Om forskning.no

forskning.no er en nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter.

19.8 2014 06:00

forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av norsk og internasjonal forskning.

forskning.no skal være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse.

forskning.no blir drevet etter Redaktørplakaten og andre journalistiske prinsipper.

forskning.no består av en sentral redaksjon på fjorten ansatte i Oslo, et frilansnettverk og andre bidragsytere.

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no, som drives på non-profit basis. I foreningen er 80 norske forskningsinstitusjoner medlemmer.

Medlemmene av forskning.no kan sende inn bidrag som redaksjonen vurderer for publisering på forskning.no. Slike bidrag skrives av kommunikasjonsmedarbeidere og journalister ansatt i informasjonsavdelingene. forskning.no overtar redaktøransvaret for disse artiklene og redigerer etter egne journalistiske vurderinger. Artikler innsendt av medlemmene er tydelig merket med avsenderinstitusjon, både i byline, i topp og bunn av artikkelen og på forsiden.

Ansvarlig redaktør og daglig leder for forskning.no er Nina Kristiansen (nina@forskning.no / 41 45 55 13). Hun er medieviter fra Universitetet i Oslo og har arbeidsbakgrunn fra KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Styreleder i forskning.no er Lars Holden, administrerende direktør ved Norsk Regnesentral. Nestleder i styret er Mona Gravningen Rygh, avdelingsdirektør, Avdeling for kommunikasjon, Norges forskningsråd.

Historie

forskning.no ble startet i 2002. Initiativet var Norges forskningsråd sitt, men ialt 12 forskningsinstitusjoner var med på etableringen:

Agderforskning, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Stavanger, Nordlandsforskning,Norges forskningsråd, UMB (dengang Norges landbrukshøgskole), NTNU, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø. 

Ideen var enkel: å etablere et informasjonstiltak for forskningsformidling, og deretter gi fra seg kontrollen til en uavhengig redaksjon, som jobber under Redaktørplakaten og etter vanlige journalistiske prinsipper.

I dag er det 80 forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er med i samarbeidet (se liste på nederst på forsiden). Disse kan også sende inn stoff, som vurderes og redigeres, og som merkes tydelig med institusjonen som avsender.

En redaksjon på tre, senere fem, personer ble etablert i et lite gult hus ved Mølla i Oslo, blant dem var Erik Tunstad, med mangeårig erfaring fra forskningsformidling i NRK. Ingrid Spilde, Kristin S. Grønli og Arnfinn Christensen, var også med fra begynnelsen, Ingrid og Arnfinn jobber fortsatt i forskning.no i dag.

I dag er redaksjonen på 14 personer: journalister, redaktør, redaksjonssjef, redigerere og redaksjonssekretær.

Allerede fra første stund kom leserne. Besøkstallene var gode - og stigende. Idag har vi 711 000 besøk og 467 000 unike lesere i en måned. 25 prosent av leserne våre er under 29 år, men den typiske leseren er i midten av trettiårene og høyt utdannet, og det er fler menn enn kvinner.

Også andre medier ser forskning.no, og vi siteres daglig. Vi har inngått et fast samarbeid om stoffutveksling med VG, Schibsted Riks, Nationen, NRK Viten og med vår danske søsteravis Videnskab.dk.

I 2014 ble forskning.no relansert, med nytt utseende og ny redaksjonell satsning. Vi jobber for bredde, gjennom kortere nyhetssaker om fersk forskning, og vi går i dybden med lengre saker og kritiske vinklinger. I tillegg integreres bloggen bedre, og meningsstoffet har fått en oppussing.

forskning.no har en engelsk versjon, som er et samarbeid med danskene: ScienceNordic.com

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg.

Annonse

Gjenbruk

Det er ikke tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale uten avtale med forskning.no, utover det sitatretten gir anledning til.

Emneord

Disse vesenene var blant de aller første dyreartene og dominerte  verdenshavene i sin storhetstid. 

Det tar lang tid å lære å lese. Når læreren kjenner den enkelte elevs ferdigheter og utvikling, får vi den beste leseopplæringen.

Råd, konklusjoner og slutninger i forskningsrapporter kan bli overdrevet i media, men et forskningsprosjekt har funnet de samme overdrivelsene i pressemeldingene som nyhetssakene ofte bygger på.

Ni av ti forskere er fornøyd med omtalen av sin forskning i media. Mange synes likevel at journalister er for opptatt av sensasjoner.