Dette er mange bilisters store skrekk: En elg hopper plutselig ut i veien. Nå trenger vi ikke å frykte at det er økt risiko under elgjakta lenger. Risikoen er faktisk lavere i denne perioden. (Foto: Shutterstock)
Dette er mange bilisters store skrekk: En elg hopper plutselig ut i veien. Nå trenger vi ikke å frykte at det er økt risiko under elgjakta lenger. Risikoen er faktisk lavere i denne perioden. (Foto: Shutterstock)

Det er ikke større risiko for å kjøre på en elg under jakta

Men elgoksen rører mer på seg om høsten. Det handler om sex, ikke jakt.

Publisert

I en ny studie tar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) livet av en påstand som ofte kommer under elgjakta: Da må vi se ekstra opp for elgen når vi kjører bil fordi de blir skremt av jegerne.

Men stemmer dette egentlig?

For å finne ut av det har forskerne ved SLU over en tiårsperiode satt GPS-halsbånd på 172 elger. De har dermed kunnet finne ut hvordan de rører på seg og om de har passert veier.

Forskerne så at elgkuer blir mindre aktive om høsten.

Elgoksene beveget seg derimot mer fra midten av september til begynnelsen av oktober, finner de.

Men elgen endrer ikke oppførselen på grunn av jakta, slår de svenske forskerne fast.

På jakt etter en partner

Forskerne forklarer oksenes økte aktivitet med at den er i brunst og på jakt etter en partner. Elgen har sin paringstid mellom slutten av september og litt inn i oktober.

De begynner å pare seg litt tidligere sør i Norge og Sverige enn lenger nord.

Den perioden da oksene var mest på vandring hadde elgjakta i Sør-Sverige ikke startet. Mange steder i Nord-Sverige er det opphold i jakta under brunsten, skriver SLU i en pressemelding.

Færre påkjørsler under jakta i Norge

Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ikke overrasket over svenskenes funn.

Dette bekreftes også av data som forskere ved NINA har samlet inn, sier han. Men han er glad for at observasjonene nå er systematisert og samlet i en studie.

– Det er en gjengs oppfatning om at jakta fører til bevegelse i bestanden. Når vi ser på dataene, finner også vi at det ikke stemmer. Det er ikke flere elg som blir påkjørt her i Norge under jakta. Tvert imot. Når det faktisk er færre, handler det nok om at 25 prosent av bestanden skytes under jakta.

I Norge er elgjakta på et litt annet tidspunkt enn i Sverige. Hos broderfolket starter den alltid den første mandagen i september. I Norge alltid den 25. september.

– Vimsete og naiv

Elgens brunstperiode er på topp 1. oktober, forteller Solberg.

– En okse på vandring i brunstperioden er vimsete og naiv. Den er opptatt av helt andre ting enn å se etter farer, sier Solberg.

Elgoksen er generelt mye mer vimsete året rundt, ifølge forskeren.

– Elgkua er utstyrt med et mer skeptisk og forsiktig sinnelag, noe som kan ha sammenheng med at hun ofte har en kalv å passe på.

Flest ulykker når det er snø og kaldt

Transportøkonomisk institutt har nylig gitt ut rapporten «Trafikksikkerhetstiltak av effekt mot viltulykker». Denne viser at det er særlig i vintermånedene når det er snø og lave temperaturer at det er størst risiko for å kjøre på en elg eller en hjort.

De fleste påkjørsler skjer i de første timene etter solnedgang.

Når det er mye snø, oppholder elgen seg oftere i nærheten av veier. Her er det mindre snø og bedre beitemuligheter. Om vinteren er det også vanskeligere å oppdage dyrene for bilistene.

Antall hjortevilt som blir påkjørt på veiene i Norge har økt fra rundt 5000 per år til over det dobbelte det siste tiåret, slår rapporten fast. Økningen er størst for rådyr og hjort. Antallet påkjørte elg er omtrent uendret.

Antall personer som er skadd eller drept i slike ulykker har gått ned i det samme tidspunktet.

Kilde:

Wiebke Neumann & Göran Ericsson: Influence of hunting on movements of moose near roads, Journal of Wildlife Management 82, 918-928, 2018.