Når rottene trente ble endringene nikotinen hadde gjort i hjernen deres reversert. Det skjedde ikke hos rottene som slappet av, selv om de ikke lenger fikk nikotin. (Illustrasjonsfoto: Marques, Shutterstock, NTB scanpix)
Når rottene trente ble endringene nikotinen hadde gjort i hjernen deres reversert. Det skjedde ikke hos rottene som slappet av, selv om de ikke lenger fikk nikotin. (Illustrasjonsfoto: Marques, Shutterstock, NTB scanpix)

Å trene på noe nytt kan hjelpe mot nikotin­avhengighet, ifølge ny rottestudie

Å lære seg en ny aktivitet kan reversere endringene som skjer i hjernen ved nikotinavhengighet, ifølge ny forskning på rottehjerner.

En ny studie på rottehjerner, utført av en forskergruppe ved Göteborgs universitet, peker på at trening kan hjelpe hjernen til å bli frisk av endringene som skjer i hjernen ved nikotinavhengighet.

Nikotin er sterkt avhengighetsskapende. Etter knappe tre uker fører stoffet til endringer i hjernens belønningssenter, som vil gjøre det vanskeligere å slutte å røyke. Men den svenske studien viser at endringene kan reverseres ved hjelp av trening.

– Mange av effektene nikotin gir varer livet ut slik at du faktisk får kroniske forandringer i hjernen som endrer oppførselen din, sier Louise Adermark til forskning.no.

Hun er forsker ved Göteborgs universitet og en av forskerne bak studien.

– Det er veldig tydelig at nikotin gir mange langtidsvirkende forandringer i hjerneregioner som er involvert i dannelsen av vaner. Dette kan være noe av grunnen til at det er så avhengighetsskapende, sier Adermark.

– Vi tror at dersom du slutter helt å røyke uten å innta nikotin og samtidig trener på en ny motorisk ferdighet, vil det kunne hjelpe deg å bli røykfri, sier Louise Adermark, forsker ved Göteborgs universitet.
– Vi tror at dersom du slutter helt å røyke uten å innta nikotin og samtidig trener på en ny motorisk ferdighet, vil det kunne hjelpe deg å bli røykfri, sier Louise Adermark, forsker ved Göteborgs universitet.

Rotter som gikk på nikotin fikk endringer i hjernen

Forskerne delte en gruppe på 90 rotter inn i tre grupper hvorav de ga to av disse gruppene injeksjoner med nikotin i 3 uker.

Den siste gruppen fikk injeksjoner med saltvann istedenfor nikotin. Da klarte forskerne å vise at det skjedde endringer i rottehjernene som ikke kunne sees i de rottene som fikk saltvann.

Viser effekten bedre enn tidligere

– Her finner de at trening er i stand til å reversere noen av de nevrologiske endringene som ses ved direkte tilførsel av nikotin. Det er flott at de gjør det, for dette er ikke godt vist tidligere, sier Jørgen G. Bramness til forskning.no.

Han er seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), og har ikke vært involvert i studien.

Studien viser at direkte tilførsel med nikotin ga endringer i dyrenes hjerne.

– Forskerne finner at man får endringer i dype hjerneområder når man tilfører nikotin direkte i dyret. Disse endringene er de samme endringene som man får ved nikotinavhengighet. Selv om dette ikke er røyking, men bare direkte tilførsel av nikotin uten en villet handling, ser man de samme endringene, sier seniorforskeren.

Han legger også til at forskere før har funnet lignende resultater i hjernen til aper som har røyket.

– Hvis man kan reversere disse endringene kan man kanskje i fremtiden benytte trening som en del av en behandling mot nikotinavhengighet, sier Jørgen Bramness, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).
– Hvis man kan reversere disse endringene kan man kanskje i fremtiden benytte trening som en del av en behandling mot nikotinavhengighet, sier Jørgen Bramness, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).

Lærte seg noe nytt for å behandle avhengigheten

Men hva med treningen? Det viser seg at det ikke er all slags trening som hjelper.

Forskerne lot noen av rottene som fikk nikotin løpe på en roterende tredemølle. Forskerne økte hastigheten på tredemøllene etter hvert. De andre rottene fikk slappe av i kassene sine med mat og vann.

Rottene som trente lærte seg samtidig noe nytt. De holdt balansen og klarte å løpe på tredemølla i høyere hastighet.

Når rottene trente ble endringene nikotinen hadde gjort i hjernen reversert. Men det skjedde ikke hos rottene som slappet av.

Adermark forteller at de delte rottene inn i to grupper som trente og to grupper som ikke trente. I gruppen med rotter som trente fikk halvparten nikotin og halvparten fikk saltvann. Det samme gjaldt gruppen med rotter som var i ro. Slik kunne de se at det kun var treningen som hadde gjort utslaget.

Selve løpingen er ikke det viktigste, ifølge forskerne. Det er treningen på en ny motorisk ferdighet som er nøkkelen her.

– Som vi så har nikotin en sterk effekt på den regionen i hjernen som er involvert i dannelsen av vaner og disse endringene i denne regionen fremmer dannelsen av vanen slik at vi lærer oss til den. Når vi slutter å ta nikotin så vil denne regionen slutte å være responsiv, sier Adermark.

Denne delen av hjernen er ikke bare viktig for avhengighet. Vi bruker den også når vi skal lære oss å gjøre noe nytt, ifølge forskerne.

– Fordi denne regionen også er viktig når vi lærer oss en ny motorisk ferdighet hadde jeg den ville ideen at om vi sluttet å gi nikotinet til rottene og samtidig lot de trene på en ny motorisk ferdighet, ville de bli friskere, sier Adermark.

Trening fungerer også på avhengighet hos mennesker

Jørgen Bramness legger til at det tidligere har vært forsket på hvordan trening kan hjelpe i behandlingen av avhengighetslidelser hos mennesker og at det er flere undersøkelser som viser at treningen hjelper.

Han mener denne studien er spesiell fordi den viser at treningen kan reversere endringene i hjernen som forårsakes av nikotin.

– Hvis man kan reversere disse endringene kan man kanskje i fremtiden benytte trening som en del av en behandling mot nikotinavhengighet, sier Bramness.

Det er fremdeles et stykke å gå. Den svenske studien er gjort på rotter, det betyr resultatene ikke kan overføres direkte til mennesker.

Nye forsøk for å se hvordan det påvirker selvpåført avhengighet

Bramness mener det er viktig å vite hva vi faktisk ser på effektene av og at det ikke nødvendigvis er avhengighetsadferden som er redusert, men kun endringene nikotinen gir.

– Rottene har jo ikke selv valgt å innta nikotinen i dette tilfellet, men fått det tilført. Man vet jo ikke om avhengighetsadferden er reversert. I avhengighet så ligger det aktiv handling, noe som ikke inngår her. Dette er altså ikke et bevis på at trening reverserer avhengighet, men peker på hvordan trening kan «hjelpe» hjernen, sier seniorforskeren.

Adermark forteller at de allerede er i gang med nye eksperimenter for å finne ut av om denne metoden kan ha effekt ved avhengighet der rottene selv inntar nikotinen.

Lær deg noe nytt mens du forsøker å slutte å røyke

Adermark har et råd til de som prøver å slutte å røyke.

– Vi tror at dersom du slutter helt å røyke uten å innta nikotin og samtidig trener på en ny motorisk ferdighet, vil det kunne hjelpe deg å bli røykfri.

Hun mener forskningen kan komme mange til nytte.

– På sykehuset har vi en enhet som skal hjelpe folk som absolutt må slutte å røyke med å bli røykfrie. Der ser vi at dets er vanskelig for mange av disse pasientene å slutte å røyke . Det er derfor vi må finne nye behandlingsmetoder mot nikotinavhengighet, avslutter Adermark.

Referanse:

Louise Adermark mfl: Nicotine‐induced neuroplasticity in striatum is subregion‐specific and reversed by motor training on the rotarod, Addiction Biology, April 2019, DOI: 10.1111, https://doi.org/10.1111/adb.12757

Powered by Labrador CMS