Saken er produsert og finansiert av De nasjonale forskningsetiske komiteene - Les mer

Vokter vitenskapelige tilbaketrekninger

Stadig flere publiserte artikler trekkes tilbake fra vitenskapelige tidsskrifter. Men hvorfor, og hva er årsaken til at vi ikke får vite om dem?
6.6 2013 05:00


 

Det spør bloggerne i Retraction Watch.

- Dette har vært min besettelse de siste 2,5 årene, fortalte Ivan Oransky på The World Conference on Research Integrity i Montreal nylig.

Han er sjefredaktør for Reuters Health og underviser i medisinsk journalistikk ved New York University.

Sammen med Adam Marcus startet han i 2010 bloggen Retraction Watch. Målet var å rette søkelyset mot tilbaketrukne artikler. Oransky og Marcus hadde lenge irritert seg over at grunnene for at artiklene trekkes tilbake som regel ikke oppgis.

Oppgir ikke grunnene

Oransky mener det er et stort problem at tidsskriftene ikke gjør nok for å varsle leserne om tilbaketrukne artikler.


Ivan Oransky.

En studie publisert i Journal of Medical Ethics i 2011, viser at 31 prosent av tilbaketrukne artikler ikke blir markert i det hele tatt, noen nevner det kort i sammendraget, mens andre vannmerker pdf-en.

- Det er avgjørende at man ikke bare skriver at artikkelen er trukket tilbake, men også hvorfor den ble trukket tilbake, sier Oransky, som mener tidsskriftene har et viktig ansvar her.

- Det har du f**n ikke noe med, var et av svarene jeg fikk da jeg kontaktet et tidsskrift for å spørre om grunnen til en tilbaketrekning, forteller han. Vi i Retraction Watch mener dette i høyeste grad er vår – og lesernes – sak.

- En studie som ble publisert i tidsskriftet PNAS i 2012 viser at plagiering er grunnen til at to av tre studier blir trukket tilbake, sier Oransky.

Fagfellevurderte seg selv

Et eksempel er den koreanske forskeren Hyung-In Moon, som til nå har trukket tilbake 24 artikler publisert i Informa.

Moon fant sin helt egen måte å navigere i systemet for fagfellevurdering. Når han sendte inn artikler til tidsskrifter og ble bedt om å oppgi inn navn på aktuelle fagfeller som kunne vurdere artiklene hans, sendte han navn på reelle forskere, men med falske e-postadresser, administrert av ham selv.

Dermed endte han med å fagfellevurdere sine egne artikler. Ikke overraskende ble alle artiklene antatt.

- Det som avslørte ham til slutt, var at alle vurderingene kom tilbake til tidsskriftet i løpet av 24 timer, forteller Oransky.

- Dette gjelder for mange fuskere: de er smarte til et punkt og lurer systemet, men blir som regel tatt til slutt.

Plagiering: mer enn en «tilnærming»

Selv om plagiering er den vanligste årsaken til tilbaketrekning , tones dette ofte ned i grunnene tidsskriftene oppgir. Oransky listet opp et lite utvalg eufemismer brukt om plagiering:

«Utilskrevet overlapping,» «vesentlige originalitetsproblemer,» «et duplikat av en allerede publisert artikkel,» «en tilnærming som forfatterne beklager.»

- Det siste blir omtrent som å si at bankran er en tilnærming til bankdrift, kommenterer Oransky.

Oransky mener også trenden med det han kaller megakorreksjoner er problematisk. Dette er tilfeller hvor tidsskriftene korrigerer store og avgjørende deler av en artikkel, men uten å trekke den tilbake.

Bedring i sikte

Likevel mener han å se positive endringer. Flere tidsskrifter og forlag ansetter nå egne rådgivere for publiseringsetikk. I mange år var det vanlig å kun legge til én setning om grunnen for tilbaketrekning.

Nå skjer det stadig oftere at det lenkes opp til nasjonale registre og til ORI-rapporter (Office of Research Integritys granskingsrapporter).

Referanser:

Marcus & Oransky: We’re Mostly Wrong but Trust Us. Is the “mega-correction” here to stay?, Lab Times 1-2012.

Steen: Retractions in the scientific literature: is the incidence of research fraud increasing?, Journal of Medical Ethics, 2011;37:249-253, doi:10.1136/jme.2010.040923.

Fang m.fl.: Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications, PNAS, October 16, 2012, vol. 109 no. 42, doi: 10.1073/pnas.1212247109.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.