Små barn bør sitte baklengs i bil for å redusere faren for å bli skadet i en trafikkulykke. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)
Små barn bør sitte baklengs i bil for å redusere faren for å bli skadet i en trafikkulykke. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Kan barnesetet beskytte mot påkjørsel bakfra?

Bakovervendt barnesete i bil er bra også når krasjet kommer bakfra, viser forskning.

Bakovervendt barnesete er best for barnet under en frontkollisjon. Men hva når krasjet skjer i den retningen barnet sitter?

Tester av sammenstøt i lav hastighet viser at sannsynligheten for hodeskader er ganske liten.

Amerikanske forskere målte faren for skader på barn på ett og tre år ved hjelp av dokker og testbiler.

Den sammenlagte belastningen er lavere enn grensene satt av amerikanske myndigheter for hva et barn tåler før det blir skadet. Setene demper sammenstøtet for den lille passasjeren.

– Det bakovervendte barnesetet klarer å støtte barnets hode, nakke og ryggrad, og beskytte disse mest sårbare delene av kroppen, sier Julie Mansfield i en pressemelding fra The Ohio State University.

Hun er en av forskerne bak studien og sier at hun ofte får spørsmål fra bekymrede foreldre om barnesetet kan beskytte barna deres i slike ulykker.

Tar av for presset

I USA står påkjørsler bakfra for 25 prosent av alle registrerte bilulykker. I Norge ble 19 prosent av personene som ble skadet i en bilulykke i 2016, påkjørt bakfra, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den nye studien stemmer godt overens med ulykkesrapporter fra virkeligheten som tyder på at det bakovervendte setet beskytter barna. Det er sjelden at de blir alvorlig skadet i påkjørsler bakfra, ifølge forskerne.

De gjorde tolv tester der bilen med barnesetet ble truffet bakfra med en fart på 28 kilometer i timen.

Fire ulike typer barneseter ble testet med to dokker som i størrelse og vekt skulle tilsvare en ettåring og en treåring. Dokkene ble koblet til sensorer som skulle sjekke trykket mot barnet og om det ble kastet rundt eller om setet holdt det på plass.

Alle setene greide jobben fint, men det varierte hvor godt de klarte å forhindre at setet eller hodet til barnet roterte eller at hodet støtte mot bilsetet. For eksempel holdt et av setene barnet i ro, men da ble det et desto større press mot nakken.

Lav hastighet

Testene er gjort med moderat hastighet, og et kraftigere sammenstøt kan gjøre atskillig mer skade, minner forskerne om.

De påpeker også at det er usikkert om skalaene for skadeomfang kan si akkurat hvor mye som skal til før et barn blir skadet. Det gjelder særlig for nakkeskader.

Studien ble avsluttet i 2016 og gis nå ut som en rapport av SAE International, en organisasjon for folk som jobber med å utvikle kjøretøy. Den er ikke kvalitetssikret av andre forskere gjennom å bli publisert i for eksempel et vitenskapelig tidsskrift.

Det er forsket lite på akkurat denne typen ulykker, skriver forskerne i rapporten sin. Her trengs det, som så ofte, mer forskning.

Referanse:

SAE International Technical Paper Number 18SS-0376/2018-01-1325.

Powered by Labrador CMS