Traumer kan endre hjernen

Vonde opplevelser som terrorangrepet på World Trade Center 11. september 2001, kan redusere mengden grå materie i hjernen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette antyder at virkelig vonde opplevelser kan ha en varig effekt på hjernen, selv hos friske mennesker, sier Barbara Ganzel ved Cornell University i USA.

Hun er en av forskerne bak en ny studie som undersøker hvordan traumer kan påvirke hjernen.

Følelsessentre

Resultatene viser at friske voksne mennesker som befant seg i nærheten av World Trade Center under angrepet, har mindre grå materie i viktige følelsessentre i hjernen, sammenlignet med folk som befant seg mer enn 300 kilometer unna.

De samme forskerne har tidligere vist at folk som bodde nær terrorangrepet har hjerner som reagerer mer på følelsemessig stimuli, som for eksempel fotografier av redde ansikter.

- Studiene bidrar til å danne et bilde av hva som skjer i hjernen til friske mennesker som opplever en traumatisk hendelse, heter det i en pressemelding fra Cornell University.

Normal respons?

Grå materie i hjernen består stort sett av hjerneceller og blodårer. Forskerne tror at mindre grå materie i følelsessenter kan være en normal respons på traumer.

"Hjerneområder som har mindre volum av grå materie, blant de som var i nærheten av terrorangrepet. Alle områdene, som er lyse i fargen på dette bildet, henger sammen med behandling av følelser. (Foto: Barbara Ganzel/Cornell University)"
"Hjerneområder som har mindre volum av grå materie, blant de som var i nærheten av terrorangrepet. Alle områdene, som er lyse i fargen på dette bildet, henger sammen med behandling av følelser. (Foto: Barbara Ganzel/Cornell University)"

- Nøkkelområder i hjernen som er mindre, reagerer lettere på trusler, sier Ganzel i pressemeldingen.

Å reagerer raskere på fare, kan ha gjort det lettere å klare seg - i et evolusjonært perspektiv.

Ganzel antyder dermed at slike endringer kan være en nyttig respons på å leve i et usikkert miljø.

Sårbarhet

Men en slik forsvarsmekanisme kan muligens også gjøre mennesker mer sårbare for andre problemer.

- Vi har lenge visst at det å bli utsatt for traumer kan føre til senere sårbarhet for mentale helseproblemer i årene etter traumet. Denne forskningen gir antydninger om biologien som ligger under denne sårbarheten, sier Ganzel.

Forskerne tok MR-bilder (magnetisk resonans) av hjernen til 18 personer som bodde nærmere enn 2,5 kilometer unna World Trade Center da katastrofen skjedde. De ble sammenlignet med MR-bilder av hjernene til 18 personer som bodde mer enn 300 kilometer unna.

Mindre regioner

Én type MR-bilder viste volumet på den grå materien. En annen type bilder viste hjernens respons på emosjonelle stimuli.

De som befant seg nær terrorangrepet, hadde mer følelsemessig reaksjon i amygdala, en region i hjernen som fanger opp truende informasjon. Denne hjerneregionen var også mindre.

Dette var igjen knyttet til hvor engstelige personene var flere år senere. Flere andre hjerneregioner som knyttes til behandling av følelser, var også mindre hos de som sto nær katastrofen.

- Ikke spesifikke

Forsøkspersoner som hadde opplevd andre typer traumer, som vold eller å miste noen de var glad i, hadde en lignende reduksjon av grå materie, og en lignende respons på emosjonelle ansikter og engstelighet.

- Dette antyder at forskjellene vi ser i hjernen og i oppførselen til folk som var nær katastrofen den 11. september, ikke er spesifikke for en bestemt hendelse, sier Ganzel. 

- Det viser seg også at det er et lignende mønster for tap av grå materie ved normal aldring, som aktualiserer spørsmålet om hvilken rolle traumer spiller i den aldrende hjernen, sier hun.

Referanse:

Barbara L. Ganzel, Pilyoung Kim, Gary H. Glover og Elise Temple; Resilience after 9/11: Multimodal neuroimaging evidence for stress-related change in the healthy adult brain; NeuroImage; volume 40, utgave 2, 1. april 2008; ss. 788-795; doi:10.1016/j.neuroimage.2007.12.010.

Lenke:

Cornell University: Brain’s gray cells appear to be changed by trauma of major events like 9/11 attack, a study suggests
 

 

 

 

Powered by Labrador CMS