For tiden gjennomfører forskerne det første store vaksineforsøket, og ser på sykdomsbeskyttelse og hvilken type immunresponser vaksinen gir. F.v. Unni Grimholt og Helena Hauge på Fiskelaboratoriet, som Veterinærinstituttet deler med NMBU Veterinærhøgskolen. (Foto: Mari M. Press)
For tiden gjennomfører forskerne det første store vaksineforsøket, og ser på sykdomsbeskyttelse og hvilken type immunresponser vaksinen gir. F.v. Unni Grimholt og Helena Hauge på Fiskelaboratoriet, som Veterinærinstituttet deler med NMBU Veterinærhøgskolen. (Foto: Mari M. Press)

Vil lage skreddersydde vaksiner for oppdrettsfisk

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innen oppdrettsnæringa, og vaksiner har vist seg å være et av de viktigste forebyggende tiltakene for å øke fiskevelferden og redusere dødeligheten.

I prosjektet TarGet forsøker forskerne å utvikle en grunnformel på en vaksine, altså en vaksineplattform, som vil gjøre det raskere og enklere å lage effektive vaksiner mot sykdomsfremkallende organismer, både kjente, men også nye som dukker opp.

− Det som er spesielt med dette prosjektet, er at vi ikke fokuserer på en særskilt sykdom, men på å utvikle et fleksibelt, modulbasert «vaksineverktøy», som kan brukes på ulike sykdommer og fiskearter, sier Helena Hauge. Hun er forsker ved Veterinærinstituttet og leder prosjektet. 

Forskerteamet har utviklet en «vaksinemal» som er bygd opp av moduler, som enkelt kan endres og byttes ut for å lage nye vaksiner. Hauge forklarer at de har utarbeidet målstyringsenheter, som ved hjelp av «klipp og lim» i DNA-sekvenser kombineres med antigener fra for eksempel viruset man ønsker å lage en vaksine mot. I fisken vil da målstyringen i vaksinen «trykke på aktiveringsknapper» i immunforsvaret hos fisken og gi en effektiv respons og dermed beskytte den mot sykdommen. 

− TarGet-vaksiner er målstyrte og sikrer på den måten at immunforsvaret reagerer på vaksinen, et helt nytt prinsipp innen fiskevaksinologi. Slike vaksiner kan enkelt tilpasses ulike sykdommer og fiskearter, for å sikre en sterk og effektiv immunrespons, sier Hauge.

Powered by Labrador CMS