De som brukte treningsapper gikk i gjennomsnitt 1850 flere skritt om dagen, sammenliknet med de som ikke gjorde det, viser en samlestudie.
De som brukte treningsapper gikk i gjennomsnitt 1850 flere skritt om dagen, sammenliknet med de som ikke gjorde det, viser en samlestudie.

Du går mer hvis du teller skrittene dine

Er vennene dine irriterende opptatt av hvor mange skritt de har gått i løpet av dagen? En ny studie tyder på at du kanskje bør gi etter for presset og begynne å telle skritt, du også.

Det kan være tungt å komme seg opp av sofakroken og ut på tur en ettermiddag i januar.

For å bli motivert kan det kanskje være lurt til å ta i bruk treningsklokka som ligger i skuffen? Eller appen på smarttelefonen som teller hvor mange skritt du går hver dag?

Men virker det?

Men får virkelig disse dingsene folk til å komme seg mer ut på tur? Dette er nok et spørsmål mange lurer på og diskuterer.

Flere forskere har forsøkt å finne ut av dette. Men den ene studien har slått den andre i hjel. Noen viser positive og andre negative resultat.

En stor utfordring er at mange bare bruker disse appene en kort periode før de glemmer dem eller bevisst legger dem bort, finner noen av dem.

Samlet flere studier

Nå har en forskergruppe tatt for seg 28 relevante studier i en såkalt samlestudie.

Dette er en studie som slår sammen resultatene fra mange ulike studier og som gir grunn til å konkludere med en noe høyere grad av sikkerhet.

I studiene deltok til sammen over 7000 mellom 18 og 65 år. Flere som har studert dette tidligere, har studert personer som har kroniske sykdommer. I denne samlestudien er kun friske personer med.

Forskerne har bare tatt med studier som var såkalt randomisert og kontrollert. Det betyr at deltakerne var fordelt i to grupper. En gruppe skulle bruke en treningsapp i en periode på mellom to og 40 uker. Den andre skulle ikke gjøre det.

Gikk mer

Oversikten viste at de som brukte treningsapper gikk i gjennomsnitt 1850 flere per dag, sammenliknet med kontrollgruppen.

En del aktivitetsmålere vibrerer for å minne deg på å gå flere skritt. Noen apper sender deg tekstmelding.

Studien viser at de som brukte apper som gir deg en sånn irriterende påminnelse om at du må ut og gå, faktisk gikk mer enn andre.

Betydning for folkehelsa

Det høres kanskje ikke så imponerende ut å gå 1850 skritt mer hver dag. Smartklokker og apper foreslår jo ofte at vi bør gå hele 10 000 skritt om dagen.

Men forskerne bak studien mener at resultatene viser at disse dingsene har en betydning for folkehelsa.

Enhver fysisk aktivitet, uavhengig av intensitet, er forbundet med helsegevinst. Gitt den store utbredelsen av smarttelefoner og treningsklokker kan selv beskjedne forbedringer i fysisk aktivitet gi store effekter på befolkningsnivå, skriver forskerne i den vitenskapelige studien.

I USA og Storbritannia bruker en tredel av befolkningen slike apper, skriver forskerne.

Få skritt kan forlenge livet

Selv små forandringer i fysisk aktivitet kan ha store helsegevinster, sa Ulf Ekelund, professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH) til forskning.no i 2019.

Han og hans kolleger i Norge, Sverige, England og USA har målt den faktiske aktiviteten hos 36 000 personer over 40 år med et akselerometer. Dette er et apparat som måler all aktivitet hos en person.

Resultatene viser at selv så lett intensitet som hagearbeid og rolig gange reduserer risikoen for tidlig død betydelig.

For å oppnå 35 prosent reduksjon i dødelighet har ekspertene hittil sagt at man bør være i moderat til intens aktivitet tre til fem ganger dagens anbefalinger, altså vel 7 til 12 timer i uken.

Forskernes gjennomgang viser at om man bare oppfyller anbefalingene på 2,5 time i uka, reduseres dødeligheten med nesten det dobbelte.

– All aktivitet monner, og det gjelder uansett alder og nivå, sier Ekelund.

Bare markedsføring

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) startet for noen år siden en kampanje hvor de oppfordret alle til å gå 10 000 skritt hver dag.

En forsker ved Harvard University i USA har jaktet på forskning som ligger bak dette målet.

Hun fant den ikke og konkluderte med at den var resultat av en helt tilfeldig markedsføringsstrategi. Et japansk firma som solgte pedometer på 1960-tallet, kalte produktet sitt for «10 000-skritts-meter».

Hun ønsket derfor selv å finne ut hvor mye vi må gå for at det skal gi oss helseeffekter.

Levde lenger

Forskeren brukte aktivitetsmålere å observere hvor mange skritt eldre kvinner i USA gikk. Over 16 000 kvinner, i gjennomsnitt 72 år gamle, deltok i studien, som ble publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Hovedkonklusjonen var at de som gikk 4400 skritt per dag, levde klart lenger enn de minst aktive kvinnene.

Gikk de mer, levde de lenger. Dette fortsatte opp til 7500 skritt. Der stoppet det.

Kilde:

Liliana Laranjo: Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression, British Journal of Sports Medicine, 21. desember 2020

Powered by Labrador CMS