Stillingsmarked

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Innlandet

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

Universitetet i Oslo

På tross av håndfaste bevis på alvorlige forbrytelser i Syria fremstår det internasjonale systemet som maktesløst. Har ikke internasjonal strafferett lenger noen betydning? 

Norsk senter for bygdeforskning

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Annonse

Vi støtter forskning.no

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Sørøst-Norge

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Statens strålevern

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

Norges forskningsråd

Flere politiske partier vil nå stramme inn reglene for bemanningsbyråene. Men hvordan opplever arbeiderne å jobbe for dem? 

Saker fra våre eiere

NTNU

Pesten som antakeleg stod bak Svartedauden, herjar framleis om enn i langt mindre omfang enn før. No veit vi meir om korleis bakterien angrip oss.

Handelshøyskolen BI

Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

Saker fra våre eiere

SINTEF

Moderne solceller er effektive, men når de er rene er de enda bedre. En vaskerobot utviklet av norske forskere gir nå topp uttelling fra sola.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Stillehavsøsters og andre fremmede arter inntar Oslofjorden. Forskere har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge hvilken effekt de nye artene har på økosystemene de bosetter seg i.

Universitetet i Agder

Musikkbransjen vil overleve den digitale overgangen når den leverer musikk til folk samtidig med at artister og platefolk får godt nok betalt. Forsker mener bransjen er på god vei.