Saken er produsert og finansiert av Bioforsk

Fosforkrise i anmarsj

Livet slik vi kjenner det er umulig uten fosfor. Fosfor er imidlertid en begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel.
21.5 2012 05:00


Fosfor er en begrenset ressurs som vi må ta bedre vare på.

Når det snakkes om fosfor, skjer det ofte i negative termer. For store fosformengder i ferskvann fører for eksempel til gjengroing og oksygenfattig vann.

Men fosfor er i seg selv ikke negativt – grunnstoffet er helt nødvendig for liv. Fosfor finnes i alle levende organismer og både mennesker og planter trenger tilførsel av fosfor for å overleve.

I dag står vi overfor en utfordring. Fosfor brukt i mineralgjødsel er en ikke-fornybar ressurs – og det betyr at de globale fosforbeholdningene stadig minker.

Derfor er det viktig å finne gode løsninger for hvordan vi skal ta vare på og utnytte bedre fosforet vi allerede har i omløp, mener forskerne.

Peak Phosphorus snart nådd

På samme måte som vi snakker om Peak Oil, mener flere forskere at vi nærmer oss Peak Phosphorus. Dette toppunktet er ikke det samme som at fosformengden tar slutt, men på grunn av begrensede globale reserver, vil utvinningsmengden etter toppen er nådd, avta for hvert år. 

- I enkelte viktige fosforproduserende land er produksjonstoppen allerede nådd, og ett av disse er USA, sier Ola Stedje Hanserud som er forsker ved Bioforsk Jord og miljø.

Han forteller at International Fertilizer Development Centre (IFDC) anslår de totale reservene fosforholdig malm som eksisterer i dag til å utgjøre rundt 60 000 megatonn.

Ifølge kommisjonen er dette, med et globalt årlig forbruk på 160 megatonn, nok til å vare i omtrent 300-400 år.

Uenighet mellom fosforindustri og forskere

Fosforindustri og forskning er imidlertid ikke enige om levetiden for fosforreservene vi har.

Hanserud påpeker at anslaget til IFDC ikke tar høyde for befolkningsveksten vi står overfor. Heller ikke et stadig større konsum av kjøtt er tatt med i beregningen.

Som konsekvens av disse endrede forholdene vil det årlige forbruket av fosfor i mineralgjødsel øke, og de økonomiske drivverdige reservene vi kjenner til vil bli brukt opp mye raskere enn det gjødselkommisjonen sier.

Enkelte forskere mener at utvinningstoppen for fosforreservene ikke er mer enn noen tiår unna, opp mot 100 år. Det er veldig kort, sett i et geologisk perspektiv.

Dårlig fosforutnyttelse

I Norge, særlig langs kysten på Vestlandet og lenger nord, finner vi områder med stor husdyrproduksjon. Disse områdene har et overskudd av fosfor ettersom husdyrgjødsel inneholder mye fosfor.

Det er utfordrende å utnytte dette fosforet på en god måte.

Når det gjelder matkjedekretsløpet, samler matavfall og avløp opp mye fosfor, men utnyttelsen av fosforet her har foreløpig vært nokså begrenset ut fra plantetilgjengelighet og praktiske hensyn.

- Fosforutnyttelsen i Norge per i dag er med andre ord ikke optimal med tanke på at fosforreservene minker, sier Hanserud.

Gjenbruk av fosfor i avløp og andre tiltak


Forsker Ola Hanserud.

- Hva kan vi gjøre for å utnytte fosforreservene bedre?

- Det bør være mulig å utnytte fosfor i jord bedre gjennom jordkultur og planteforedling, sier Hanserud.

Han trekker i tillegg frem avfall fra sjømatproduksjon som en interessant fosforkilde.

Hanserud legger særlig vekt på mer effektiv gjenbruk av fosfor i organisk avfall og avløp som tiltak, og viser til flere metoder for resirkulering av fosfor i avløp.

– Man kan forbedre slamkvalitet og tilgjengelighet av fosfor i slam i eksisterende renseanlegg, skille ut fosfor i renseanlegg og også se på muligheter for oppstrøms kildeseparering i husholdningsavløp.

Hanserud påpeker at det sistnevnte må vurderes som et reelt alternativ, også i urbane områder. For å få det til etterlyser han flere demonstrasjonsanlegg i Norge slik at vi kan se hvordan det fungerer i vår kontekst.

– Fosfor er en begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel. Vi kan og bør ikke vente med å ta grep, sier Hanserud.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

De nasjonale forskningsetiske komiteene

På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada uten å spørre foreldrene om lov. 

Universitetet i Oslo

Skoleledere og lærere sier at de tar hensyn til barnets beste i elevsaker. Men det betyr ikke nødvendigvis at de har spurt elevene. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et større ansvar for å sikre at forskningsresultater blir rapportert, mener leder for forskningsetisk komite.

Siste fra forskningsmiljøene

Høgskolen i Lillehammer

De er drevet av ønsket om å realisere en idé mer enn å tjene masse penger, og noen livsstilsentreprenører er mer tro mot ideen enn andre. 

SINTEF

Trygghetsalarm blir brukt både av de som trykker for den minste lille ting, og de som aldri trykker selv om de har falt på gulvet. Forskere anbefaler mer individuell behandling fra alarmsentralen.

 

SINTEF

Longyearbyen kan spare over 100 millioner strømkroner årlig om et helgrønt hydrogenkraftverk velges framfor kabel fra fastlandet, viser beregninger.  

En mann i King Kong-drakt gjemmer seg i en høystakk og lar en annen mann dælje løs på seg med en stokk. Hva gjør man ikke for å finne ut hva aper er i stand til å forstå?

Også eldre barn bør lese høyt for foreldre og lærere. Med en ny metode kan lærerne teste barnas leseflyt på ett minutt.

Snutebillenes gnaging på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Å plante tidligere på høsten kan redusere problemet. 

Forskeren forteller:

Vi har alle rett til å ta ein trimtur i skogen eller på fjellet, men allemannsretten har sine grenser, både når det gjeld kor, korleis og når du kan ferdast i naturen.