Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges geologiske undersøkelse

Økt fare for fjellskred i Åkerneset

Faren for et dramatisk fjellskred fra fjellmassivet Åkerneset i Møre og Romsdal kan være langt større enn forskerne hittil har trodd. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Møre og Romsdal fylke anbefaler nå Stranda kommune å utføre en grundig kartlegging, stabilitetsanalyse og overvåking av det ustabile fjellpartiet.
22.4 2004 05:00

- Vi stiller store spørsmålstegn ved konklusjonene i undersøkelser fra 1980- og 1990-tallet, hvor det heter at et stort skred er “svært lite sannsynlig”. Det er nemlig stor usikkerhet knyttet til vurderingene av både stabilitet og volum, fastslår lederen for fjellskredprosjektet i International Centre for Geohazard i Norge, NGU-forskeren Lars Blikra.

- Et fjellskred på over 20 millioner kubikkmeter ned i Synnylvsfjorden vil gi katastrofale flodbølger inn mot tettstedet Hellesylt. Også andre tettsteder og bygder kan ligge i faresonen ved en slik katastrofe, fastslår Blikra.

- På grunn av de svært store konsekvensene slike skred kan få, er det helt nødvendig å klargjøre alle usikkerheter og utrede mulige alternative stabilitetsmodeller.

Stor bevegelse i fjellet

I 1985 ble det kartlagt en stor utglidning i fjellsida over Åkerneset, mellom 500 og 900 meter over Synnylvsfjorden. Kontinuerlige målinger ved hjelp av tre stag i sprekksonene, viser en bevegelse i fjellet på fire-fem centimeter hvert år. For de fleste historiske fjellskred man kjenner til er det beskrevet en langvarig utvikling av sprekker, brudd og mindre skred før selve fjellskredet.

- Det er kanskje nettopp det vi nå ser i Åkerneset, understreker Blikra.

Skredforskeren baserer sine nye advarsler på flere usikre faktorer i de gamle stabilitetsvurderingene.

- Tykkelsen på det ustabile partiet er ikke godt nok kjent. Våre erfaringer viser at tykkelsen av ustabile flak som ligger og glir, kan være betydelig større enn det som er anslått for Åkerneset. I tillegg ser man ofte at helningsvinkelen for utglidninger ofte er lavere enn det som er brukt i vurderingene ved Åkerneset.

- Det er også stor usikkerhet knyttet til egenskapene og styrken til laget som fjellsida glir på. Stabilitetsanalysene så langt har heller ikke tatt hensyn til eventuelle store jordskjelv, sier Blikra.

På grunnlag av befaringer, kart og flybilder er det nå laget en alternativ modell for utbredelsen av dette ustabile fjellpartiet. Den alternative tolkningen fører blant annet til at arealet øker med cirka 50 prosent, til 450 000 kvadratmeter.

Her er det også lagt inn alternative profiler for dybde og forløp i dypet. Dybden ned til glideplanet øker fra 20 meter til 50 meter i gjennomsnitt. Dermed øker totalvolumet fra cirka seks millioner kubikkmeter til over 20 millioner kubikkmeter.

Grundigere kartlegging

- I tidligere rapporter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) blir det konkludert med at det er den ytterste og nederste delen som er mest ustabil, og at det sannsynligvis bare vil skje mindre utglidninger i fronten. Imidlertid kan det godt tenkes at det er fronten som er sterkest, og at den øvre delen siger og skubber på fronten. Derfor kan en utglidning i fronten føre til at store deler av det ustabile partiet mister sin støtte og går ut i et stort skred, advarer Blikra.

NGU anbefaler kommunen å gjennomføre en ny og grundig kartlegging og stabilitetsanalyse av det ustabile fjellpartiet. International Centre for Geohazard, ledet av Norges Geotekniske Instituitt (NGI), har allerede fått på plass en doktorgradsstudent som kan ta del i arbeidet. I tillegg påpeker Blikra at det også må gjøres nye modelleringer av katastrofale flodbølger.

- Det er viktig at målingene blir fulgt opp og at det blir satt ut nye målepunkter eller at det vurderes radarovervåking. Det er sannsynligvis nødvendig med bedre overvåking og skjerpet beredskap for Åkerneset, sier han.

Folkemøte i Stranda

Denne uka ble de nye vurderinger lagt fram for både politikere og beboere i Stranda kommune. Samtidig har fylkesgeolog Einar Anda gått ut og bedt om at staten på nytt bør se på ansvarsforholdene rundt risikoen for store fjellskred.

- Staten har gjennom plan- og bygningsloven lagt et ansvar på kommunene som de ikke er i stand til å følge opp, verken beredskapsmessig eller økonomisk, sier Anda blant annet til Sunnmørsposten.

Fylkesmann Ottar Befring i Møre og Romsdal har på sin side tatt ansvarsforholdene opp i et brev til statsministerens kontor. Han mener Justis- eller Kommunal- og regionaldepartementet må bli utpekt som ansvarlig instans:

- Staten finansierer viktig forskning på fjellrisiko, men ingen statlig instans har noe klart definert ansvar for denne samfunnsrisikoen, heter det blant annet i brevet.

P.S. Store fjellskred er trolig den største naturbaserte trusselen mot liv og helse i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Fjordområdene i Tafjorden, Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden er mest utsatt i hele landet.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Norges Handelshøyskole

Denne våren gikk mer enn 57 000 nyutdannede fra skolebenken til et arbeidsmarked med den høyeste ledigheten på ti år. Dette kullet har dårligere muligheter til å komme inn på rett karrierevei.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.

Handelshøyskolen BI

Les hva som skjedde da foreleseren kuttet ut matteforelesningene og erstattet dem med video og undervisning i grupper.

Siste fra forskningsmiljøene

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forskarar innen ulike fagfelt som har gjenteke sentrale studiar, har stort sett fått andre resultat enn originalen. Kva er verdien av forsking som ikkje lèt seg reprodusere?

NIFES

Ni av ti niendeklassinger spiser mindre enn den anbefalte mengden frukt og grønt, viser en fersk undersøkelse blant ungdom i Bergen. Én av fire spiser fisk sjeldnere enn én gang i måneden.

Universitetet i Oslo

De danner organiserte samfunn som forårsaker glatte steiner, plakk på tennene og alvorlig sykdom. Det kjipeste er at bakteriene lager biofilmer som beskytter dem mot antibiotika.

Trolig må du skylde på helt andre ting enn melkesyre når beina ikke vil løpe intervaller lenger. Melkesyre kan til og med beskytte beina mot å stivne tidligere.

Europas største stikkveps forsvant for 100 år siden. Nå vender den tilbake.

Det kan være varmere under isen rundt Sydpolen enn antatt. Forskere frykter at issmeltingen skyter fart.

Store prosjekter som Follobanen kan i byggeperioden påvirke både mennesker, natur og miljø. Øistein Johansen fra NIBIO overvåker grunnvannsnivået for å sikre tett og sikker utbygging av Nordens lengste jernbanetunnel.