En notis fra Sintef - les mer.

Hvordan bryter naturen selv ned olje? Og hvilke metoder er best for å bli kvitt oljesøl? Det skal et nytt prosjekt gi mer kunnskap om.
Hvordan bryter naturen selv ned olje? Og hvilke metoder er best for å bli kvitt oljesøl? Det skal et nytt prosjekt gi mer kunnskap om.

Skal finne ut hva som skjer med oljen etter utslipp i havet

Det skal et internasjonalt forskerteam bidra til å finne svaret på ved å studere hvordan olje brytes ned av mikroorganismer i havet. Dette vil bidra til viktig kunnskap når man skal vurdere hvilke tiltak man bør benytte ved oljesøl i fremtiden.

Ved oljesøl er det viktig å finne de tiltakene som gjør at miljøet skades så lite som mulig.

Man kan forsøke å ta oljen opp, brenne den eller bruke en metode kalt dispergering, hvor man tilsetter en såpe som får oljen til å løse seg opp i små dråper.

– For å vite hvilke tiltak som egner seg best, trenger vi å vite mer om oljens naturlige nedbrytningsprosess. Dette er komplisert fordi det er mange faktorer som påvirker hvordan oljen brytes ned, som sol, vind, temperatur og lokale bakterier, sier SINTEF-forsker Ida Beathe Øverjordet.

Forskningen skal skje på ulike steder i verden.

Gir mer realistiske modeller

Sintef har over flere år gjort forsøk i lab med vann fra ulike steder som viser hvordan den naturlige bakteriesammensettingen i sjøvann fra forskjellige steder påvirker oljens biodegradering – altså naturlige nedbryting.

Dette skal nå suppleres ved å undersøke nøyaktig hvordan oljen degraderes, gjennom feltforsøk på flere steder langs kysten i Norge, Svalbard og Brasil.

Forskerne samarbeider dessuten også med danske og kanadiske forskere om tester på Grønland og i arktiske strøk i Canada.

Forsøksdataene fra feltprosjektene skal være med å komplettere et modellverktøy Sintef bruker til å forutse hva som skjer med oljen etter et utslipp.

– Dette vil hjelpe oss å få klarhet i om dataene vi allerede har er gode nok eller om vi er avhengige av flere feltdata, sier forsker Odd Gunnar Brakstad.

Les hele saken på gemini.no

Powered by Labrador CMS