Forskerne har testet på mus, men det er knyttet håp til at metoden kan bli en ny måte å behandle smerter på for mennesker også.
Forskerne har testet på mus, men det er knyttet håp til at metoden kan bli en ny måte å behandle smerter på for mennesker også.

Musestudie: Ny metode kan styrke kroppens egne smerte­lindrende stoffer

Gir ikke de samme bivirkningene som opioidlegemidler, ifølge ny studie.

Opioidlegemidler som morfin, fentanyl og kodein er kraftig smertelindrende, men også sterkt vanedannende. Bare USA hadde nær 50 000 opioidrelaterte overdosedødsfall i 2019.

Disse legemidlene virker ved at de aktiverer bestemte reseptorer, en slags mottakere på nervecellene. En reseptor de virker på, er mu-reseptoren.

Også kroppens egne smertestillende stoffer virker ved å aktivere denne reseptoren. Men disse aktiverer reseptoren på en annen og langsommere måte enn dagens opioidlegemidler, oppdaget forskere i 2018, ifølge amerikanske National institutes of health.

Og kanskje kan forskjellene forklare legemidlenes bivirkninger, tror forskerne. Men hva om man kunne manipulere de naturlige smertelindrende stoffene i kroppen i stedet?

Det mener forskere ved University of Michigan at de nå har fått til i mus.

Ga boost til kroppens smertestillende stoffer

– Vanligvis når du har smerter, utløser kroppen sine egne opioider, men de er ikke sterke nok eller langvarige nok.

Det sier en av forskerne bak den nye studien, John Traynor, i en pressemelding fra universitet.

Stoffet forskerne brukte i studien, kalles en positiv allosterisk modulator. Og dette viste seg å styrke evnen som naturlige endorfiner har til å aktivere mu-reseptoren.

Museforsøkene bekreftet dette, og at det virket smertelindrende. Samtidig hadde stoffet mindre bivirkninger som pusteproblemer, forstoppelse og avhengighet, ifølge pressemeldingen.

Grunnlag for videre forskning

Den nye studien baserte seg på en hypotese om at visse stoffer kan påvirke mu-reseptoren på denne måten.

Også i en studie i tidsskriftet Nature lanserte forskere metoden som en mulig ny måte å behandle smerter på.

Stoffet forskerne har testet i den nye studien bærer det tørre navnet BMS-986122. Funnene gir grunnlag til videre forskning, skriver forskerne i studien i PNAS.

– Disse molekylene kommer ikke til å løse opioidkrisen. De kan kanskje bremse den eller forhindre at krisen skjer igjen, fordi pasienter med smerter kunne ta denne typen legemidler i stedet for opioidlegemidler, sier Traynor, ifølge pressemeldingen.

To av forskerne som står som forfattere av studien, oppgir å ha egeninteresser i en patent knyttet til det undersøkte stoffet, ifølge artikkelen i PNAS.

John Traynor er ikke én av disse.

Referanse:

R. Kandasamy mfl: Positive allosteric modulation of the mu-opiod receptor produces analgesia with reduced side effects. PNAS, 21. April 2021. Sammendrag.

M. Stoeber mfl: A Genetically Encoded Biosensor Reveals Location Bias of Opioid Drug Action. Neuron, juni 2018.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS