En forsker ved Universitetet i Bergen har funnet lavere vitamin D-nivåer hos kolspasienter enn hos kontrollgruppen. Her et røntgenbilde av lungene til en kolspasient.

Kan D-vitamin hjelpe mot kols?

Kolspasienter med lave nivåer av D-vitamin hadde dårligere lungefunksjon og fikk raskere forverret lungefunksjon over tre år, viser ny doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

12.1 2017 04:00

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en sykdom med betennelse i luftveiene som gir varig nedsatt lungefunksjon. Mens noen kols-pasienter kan holde seg i brukbar form lenge, går det raskere utforbakke for andre. Forverringen skjer altså raskere hos noen.

Hva kan årsaken til det være? Det ville Louise Jeanette Pauline Persson finne ut, som til daglig jobber som lege ved lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Persson fant ut at de med alvorlig kols hadde lavere D-vitamin-nivåer.

Kroppen lager eget antibiotika

Noen kols-pasienter får oftere infeksjoner i lungene som forverrer kolsen og fører til at sykdomsforløpet går raskere.

Mekanismene bak dette er ikke fullstendig kartlagt. Men nyere forskning peker på at et samspill mellom immunforsvar, bakterier eller virus i lungene og grad av betennelse har betydning for sykdomsprosessen generelt hos kolspasienter.

Antibiotika som kroppen lager selv kan tenkes å påvirke dette samspillet og styrke immunforsvaret mot luftveisinfeksjoner. Disse antibiotikaene kalles antimikrobielle peptider.

I det siste har det også blitt kjent at D-vitamin kan påvirke immunforsvaret og betennelsesprosessene i positiv retning.

Undersøkte 750 personer


D-vitaminnivået hos kolspasienter (til høyre) er lavere enn i kontrollgruppen (til venstre) hele året. Men det er særlig om sommeren og høsten av kolspasienter har mye lavere D-vitamin i kroppen enn andre personer. Illustrasjon: Persson/PloSOne)

Persson tok utgangspunkt i 433 pasienter med kols og 325 friske personer som utgjorde en kontrollgruppe, og målte vitamin D-nivåene deres. Mange i begge gruppene hadde vitaminmangel, men risikoen for D-vitaminmangel var høyere hos kolspasientene.

Kolspasientene med lite D-vitamin, hadde dårligere lungefunksjon enn de med høyere nivåer da studien startet.

I tillegg fikk de noe raskere tap i lungefunksjonen over en treårsperiode, selv om de ikke hadde oftere luftveisinfeksjoner.

Forskjellen i D-vitaminnivå var særlig stor om høsten og sommeren mellom kolspasientene og kontrollgruppen. 

Flere av kolspasientene med lave D-vitaminnivåer var enten over- eller undervektige, var deprimert eller brukte sterioder som medisin. 

Nøler med å anbefale tilskudd

– Vil det si at det er lurt for kolspasienter å ta tilskudd av D-vitamin?

Det er ikke anbefalt tilskudd som behandling for å hindre kolsutvikling, fordi dagens forskning ikke har påvist gunstig effekt av D-vitamintilskudd på utvikling i lungefunksjon, infeksjon eller betennelse i lungene, sier Persson til forskning.no.


Funnet betyr ikke nødvendigvis at Kols-pasienter bør ta D-vitamintilskudd, men de bør sjekke nivåene oftere og ta tilskudd hvis det er lavt, sier Louise Persson, lungelege ved Haukeland Sykehus. (Foto: Jørgen Barth, UiB)

Men vitamin D har dokumentert effekt mot beinskjørhet, så hvis dette er påvist hos en kolspasient, er det gunstig med tilskudd, føyer hun til.

Bør sjekke nivået oftere

Generelt har eldre og de som er lite utendørs økt risiko for D-vitamin-mangel.

– Våre data tyder på at dette også er aktuelt hos norske kolspasienter. De bør derfor sjekke D-vitaminnivået litt oftere og ta tilskudd hvis de har under anbefalt nivå, sier Persson til forskning.no.

Norge er blant de farligste landene i Europa når det gjelder dødelighet av kols og andre lungesykdommer, viste nylig en OECD-studie. 

Overaktivt immunforsvar?

Hun sammenlignet også nivåer av to typer av antibiotika som kroppen produserer selv hos pasientene, som spiller en rolle i immunforsvaret. En av funksjonene er at de kan motvirke betennelser.

Kolspasientene hadde andre nivåer av to slike stoffer i lungene, enn kontrollgruppen. Nivåene varierte også med graden av betennelse i lungene og forekomsten av akutt luftveisinfeksjon.

 Kolspasienter i stabil sykdomsfase hadde høyere nivåer av disse peptidene sammenlignet med kontrollgruppen. Det kunne tenkes at det ga styrket immunforsvar hos pasientene. Men istedet så det ut til at de hadde økte betennelsesprosesser i lungene, som ledd i et immunforsvar som skyter over mål uten å styrke immunforsvaret mot infeksjon, sier Persson.

Hos pasienter med akutt forverring var nivåene ytterligere endret i forhold til hos stabile kolspasienter. De med veldig høye nivåer av et av peptidene, hadde økt risiko for senere forverring av sykdommen.

Funnet viser at antimikrobielle peptider har en mulig betydning for sykdomsutvikling og infeksjon ved kols.

  Det styrker teorien om at sykdomsutvikling ved kols involverer et aktivert immunforsvar der immunceller og betennelsesprosesser er involvert.

Annen forskning tyder også på at kols delvis har en autoimmun komponent, føyer hun til.

Referanse: 

Louise Jeanette Pauline Persson: Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD Results from the Bergen COPD Cohort Study. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 25.11.2016.

L. Persson mf: Chronic obstructive pulmonary disease is associated with low levels of vitamin D. Sammendrag. PLoS One. 21. juni 2012. doi:10.1371/journal.pone.0038934

L. Persson mf: Vitamin D, vitamin D binding protein, and longitudinal outcomes in COPD. PLoS One. 24. mars 2015. 10(3): 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Dette skyldes KOLS

KOLS er forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom og brukes nå som fellesbetegnelse for kronisk bronkitt og lungeemfysem.

Flest menn dør av KOLS, og røyking er en av hovedårsakene. Men også de som får i seg farlig støv, parfyme eller kjemikalier på jobben eller fra luftforurensning er mer utsatt.

Mange lever med KOLS uten å ha fått diagnosen.

Personer med KOLS er også mer utsatt for lungebetennelser og influensa.

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Saker fra våre eiere

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli? Og vil Twitter overleve Trump?

NTNU

I NRKs Anno får vi blant annet se hvordan folk forsvarte Norge på 1500-tallet. Da hadde alle våpenføre menn plikt til å holde våpen og stille opp i leidangen dersom de ble utkommandert.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Svak strøm på hjernen hjelper folk med å trene seg opp etter en blodpropp eller en blødning i hjernen, viser ny forskning. Forskere er uenige om det skal med i behandlingen.

Vi vet det funker for mus og mark. Nå peker ny forskning mot at også mennesket virkelig kan forlenge livet ved å leve på sultekost.