Håvard Haugen fra UiO og Peyman Mirtaheri ved OsloMet forsker på implantater i et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt. (Foto: Sonja Balci)
Håvard Haugen fra UiO og Peyman Mirtaheri ved OsloMet forsker på implantater i et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt. (Foto: Sonja Balci)

Skal forske frem bedre og sikrere implantater

Publisert

Forskere fra OsloMet samarbeider med forskere på UiO og en rekke andre internasjonale forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter i Europa, for finne ut hvordan kroppen reagerer på nedbrytbare implantater av magnesium. Dette er implantater som for eksempel skruer og plater og brukes ved ulike typer beinbrudd.

– Et viktig mål med MgSAFe-prosjektet er å utvikle nye og sikrere implantater, sier førsteamanuensis Peyman Mirtaheri ved OsloMet.

– Her skal vi utvikle fremtidens implantater som vil styrke pasientsikkerheten og legge grunnlaget for utvikling av ny teknologi på dette området samtidig som vi opprettholder pasientsikkerheten, sier forskerkollega, professor Håvard Haugen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Dette er implantater som går i oppløsing av seg selv i kroppen, og det betyr at pasienten ikke trenger en ny operasjon for å fjerne implantatene. Det er er en stor fordel for pasientene

For å lykkes med med denne type implantater trenger man imildertid såkalt biomedisinsk avbildning (biomedical imaging) som har høy presisjon og kvalitet. Slik at man kan overvåke hvordan den faktiske nedbrytingen av implantet skjer i kroppen.

Prosjektet er en del av Marie Skłodowska Curie Action ITN, som igjen er en del av det EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020.