Hunder har en svært følsom luktesans. Kanskje kan vi bruke den mot malaria. (Foto: WilleeCole Photography / NTB scanpix)
Hunder har en svært følsom luktesans. Kanskje kan vi bruke den mot malaria. (Foto: WilleeCole Photography / NTB scanpix)

Hunder kan lukte om folk har malaria

Hunder kan trenes opp til å lukte mye rart. Kan vi bruke dem til å utrydde malaria?

– Folk med malariaparasitter produserer spesifikke lukter i huden. Vi fant ut at hunder, som har en følsom luktesans, kan trenes opp til å oppdage disse luktene. Det gjelder selv klær som brukes av smittede personer, sa Steven Lindsay ved Institutt for biovitenskap ved Durham University i Storbritannia og hovedforsker bak en ny malaria-studie.

Han presenterte nylig funnene sine på det årlige møtet til American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Sniffet på sokker

Flere hundre gambiske skolebarn deltok i den nye undersøkelsen. Først gikk de gjennom en generell helsesjekk, deretter ble de testet for malariaparasitter. Etter dette fikk de et sokkepar som skulle brukes over natten. Dagen etter samlet forskerne inn sokkene, og delte de inn etter status på barnas malariainfeksjon. De samlet kun inn sokkene til malariasmittede barn uten symptomer og sokkene til de friske barna. Sokkene ble deretter sendt til England. Her ble de fryst ned mens sniffe-hundene ble trent opp.

Sniffe-testen gikk ut på å skille mellom sokkene til malariasmittede og friske barn. De skulle sniffe på hvert sokkepar, og fryse dersom de trodde de fant malariasmitte. Hvis de ikke luktet noe skulle de bevege seg videre.

Resultatet av testen viste at hundene klarte å identifisere 70 prosent av sokkene til de malariasmittede barna, og 90 prosent av de friske.

Malariaparasitten muterer

Forskerne sier at treffsikkerheten er imponerende, og at hundene var i stand til å identifisere sokkene til barn med lavere infeksjonsstatus enn det som kreves ved hurtigtestene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Til vanlig stilles malariadiagnosen ved bruk av blodprøver og mikroskopi. Det kan være tidkrevende, og det trengs spesialkunnskaper. Det går også an å bruke hurtigtester av blod, men disse er ganske kostbare. De har til gjengjeld høy treffsikkerhet.

Forskerne var klare på at dette var en såkalt proof of concept-studie, for å påvise at malaria kan diagnostiseres av hunder. De mener videre at sniffehundenes treffsikkerhet kan bli like god som ved blodprøver. Lindsey begrunner dette med at malariaparasittene på barna ikke alltid er av samme type, ettersom de går igjennom ulike stadier i sykdomsforløpet. Lukten de skaper i menneskehuden forandrer seg deretter.

Han påpeker at også de testene som brukes i dag kan komme til kort, ettersom malariaparasittene muterer. Parasittene vil dermed kanskje ikke ha det spesifikke proteinet som må til for at de kliniske testene skal vise smitte

Videre mener forskerne at sniffehundenes evne til å oppdage bestemte lukter forbundet med malaria, kan være til inspirasjon i utviklingen av kommende og kunstige, elektroniske neser som kan lukte sykdommer.

Malariavakthunder ved grensene

Lindsey mener at sniffehundene kan være til god hjelp når helsemyndigheter ønsker å sjekke landsbyer for om det fortsatt finnes malariasmittede bærere som ikke har synlige symptomer. Ved å være bærer, kan man overføre malariaparasitter til lokale mygg. Den eneste måten vi har for forhindre spredning i dag er å teste eller kurere alle i en landsby.

Forskerne bak undersøkelsen mener derfor at sniffehundene ville fungert godt ved grenseoverganger, til land der malaria nærmest er utryddet. Lindsey trekker frem den øst-afrikanske øyen Zanzibar, der elimineringen av malariaparasitten har vært vanskelig på grunn av en jevn strøm med innreisende.

For lite treffsikkert

Gunnar Hasle er spesialist på infeksjonssykdommer og driver Reiseklinikken i Oslo. Han sier at den foreløpige treffraten på 70 prosent er for lavt.

– Det betyr at metoden er ubrukelig for å finne ut om en person med feber har malaria, da det ikke kan aksepteres at man konkluderer feil hos 30 prosent.

Han påpeker også funnet på 90 prosent blant dem som var friske, og at 10 prosent i så fall får en feilaktig beskjed om malaria.

– Det er et uakseptabelt høyt tall om metoden skal brukes til å lukte på et stort antall friske mennesker, sier han.

Blodprøve på klinikken, hunder ved grensene

Hasle forteller videre at luktindikasjoner har blitt brukt i hundrevis av år. Det er blant annet mulig å lukte diabeteskoma, ved at pusten lukter av aceton, eller neglelakkfjerner. Videre er det mulig å lukte leversvikt, ved at ånden har en søtlig lukt.

– Det har også vært forsøkt å få hunder til å diagnostisere lungekreft, sier Hasle og viser til en undersøkelse fra 2012. Her ble resultatet omtrent det samme som i malariaforsøket.

Han mener at er et helt utelukket å kun bruke hunder til å sette diagnoser ved klinikkene, og at det uansett vil være vanskelig å trene opp nok hunder til å dekke behovet

– Enhver helseenhet i tropene bør ha tilgang til å sette malariadiagnoser. Da er det mye lettere å skaffe hurtigtester som man kan bruke etter minimal opplæring, enn å skaffe trenede hunder.

Han mener likevel at de kan være til hjelp i enkelte tilfeller, og støtter forskernes tanke om å bruke sniffehundene som malariavakter.

– Det kan tenkes at sniffehunder kan brukes ved massescreening ved immigrasjon til et område som har utryddet malaria, avslutter han.

Powered by Labrador CMS