Siste fra forskningsmiljøene

Høgskolen i Oslo og Akershus

Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.

Høgskolen i Bergen

Når sykepleiere kommer tilbake på jobb etter videreutdanning eller mastergrad, får de ofte ikke brukt den nye kunnskapen som kunne kommet pasientene til gode. 

Siste fra forskningsmiljøene

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stikk i strid med det forskere hittil har trodd.  

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Men denne sjeldne krefttypen var den eneste som slo ut i en stor skandinavisk studie av kvinner med ekstrem svangerskapskvalme.

NTNU

Plantesykdommen tørråte endret Europa og Amerika og førte til massedød og folkeforflytning. Vi er ennå ikke kvitt den. Men hvor kom den fra?

Stillingsmarked

Siste fra forskningsmiljøene

Akershus universitetssykehus HF

Noen sykehusavdelinger sjekker alle røngtenbilder to ganger, og det kan få stor betydning for pasientene.

NTNU

En gruppe forskere gjorde et uvanlig, kanskje paradoksalt, eksperiment på Svalbard. De frøs ned planter. Med et resultat som overrasket.

Universitetet i Oslo

Berekraftig utvikling handlar både om miljø, samfunn og økonomi, men elevane får stort sett berre undervisning i miljødelen av faget.  

Siste fra forskningsmiljøene

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Metangass blir frigjort fra havbunnen i Arktis om sommeren, men overraskende lite av metangassen som stiger opp gjennom havet når atmosfæren, konkluderer norske forskere i en ny studie.

Universitetet i Stavanger

Nordsjøen 21. oktober 1666: Stormvinden pisker bølgene til enorme, rasende skumtopper. Kaptein Morsing på «Norske Løve», flaggskipet i den dansk-norske marine, bestemmer seg for å søke ly og fører fregatten innaskjærs.

Siste fra forskningsmiljøene

Universitetet i Stavanger
Under tellekanten:

Hun elsker science fiction og er fascinert av roboter. Monsterkonferansen hun arrangerte nylig, trakk deltagere fra hele verden.

Vestlandsforsking

Flaumen på Vestlandet i 2014 viste at mange eldre hus står på usikker grunn, og at sjølv nybygg er utrygge når vatnet grev vekk grunnen dei står på.

Norges forskningsråd

Ungdom som har vokst opp med psykisk syke foreldre, får oftere Nav-ytelser i lang tid.