- I de mest suksessrike kapitalistiske land har arbeidere stor grad av medbestemmelse og velferdsgoder, sa professor Kalle Moene ved UiO på Big Challenge i Trondheim. (Foto: NTNU)
- I de mest suksessrike kapitalistiske land har arbeidere stor grad av medbestemmelse og velferdsgoder, sa professor Kalle Moene ved UiO på Big Challenge i Trondheim. (Foto: NTNU)

Økonomiprofessorer:
- Den amerikanske drømmen er i Norden!

Kapitalismen vil overleve i land vi ser på som lite kapitalistiske, som de nordiske. Suksessrike land er kapitalistiske land som deler godene, ifølge Ragnar Torvik og Kalle Moene, som er professorer i samfunnsøkonomi.

Publisert

Vil kapitalismen overleve? Dette spørsmålet ble stilt på the Big Challenge Science Festival i Trondheim denne uken. Kritikk av kapitalismen er blitt mer populært på 2000-tallet.

Som økonomisk system er kapitalismen selvdestruktiv, skrev Wolfgang Streeck senest i 2017. Han kalles det tyske svaret på Thomas Piketty, ifølge Klassekampen.

En årsak er at kapitalismen forutsetter en ubegrenset vekst i en begrenset verden, mener han. Og kapitalismen fikk utvilsomt en alvorlig knekk med finanskrisen i 2008.

Men hva mener norske eksperter? Hverken Kalle Moene eller Ragnar Torvik vil spå kapitalismens død. Men for å overleve, må den få tilført en dose sosialisme.

- Land som vi ser på som klassisk kapitalistiske, som USA, vil klare seg dårligere, spådde samfunnsøkonomene Kalle Moene fra UiO og Ragnar Torvik fra NTNU .

Suksessrike kapitalistiske land deler godene

- De landene som har hatt størst suksess og vekst de siste 60-70 årene, har en rekke likhetstrekk, sa Kalle Moene.

De har alle vært mest utsatt for global konkurranse, og har introdusert elementer i økonomien som ikke er typisk kapitalistiske, forklarte han.

Sterke fagforeninger

De landene med sterkest vekst, har de sterkeste fagforeningene i verden. Disse landene har de arbeiderne som er mest involverte i arbeidsprosessen. Ingen andre steder i verden ser du så mektige arbeidere, sa Moene, og kom med et eksempel:

- De polske håndverkerne er vant til å bli forklart hva de skal gjøre. De lokale lederne på arbeidsplassene peker på hva de skal gjøre. Nordiske håndverkere derimot, skjønner selv hva de skal gjøre.

Dermed erstatter arbeiderne arbeidsledere på hver arbeidsplass, og det er lønnsomt, mente han.

Små lønnsforskjeller – sterk velferdsstat

Det som også kjennetegner suksessrike, kapitalistiske land, er at lønnsforskjeller mellom arbeidere og lederne er mindre.

- Det er ikke mindre lønnsforskjeller i noen andre land enn i Norden og andre lignende land i Europa som Nederland og Belgia, sa han.

- Du ser heller ingen andre land med en sterkere velferdsstat. De mest suksessrike kapitalistiske landene er mest generøse i mengden av velferdsgoder, sa Moene.

Fravær av konflikter

Moene trakk frem enda et kjennetegn på økonomisk fremgang i nordiske land:

- Det er ingen andre land som har så få streiker og andre arbeidskonflikter som Sverige og Norge, sa han.

Det har ikke alltid vært slik. I 1931 var det flere tapte arbeidsdager i Norge enn i tiårene etter krigen, sammenlagt.

Arbeidskonflikter før krigen innebar store tap i produktivitet for arbeidsgiverne og samfunnet.

- Det er klart at hvis du løser slike ting som misnøye med lønn og arbeidsforhold, er du mer konkurransedyktig, sa Moene.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og staten er viktig forklaring på fremgangen i de nordiske landene.

Høy grad av tillit i samfunnet

I tillegg er det ingen andre land i verden som er preget av like høy grad av tillit.

- Dette gjelder ikke bare personlig tillit, men tillit til sosial etikk og tillit til institusjoner og organisasjoner og bedrifter.

Haiti er et av landene hvor økonomien ikke fungerer.

- De mister produktivitet på grunn av mangel på tillit og arbeidskonflikter som lett kommer når du ikke løser de grunnleggende sosiale problemene, slo Moene fast.

Mer sosiale land gir god økonomi

USA er ikke like eksponert for konkurranse som små konkurrerende land som Nederland, Belgia og de nordiske landene.

Det er denne økonomiske konkurransen, som fra Kina, som USA ikke vil ha.

- Likevel har vi høyere økonomisk vekst enn USA. USA er ikke et moderne kapitalistisk samfunn, slo Kalle Moene fast.

Den høye graden av sosiale goder i velferdsstater er komparative fortrinn, som leder til gode økonomiske utfall for land som Norge, mente Moene.

En del av overskuddet bør deles

Men en viktig utfordring med kapitalismen er at fordelene tilfaller bedriftseierne og høyt utdannede ansatte.

- Fordelene som kapitalismen gir, tilhører alle, og bør deles, mente Moene.

En del av overskuddet bør deles med alle i landet, er hans oppskrift.

Survival of the fattest

Samfunnsøkonom Ragnar Torvik ved NTNU pekte på en rekke ulemper med kapitalismen.

Kapitalisme ser nemlig ut til å øke ulikheter.

- Det er halvparten så mange selskaper på den amerikanske børsen nå som for 20 år siden. Mange er plattform-teknologier, som Google, Amazon og Facebook. De genererer enorme overskudd, sa Torvik.

Store firmaer blir enda større ved å kjøpe opp konkurrenter. De vinner alt.

- Drømmen til en NTNU-student nå, er ikke å bli en ny Bill Gates, men å lage en bedrift som kan bli kjøpt opp av en av de store gigantene, sa han.

Følgene er at vi får mindre konkurranse.

Den amerikanske drømmen er i Norden!

Kapitalismen vil ikke overleve i typisk klassiske kapitalistiske land, som USA, mente Torvik. Kapitalismen vil overleve i de landene som vi ser på som mindre kapitalistiske, som de nordiske.

Men hva med den gamle amerikanske drømmen?

En viss grad av ulikhet kan være lønnsomt for å få folk til å satse og investere penger i bedrifter.

Men - stor grad av ulikhet i lønninger, har også sammenheng med liten grad av mobilitet mellom generasjoner.

- De landene som har liten ulikhet, som de nordiske landene, har også stor grad av mobilitet mellom generasjoner, sa han.

Det betyr at unge har bedre mulighet for å få en godt betalt jobb i land med liten grad av ulikhet.

Han mener handel og utvikling av teknologi er nøkkelen til fortsatt økonomisk vekst, ikke isolasjon og kull.

- Den amerikanske drømmen er i Norden, konkluderte han.