Stillingsmarked

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Vi nordmenn er ekstreme når det kommer til verdier. Når samfunnsforskere undersøker hele befolkningers verdier, så finner de gjerne nordmenn helt på topp eller helt i bunnen.

Norges idrettshøgskole

For å lykkes som toppidrettsutøver trenger du både en stor dose jerndisiplin og masse motivasjon, men hva er egentlig viktigst?

Oslo universitetssykehus

Har du latt barnet styre sin egen leggetid i sommer? Her er elleve råd for å få barnet ditt skal stå opp i tide til skole og barnehage.

Annonse

Vi støtter forskning.no

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere har undersøkt hva forskningen sier om nasjonale prøver og elevresultater. Og den lar seg ikke alltid overføre til norske forhold. 

Universitetet i Oslo

22. juli-kommisjonen i Norge var lukket og dominert av direktører og eksperter. Kommisjonen for lagring av atomavfall i Tyskland var åpen og dominert av interessegrupper og politikere. Hva fungerte best?

Institutt for samfunnsforskning

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne og de som liker retorikken om kristne verdier.

Saker fra våre eiere

Havforskningsinstituttet

For første gong har forskarar målt radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs heile kysten. Forureininga i oppdrettslaksen viste seg å vere tilsvarande eller lågare enn i villfisk, og langt under grenseverdien.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Ifølge årets ferske Ungdata-rapport gjør ungdommen mindre lekser, begår flere lovbrudd og skulker oftere enn i fjor. I tillegg er de mindre optimistiske.

Saker fra våre eiere

NIBIO

Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står altfor tett, ifølge skogforsker.

NIBIO

Teglverksdammen sørger for å holde Hovinbekken ren. Men forskere anbefaler likevel ikke å bade i vannet.

Nordlandsforskning

Trenings-Terje og Yoga-Janne er to av de fiktive personene reiselivsnæringen i Salten har utviklet for å skreddersy opplevelser til kundene sine.