Miljø

Stigende temperaturer på grunn av klimaendringer vil gjøre oss dovne og vil senke produktiviteten. Det kommer til å ramme økonomien hardt, mener forsker.

Nordmenn er blant dem som er minst bekymret for hva klimaendringer og miljøødeleggelser kan gjøre med hav og kyst, viser en undersøkelse fra ti land.

Forskere mener tiltaket betaler dobbelt så mye tilbake i det store klimaregnskapet.

Australske forskere foreslår en «internasjonal domstol» for å rydde opp i det de kaller et anarki av artsbegreper. – Umulig, urealsitisk og vanskelig, sier norske forskere. De er heller ikke enig i elendighetsbeskrivelsene.

En amerikansk forskergruppe har prøvd å få oversikt over menneskehetens gigantiske plastproduksjon. Det aller meste havner på dynga.