Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - Les mer

Mellomledere kan forebygge sykefravær

Mellomledere ved sykehus i endring kan forebygge sykefravær ved å følge opp at ansatte løser arbeidsoppgaver på en god måte og kombinere støttende atferd med å ta opp problemer.
1.11 2012 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

De siste årene har det vært flere store omorganiseringer ved norske sykehus. Slike endringer kan ofte gi høyere sykefravær hos ansatte.

- Derfor er det viktig å vite hvordan ledere kan forebygge sykefravær i en slik situasjon, sier stipendiat Vilde Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Forskerne har gjort analyser basert på en spørreundersøkelse med svar fra over 1000 ansatte ved et sykehus som var i startfasen av en omorganisering. Avdelingene som ble valgt ut til å delta i undersøkelsen ble påvirket av endringer, som blant annet førte til at arbeidsoppgaver og ansvar ble fordelt annerledes.

Ta opp problemer

Det mest overraskende funnet i undersøkelsen var at god støtte fra leder kan gi høyere sykefravær.

- En mulig forklaring er at en støttende leder oppleves som mer aksepterende for at slitne ansatte tar en sykedag. Det er derfor viktig at støtte kombineres med å ta opp problemer ved mistenkelig sykefravær.

- Mellomledere må ta de vanskelige samtalene som kan forebygge sykefravær, sier Bernstrøm.

Mellomlederens atferd er viktig

Forskerne fant ut at mellomledere som har stor lojalitet til toppledelsen risikerer at ansatte får økt sykefravær under en endringsprosess.

- Mellomledere må erkjenne at deres atferd kan påvirke sykefravær hos ansatte og toppledelsen må gi mellomledere tid og handlingsrom til å gjennomføre endringene på en måte som ivaretar ansatte, sier Bernstrøm.

Hun forteller at mellomlederens atferd kan forklare opptil 50 prosent av variasjonene i sykefravær mellom avdelingene ved sykehuset i undersøkelsen.

Også andre grunner påvirker sykefravær, men lederatferd er kanskje den det er enklest å gjøre noe med.

Se videointervju med stipendiat Vilde Bernstrøm (5 min), der hun forklarer sammenheng mellom ledelse og sykefravær på et sykehus i endring og gir tips om hva en mellomleder kan gjøre for å forebygge sykefravær hos sine ansatte:

Referanse:

Bernstrom & Kjekshus: Leading during change: the effects of leader behavior on sickness absence in a Norwegian health trust, BMC Public Health 2012, 12:799, doi:10.1186/1471-2458-12-799

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse