Dagens danske hekser

Danske hekser holder religionen sin  hemmelig – og hver fjerde er antagelig en mann. Det viser en ny undersøkelse.

Publisert
Illustrasjonsbilde (Foto: Colourbox)
Illustrasjonsbilde (Foto: Colourbox)

Fakta:

De danske heksene har ikke noen egentlig organisasjon. Enten er de organisert i mindre tryllesirkler med opp til en håndfull hekser. Eller så er de hekser på egen hånd.

Vil de kommunisere med likesinnede, skjer det gjerne på internettfora. For eksempel:

Hedningene.dk
Troldmosehus.dk

Om heksereligion:

Heksereligionen wicca ble skap i USA av Gerald Gardner; han mente den bygget på ritualer som er mange tusen år gamle. Noen danske hekser bekjenner seg til denne religionen.

Men de fleste er enten inspirert av sjamanritualer og naturreligioner eller troen på de gamle nordiske gudene – åsatroen.

Om heksenavn:

Heksene har egne heksenavn.

For eksempel har «Nanna StoneChild» en særlig forbindelse til stein. Og «Monika Lilleulv» har ulven som såkalt kraftdyr.

I Danmark finnes det hundrevis av hekser, og om dagen kan de være tømrere, sykepleiere, studenter eller fengselsbetjenter. Men på fritiden møtes de i heksesirkler og driver med magi.

Det viser en ny antropologisk undersøkelse.

– Det interessante i undersøkelsen har vært å se at heksene både kan være menn og kvinner, og at de kommer fra så forskjellige yrker, sier forskningsassistent Anne Mia Steno ved Dansk Folkemindesamling, som står bak forskningsprosjektet.

Mange er hekser i hemmelighet fordi de frykter å bli stemplet av omgivelsene. De vet at magiske ritualer på fullmåneopplyste galgebakker ikke blir ikke oppfattet som normal atferd.

Noen hekser er sjamaner

Den nye undersøkelsen viser at de danske heksene er svært forskjellige. De finnes i alle aldersgrupper, og hver og en definerer sitt eget verdensbilde.

Det finnes for eksempel kjøkkenhekser, urtehekser, eklektiske hekser og åsatrohekser.

De er kommet inn i tryllemiljøet på ulike måter:

Noen er opptatt av det alternative – clairvoyance og healing – og lever til og med av det.

Andre kommer fra Asa- og Vanetrossamfundet, som tror på Odin, Tor og resten av de gamle nordiske gudene.

Mange har tidligere hatt tilknytning til naturreligioner og sjamanisme.

Den største gruppen føler en særlig tilknytning til naturen.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange hekser det er i Danmark. Det finnes ikke noen offisiell trosretning med en fast organisasjon. Et anslag kan bare basere seg på registreringer av internettaktiviteter, deltakelse i sommerleirer og intervjuer.

– Jeg vil si at det er omkring 500. Og 20–30 prosent av dem er menn, sier Steno, som i forbindelse med undersøkelsen har vært en del av heksemiljøet i seks måneder.

Kan endre verden med tankens kraft

Anne Mia Steno har fokusert på hvordan de moderne heksene bruker magi. Mange hekser mener at de ved hjelp av magi kan påvirke og endre omverdenen sin – og dem selv. For eksempel ved å:

  • drive kjærlighetsmagi og på den måten knytte et annet menneske til seg – det forutsetter imidlertid at det andre mennesket har lyst til å bli fanget inn
  • påvirke ansettelsesutvalg på en arbeidsplass til å ansette en spesiell person

– Heksene mener at alt inneholder energi – luften, jorden, steinene og så videre. Via magi kan man «bøye» – altså påvirke – den energien, forteller Steno.

De fleste heksene mener at de med tankens kraft kan bøye energien. Å påkalle en gud eller gjennomføre et ritual er altså ikke nødvendig for at magien skal virke.

– Så når de utfører ritualer ved fullmåne, er det for å fokusere tanken – og på den måten gjøre magien sterkere. Selve ritualet er egentlig ikke det magiske, forteller Steno.

Månegudinnens symbol i pannen

En høstnatt i 2011 deltok Anne Mia Steno selv i et hekseritual i anledning av heksesabbaten «Mabon». Ritualet skulle åpne de syv portene til dødsriket.

Seansen foregikk om natten sammen med tre hekser: Hexe Hedenlil, Nanna StoneChild og Maja Calendula. De var samlet ved en hytte i en svensk skog.

Heksene sto nakne på de kalde høstbladene. I pannene deres var det malt en svart halvmåne – månegudinnens symbol.

Det var midnatt, og lyset fra fullmånen gjorde det mulig å se at heksene iførte seg syv rituelle smykker. Det var fingerringer, armbånd, lendekleder, kranser og halskjeder. Og de var sydd sammen av skogens blomster, greiner og bær.

Lys symboliserer dødsrikets porter

Heksene gikk sammen ut til en åker hvor de på forhånd hadde laget en rute. Den var markert med syv syltetøysglass, hvor det blafret levende lys. Hvert lys symboliserte en av dødsrikets syv porter. Når heksene gikk forbi et lys, la de ned et smykke.

– For hver gang heksene la ned et smykke, la de også vekk noen av sine problematiske følelser. Heksene mener at mennesker følger naturens syklus. Derfor kan vi legge bestemte følelser «i dvale» sammen med høstens blader.

– Når det blir vår, vil problemene vokse fram igjen – men da har heksene utviklet seg personlig, og derfor vil de være bedre rustet til å håndtere dem, sier forskeren.

Nakenhet flytter heksen til et annet rom

Til slutt endte heksene på en ritualplass hvor det var malt et stort pentagram på skogbunnen. De begynte å danse en trommedans og hyle mot månen.

Da det berusende ritualet var overstått, dekket de seg med kapper og gikk tilbake til skoghytta.

– Heksene skaper en annen tid og et annet rom med ritualene sine. Det er også derfor de er nakne under Mabon-ritualet.

– Når heksene er nakne, merker de naturen sterkere. De føler en større nærhet til naturen og kommer på den måten inn i et rom hvor nakenhet ikke er forbundet med skam eller seksualitet. I stedet blir de en del av naturen og et spirituelt fellesskap, forteller Steno.

Vil endre verden via magi

Det er forskjellige grunner til at moderne mennesker blir hekser:

  • De ønsker å leve i større pakt med naturen
  • De vil endre seg selv – for eksempel ved å «begrave» problemene sine i ritualer. 
  • De vil endre verden de har rundt seg ved hjelp av magi

– Det er svært viktig for heksene å leve tettere på naturen – å leve i syklus med naturen. På den måten tar de avstand fra elementer i det moderne samfunnet: Alt går raskt, alt handler om penger og vi skal hele tiden se på tv.

– Men jeg tror faktisk de fleste blir hekser for å påvirke omverdenen og seg selv via magi. Mange hekser snakker om at de selv får mulighet for å påvirke sine egne liv

– i de klassiske religionene er du derimot avhengig av at en Gud skal ordne opp for deg, forteller Steno.

Magi ligger i en gråsone

Heksene mener at magien deres kan ha svært store konsekvenser for eget og andre menneskers liv: – Heksemiljøet er derfor gjennomsyret av moralske retningslinjer. For eksempel sier de: «Alt du gjør skal komme trefoldig igjen» – altså at det du gjør også vil ramme deg selv, forteller Steno.

I middelalderen mente man at det fantes sort magi og hvit magi. Den sorte magien ble brukt til å utføre onde gjerninger – bringe sykdom og død. Den hvite magien ble brukt til å gjøre gode gjerninger – helbrede syke.

Men moderne hekser mener at middelalderen hadde et forenklet syn på magi:

– De moderne heksene er opptatt av at det er vanskelig å kjenne konsekvensene av magien. De snakker om at magi alltid befinner seg i en gråsone. Selv om en heks vil gjøre noe positivt, kan det lett føre til noe negativt, sier Steno.

«God» magi kan ha skumle konsekvenser

En heks har fortalt hvordan hun utførte et ritual for en venninne. Ritualet skulle bringe hell ved en jobbsamtale. Venninnen fikk jobben. Men det var ikke bra for de som ikke fikk den.

På 1600-tallet ville man helst ikke være kjent som heks. Kirken mente at man ved å torturere hekser kunne avsløre om kvinner (eller menn) sto i ledtog med djevelen. I dag er det noe annet. Heksene velger selv å kalle seg for hekser. (Foto: ukjent kunstner)
På 1600-tallet ville man helst ikke være kjent som heks. Kirken mente at man ved å torturere hekser kunne avsløre om kvinner (eller menn) sto i ledtog med djevelen. I dag er det noe annet. Heksene velger selv å kalle seg for hekser. (Foto: ukjent kunstner)

– Det går også historier om hvor galt det kan gå hvis man bruker magi til å tiltrekke den man er forelsket i. Det kan vise seg at man i virkeligheten er som hund og katt. Men når man er knyttet sammen med et magisk bånd, kan man likevel ikke gi slipp på hverandre. Slike historier fungerer som en form for moralske rettesnorer. De maner til besindighet, forteller Steno.

Velger hekseriet selv

Moderne hekser har helt andre bekymringer enn tidligere. På 1400-tallet risikerte de å bli brent på bålet på grunn av anklager om sex med djevelen.

I dag velger folk selv å bli «hekser» fordi det hjelper dem med å håndtere det travle, moderne samfunnet.

Slik forsker man på hekser

Anne Mia Steno har i et halvt år fulgt heksemiljøet i Danmark. Hun har hatt kontakt med om lag 50 hekser og intervjuet 18 av dem. Som antropolog har hun undersøkt hvordan de bruker og oppfatter magi.

Hun har gått inn på heksenes premiss om at det virkelig finnes magi. På den måten blir det mulig for henne å forstå hekseriet slik heksene selv gjør det. Antropologer vil nemlig forstå og beskrive mennesker ut fra det verdenssynet de selv har.

Vitenskapelige kilder

Anne Mia Steno. Parallelle verdener – magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark. Kulturstudier 1, 2012

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.