Kreftoppfølging like bra hos fastlege

Pasienter som skal følges opp etter tykktarmskreft får like god oppfølging hos egen fastlege som hos kirurg på poliklinikk.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Det kan være penger å spare på oppfølging hos fastlegen. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)
Det kan være penger å spare på oppfølging hos fastlegen. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)

110 pasientene ble fordelt tilfeldig til oppfølging hos kirurg på poliklinikk eller hos egen fastlege.

Studien, som er gjort ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), undersøkte livskvalitet, kostnadsbesparelser og tid til diagnostisering av tilbakefall.

- Vi fant ut at det ikke tar lenger tid å diagnostisere tilbakefall hos fastlege enn på poliklinikk. Faktisk så vi at det i snitt tok 35 dager å stille diagnose hos fastlege mot 45 dager på poliklinikk, sier kirurg Knut Magne Augestad ved NST.

- Kvaliteten på den medisinske oppfølgingen kan dermed ikke sies å være dårligere når fastlegen organiserer kontrollene, sier han.

Det var ingen forskjeller i antall alvorlige kliniske hendelser eller tid til diagnose av tilbakefall av kreft hos pasienter som gikk til kontroll på sykehus og hos dem som ble fulgt opp av fastlege.

Mulige kostnadsbesparelser

Selv om besøksfrekvensen hos fastlege var høyere enn hos kirurg på poliklinikk, viste studien en klar kostnadsbesparelse for pasienter som ble fulgt opp av egen fastlege.

- Vi registrerte høyere forbruk av helsetjenester for pasienter som gikk til fastlege enn for de som ble fulgt opp i spesialisthelsetjenesten, men fordi det var færre reiser til sykehus, ble fastlegeoppfølging billigere, forklarer Augestad.

To års oppfølging koster cirka 77 000 kroner per pasient hos fastlege og 93 000 på poliklinikk.

Livskvalitet

Knut Magne Augestad. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)
Knut Magne Augestad. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)

Da studien var avsluttet, fikk de pasientene som ble trukket ut til fastlegekontroll tilbud om å bli overført til poliklinikk.

- De ønsket likevel å fortsette hos fastlegen, sier Augestad.

Livskvalitet ble målt ut fra spørreskjema som er mye brukt blant pasienter generelt og fra skjema som er spesielt tilpasset kreftpasienter. Det var ingen forskjell på de to gruppene.

Referanse:

Augestad m.fl.: Cost-effectiveness and quality of life in surgeon versus general practitioner-organised colon cancer surveillance: a randomised controlled trial, BMJ Open 2013;3, doi:10.1136/bmjopen-2012-002391.

Powered by Labrador CMS