Medlemmer i forskning.nos eierforening

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 76 medlemmer.

Publisert i dag, kl. 15.23

Nettavisa forskning.no eies av en forening som ble opprettet nettopp for det formålet i 2002. I eierforeningen er det 76 medlemmer: universiteter, høgskoler, informasjonssentre, institutter, statlige bedrifter med forskningsavdelinger. Felles for alle er at de har som del av sin oppgave å drive med forskningsformidling. Som medlemmer har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering. Dette er artikler fra egne magasiner, nettsider eller pressemeldinger, skrevet av kommunikasjonsmedarbeidere eller frilansere.

Når en av våre medlemsinstitusjoner sender inn forslag til en artikkel, havner den hos en egen avdeling i forskning.no: medlemsdesken. Der sitter to redigerere som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra medlemmene. Medlemsdesken ledes av daglig leder.

Det er ingen betaling knyttet til publisering av den enkelte medlemsartikkelen, men hvert år betaler medlemmene en kontingent til eierforeningen. Derfor merkes artiklene i toppen med «Artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i …..». Merkingen gjentas i en faktaboks, og medlemsinstitusjonen står oppført i byline. Også på forsiden merkes artiklene tydelig. 

forskning.no publiserer to eller tre slike medlemsartikler hver dag. De er allsidig og spennende forskningsformidling presentert av institusjonene selv. De er slett ikke nøytrale og nesten aldri kritiske, men de viser fram forskningen som foregår rundt om i Norge i all sin bredde og mangfold. Og artiklene leses svært godt. 

Medlemmene:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Artsdatabanken
 • Atferdssenteret
 • CAS Oslo - Centre for Advanced Study
 • Christian Michelsen Research
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • De regionale forskningsfondene
 • Fafo
 • Finansmarkedsfondet
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Framsenteret
 • GenØk – Senter for biosikkerhet
 • Handelshøyskolen BI
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 • KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • KS FoU
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • NIBIO
 • NIFES
 • NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Nofima
 • Nord universitet
 • NordForsk
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Romsenter
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk
 • Norut
 • NTNU
 • Opplysningskontoret for Meieriprodukter
 • Oslo universitetssykehus
 • Politihøgskolen
 • RBUP Øst og Sør
 • Senter for internasjonalisering av utdanning
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Simula Research Laboratory
 • SINTEF
 • Statens strålevern
 • Statped
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
 • Vestlandsforsking
 • Veterinærinstituttet
 • Østlandsforskning
forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

NIBIO

– Jeg forventet at arten skulle bli funnet i Norge, men det var uventa å finne den så langt nord som i Trondheim, forteller maurforskeren.

Framsenteret

Hvem blir først til å nå flørte- og fødeområdene i tropene? Du kan følge med!

Norges Handelshøyskole

Norge gikk kraftig til verks med engangsavgiften på nye biler. Det har resultert i at folk kjøper mer miljøvennlig. Men avgiften har også ført til flere dieselbiler.

Saker fra våre eiere

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Nøkkelen til å finne en kur mot den dødelige hjernesykdommen skrantesjuke hos hjortedyr, kugalskap hos storfe og skrapesyke hos sau, kan ligge hos norsk melkegeit.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Frihetens kår i verden har blitt dårligere for ellevte år på rad, ifølge fersk rapport. Selv om Norge kommer godt ut, har vi også utfordringer, mener norsk ekspert. 

Norges idrettshøgskole

OL på Lillehammer i 2016 skulle hindre frafallet i norsk idrett. Forsker konkluderer med at arrangementet i stedet ble det brukt til å legitimere Norges idrettsforbund.

Forskeres fordommer om journalister lever i beste velgående, og det er det flere grunner til, ifølge ny studie. Heldigvis finnes det mulige løsninger for å bygge bro mellom dem.

Innen to år må alle universiteter og høyskoler ha på plass en merittordning som verdsetter gode undervisere, krever kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).