Artikler fra:

Østlandsforskning er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer, men også med virksomhet i Hamar. Forskningsmiljøet er tverrfaglig, men jobber særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Les mer på www.ostforsk.no
Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte hos Østlandsforskning - les mer.