På dette bildet fra Hiorthamna ser vi i forgrunnen spor etter jernbaneskinner og et lokomotiv som har falt ned på stranden, og i bakgrunnen rester etter en taubanesentral. (Foto: NIKU/A.C. Flyen)
På dette bildet fra Hiorthamna ser vi i forgrunnen spor etter jernbaneskinner og et lokomotiv som har falt ned på stranden, og i bakgrunnen rester etter en taubanesentral. (Foto: NIKU/A.C. Flyen)

Skal forske på klimaendring og kulturminner i nord

Oppvarming av Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, og klimaendringene her fungerer som et slags varslingssystem for hva resten av verden har i vente.

Kulturminnene og -miljøene her er derfor ekstra sårbare.

NIKU har nå fått midler fra Forskningsrådets miljøforskningsprogram til å kartlegge effektene av klimaendringene på kulturminner i nordområdene – men også for å finne ut hva vi kan gjøre for å begrense skadene av endret vær og miljø.

Vibeke Vandrup Martens er arkeolog og prosjektleder for det nyoppstartede prosjektet. Hun mener at klimaendringer er noe av det mest aktuelle å ta for seg akkurat nå.

– Den globale oppvarmingen overstiger all frykt, og det går i en forrykende fart. I nordområdene går det aller raskest. Kulturminner vi for noen få tiår siden anså som godt beskyttet av permafrost og havis, er nå ekstremt sårbare. Kysten er værhard, og økende temperaturer, endringer i nedbørsmønster, hyppigere og sterkere stormer, stigende havnivå, flom og skred er noe av det kulturminner og – miljø i nord utsettes for.

Prosjektet har som mål å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare kulturminner i nordområdene.

Forskerne vil ta for seg kulturminner på Svalbard og Andøya. De første områdene de skal gjøre feltarbeid i, er Hiorthamn og Russekeila på Svalbard.

Les mer på NIKU sine nettsider.

Powered by Labrador CMS