Medlemmer i forskning.nos eierforening

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 76 medlemmer.

Publisert i dag, kl. 15.23

Nettavisa forskning.no eies av en forening som ble opprettet nettopp for det formålet i 2002. I eierforeningen er det 76 medlemmer: universiteter, høgskoler, informasjonssentre, institutter, statlige bedrifter med forskningsavdelinger. Felles for alle er at de har som del av sin oppgave å drive med forskningsformidling. Som medlemmer har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering. Dette er artikler fra egne magasiner, nettsider eller pressemeldinger, skrevet av kommunikasjonsmedarbeidere eller frilansere.

Når en av våre medlemsinstitusjoner sender inn forslag til en artikkel, havner den hos en egen avdeling i forskning.no: medlemsdesken. Der sitter to redigerere som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra medlemmene. Medlemsdesken ledes av daglig leder.

Det er ingen betaling knyttet til publisering av den enkelte medlemsartikkelen, men hvert år betaler medlemmene en kontingent til eierforeningen. Derfor merkes artiklene i toppen med «Artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i …..». Merkingen gjentas i en faktaboks, og medlemsinstitusjonen står oppført i byline. Også på forsiden merkes artiklene tydelig. 

forskning.no publiserer to eller tre slike medlemsartikler hver dag. De er allsidig og spennende forskningsformidling presentert av institusjonene selv. De er slett ikke nøytrale og nesten aldri kritiske, men de viser fram forskningen som foregår rundt om i Norge i all sin bredde og mangfold. Og artiklene leses svært godt. 

Medlemmene:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Artsdatabanken
 • Atferdssenteret
 • CAS Oslo - Centre for Advanced Study
 • Christian Michelsen Research
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • De regionale forskningsfondene
 • Fafo
 • Finansmarkedsfondet
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Framsenteret
 • GenØk – Senter for biosikkerhet
 • Handelshøyskolen BI
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 • KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • KS FoU
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • NIBIO
 • NIFES
 • NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Nofima
 • Nord universitet
 • NordForsk
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Romsenter
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk
 • Norut
 • NTNU
 • Opplysningskontoret for Meieriprodukter
 • Oslo universitetssykehus
 • Politihøgskolen
 • RBUP Øst og Sør
 • Senter for internasjonalisering av utdanning
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Simula Research Laboratory
 • SINTEF
 • Statens strålevern
 • Statped
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
 • Vestlandsforsking
 • Veterinærinstituttet
 • Østlandsforskning
forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Saker fra våre eiere

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli? Og vil Twitter overleve Trump?

NTNU

I NRKs Anno får vi blant annet se hvordan folk forsvarte Norge på 1500-tallet. Da hadde alle våpenføre menn plikt til å holde våpen og stille opp i leidangen dersom de ble utkommandert.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Leserne våre er sykt opptatt av tarmen. Og det er bra, fordi forskning på tarmen er et voksende og spennende forskningsfelt. Men også praktiske råd om mat og trening blir mye lest.