Jorda mister næringsstoffer når trærne forsvinner, konkluderer en studie fra Australia. (Foto: Dave Blair)
Jorda mister næringsstoffer når trærne forsvinner, konkluderer en studie fra Australia. (Foto: Dave Blair)

Skogen bruker lang tid på å komme seg etter brann

Brann og hogst skader den australske skogbunnen i mange flere år enn forskerne tidligere trodde.

Publisert

Australske forskere har studert skogene der en type eukalyptustrær vokser i Australia.

Eucalyptus regnans kan bli svært store. Men de bruker omtrent et århundre på å reise seg igjen etter ødeleggelser.

Også jorda de står i trenger tid for å komme seg, viser studien.

Hele 80 år seinere etter en brann er jordsmonnet fattigere enn på steder der skogen aldri har blitt brent.

Etter at et område blir ryddet ved hogst, tar det minst 30 år før jorda blir næringsrik igjen. Dette kom som litt av en overraskelse på forskerne.

– Vi trodde skogen kunne leges i løpet av 10 eller 15 år etter slike hendelser, sier professor David Lindenmayer i en pressemelding fra Australian National University.

Mange branner

Ødeleggelser har det vært mange av. 99 prosent av skogområdene de undersøkte har blitt utsatt for brann eller hogst de siste 80 årene.

Forskerne gravde 0–10 og 20–30 centimeter under bakken. De fikk med seg 729 jordprøver fra 81 ulike steder i skogene sør i landet. Så sammenlignet de med skog som ikke hadde blitt forstyrret på 167 år.

Den siste store brannen var i 2009. Under en skogbrann kan jorda måtte tåle temperaturer opp mot 500 grader. Da blir det vanskelig å holde på næringsstoffene.

Prøvene viser at jorda mister viktige stoffer som nitrat og karbon. Verst for jordsmonnet er det om det skjer flere inngrep, som flere branner eller både hogst og brann.

Kjempetrærne i Australia vokser langsomt og bruker tilsvarende lang tid på å komme seg igjen etter ødeleggelser. (Foto: Dave Blair)
Kjempetrærne i Australia vokser langsomt og bruker tilsvarende lang tid på å komme seg igjen etter ødeleggelser. (Foto: Dave Blair)

Mister næringsstoffer

Noen fordeler får jorda når bakken blir fri for skyggefulle trær og sola slipper til.

Asken gir dessuten næringsstoffer som nitrogen, som planter trenger for å vokse.

Dette kan likevel ikke kompensere for det store tapet av næringsstoffer som skjer når skogen forsvinner, ifølge forskerne, som ikke har målt hvordan plantene rundt tar opp næringsstoffer.

Framover er det ventet flere skogbranner som følge av klimaendringene. Det kan bety verre kår for skogene.

Forskerne anbefaler at australierne minimerer hogsten i slike sårbare områder.

Referanse:

Elle J. Bowd mfl: Long-term impacts of wildfire and logging on forest soils. Nature Geoscience, vol. 12, februar 2019. Doi: 10.1038/s41561-018-0294-2. Sammendrag.