegivning.

I modellen vises sammenhengen mellom makroøkonomiske forhold og valgutfallet, og blant annet kommer det fram hvordan venstresidens oppslutning i etterkrigstiden påvirkes av nivået på landets arbeidsledighet.

Modellens vil også bli testet ut for treffsikkerhet ved fremtidige valg.

Referanse:

Sveinung Arnesen, Informasjon, motivasjon, prediksjon - Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet 2009, Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr 1 2011

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Statped

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier forskar. 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Symptomer som hukommelsessvikt kan ha flere årsaker enn de typiske sykdommene vi forbinder med demens.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Spør en forsker:

Diskusjoner kan ende med at stemningen har blitt dårligere, men ingen har blitt klokere. Men når vi legger frem våre fantastiske argumenter, hvorfor overbeviser det ikke andre?

Podcast:

Når det begynner å gå dårlig i et romantisk forhold, en bedrift, et politisk parti, eller til og med et land, står du ovenfor tre valg. Skal du stikke av, klage på tingenes tilstand, eller være lojal?