Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Skoleledere og lærere sier at de tar hensyn til barnets beste i elevsaker. Men det betyr ikke nødvendigvis at de har spurt elevene. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada uten å spørre foreldrene om lov. 

Annonse

Vi støtter forskning.no

Saker fra våre eiere

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et større ansvar for å sikre at forskningsresultater blir rapportert, mener leder for forskningsetisk komite.

Høgskolen i Lillehammer

De er drevet av ønsket om å realisere en idé mer enn å tjene masse penger, og noen livsstilsentreprenører er mer tro mot ideen enn andre. 

SINTEF

Trygghetsalarm blir brukt både av de som trykker for den minste lille ting, og de som aldri trykker selv om de har falt på gulvet. Forskere anbefaler mer individuell behandling fra alarmsentralen.

 

Saker fra våre eiere

SINTEF

Longyearbyen kan spare over 100 millioner strømkroner årlig om et helgrønt hydrogenkraftverk velges framfor kabel fra fastlandet, viser beregninger.  

Universitetet i Bergen
Podcast:

Hør retorikkforsker forklare hva det er som gjør Donald Trumps retoriske stil troverdig.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Agder

Alle nye dingser med mikroprosessor har tilgang til trådløse nettverk. Det haster med å lage bedre sikkerhetssystemer for å hindre hacking, ifølge professor.

SINTEF

Fritatt fra taushetsplikten, samarbeider barnevern og psykisk helsevern i Kristiansand om å gi akutthjelp til barn og unge i krise. Med lovende resultater, fastslår forskere.

NTNU

Fisk kan tilpasse seg til varmere havtemperaturer, men kan dø om det blir ekstremt varmt.