Miljø

Etter å ha analysert videoopptak av 1200 kilometer havbunn, konstaterer forskere at det ligger søppel i de aller fleste områdene de har sett på.

Metannivået i atmosfæren har økt jevnt og trutt siden 2006. Forskere tror den økende temperaturen i Arktis kan være en av årsakene. 

klima og miljø

Milliardprosjekt for å stanse felling av regnskog i u-land har slått totalt feil på grunn av byråkrati og manglende vilje fra u-landenes side, sier danske forskere. Norge er blant landene som gir mest penger.

Fra NIBIO

Overvåking av Farrisvannet avslører at undervannsbølger med partikler fra anleggsarbeid beveger seg i en forrykende fart.

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver.