Besøker du Jerusalem, kan du nå vandre langs den nylig offisielt åpnede 600 meter lange pilegrimsveien fra Siloadammen opp mot Tempelhøyden i Gamlebyen. Den 2000 år gamle veien er noen steder 8 meter bred. Bildet er fra utgravingen.
Besøker du Jerusalem, kan du nå vandre langs den nylig offisielt åpnede 600 meter lange pilegrimsveien fra Siloadammen opp mot Tempelhøyden i Gamlebyen. Den 2000 år gamle veien er noen steder 8 meter bred. Bildet er fra utgravingen.

Pontius Pilatus ga de troende en vakker pilegrimsvei i Jerusalem

Kanskje må vi endre bildet av den utskjelte romerske guvernøren på Jesu tid. Funn av romerske mynter har gitt oss ny kunnskap.

– Jeg deltok under en presentasjon av denne forskningen for kort tid siden og synes disse funnene virker overbevisende, sier Torleif Elgvin, professor i bibelfag og jødiske studier ved NLA Høgskolen i Oslo.

Pontius Pilatus var den etter sigende brutale romerske guvernøren i Judea (Israel) på Jesu tid. Han er mest kjent for å fornærme jødene og for å ha vasket hendene sine etter å ha fått høre om dødsdommen mot Jesus.

Mynter som bevis

Men i en nylig publisert studie foreslår israelske arkeologer at det var Pilatus som ga ordre om å bygge en vakker pilegrimsvei fra Siloadammen nedenfor Gamlebyens sydport, opp mot det som en gang var den jødiske helligdommen Tempelet.

Det gjorde han til glede for jødiske pilegrimer som kom til byen.

Beviset for at det var Pilatus som lot denne prosesjonsveien bli bygd, mener de israelske arkeologene er over 100 mynter de har funnet under de store gatesteinene.

Da Pilatus var guvernør

Det er nå klart at trappeveien fra Siloadammen opp til Tempelet, lagd som en rekke med terrasser oppover skråningen, må ha blitt bygd det første århundret av vår tidsregning.

Dette var den første perioden hvor Roma hadde kontroll over den nye provinsen Judea.

Flere av myntene som er funnet under de store gatesteinene, er preget med årstall for når de ble produsert. Ingen mynt er nyere enn år 31 e. Kr. Det betyr at de siste steinene i veien trolig ble lagt ned enten dette året eller et av de nærmeste årene etter, mener de israelske arkeologene.

Dette sammenfaller med perioden da Pilatus var guvernør (eller stattholder som det heter i Juleevangeliet) i Judea – fra år 26 til år 36.

Det betyr også at disiplene til Jesus kan ha vært blant de første som brukte denne pilegrimsveien. Selv døde Jesus i år 30, ifølge mange bibelforskere. Noen mener han døde i år 33.

Mynter funnet de siste årene under brosteinene i den brede pilegrimsveien som ledet opp til Tempelet i Jerusalem. Myntene er fra tiden da Pontius Pilatus var guvernør.
Mynter funnet de siste årene under brosteinene i den brede pilegrimsveien som ledet opp til Tempelet i Jerusalem. Myntene er fra tiden da Pontius Pilatus var guvernør.

– Utvider bildet av Pilatus

– Jeg ser ingen grunn til å betvile den nye dateringen av pilegrimsveien. En datering som altså gjør at den må ha blitt bygd under Pilatus, sier Elgvin og legger til:

– Dette er interessant, fordi det utvider bildet vi har hatt av Pilatus.

At veien fra Siloadammen til Tempelet må ha vært viktig for 2000 år siden, framgår av størrelsen og kvaliteten på byggverket.

Antakelig var det langs denne veien opp til Jerusalems eldste bydel, at kanskje både Jesus og andre på hans tid oppholdt seg en god del. Langs den opptil 8 meter brede trappeveien kan det ha vært et yrende liv med butikker og tavernaer.

Her kan du også ha blitt tilbudt både frelse og underholdning.

«Hva er sannhet?», bilde av Pilatus og Jesus malt av Nikolai Ge i 1890. Pilatus er i kristendommen mest kjent for å ha vasket hendene sine («toet sine hender») da Jesus ble dømt til døden.
«Hva er sannhet?», bilde av Pilatus og Jesus malt av Nikolai Ge i 1890. Pilatus er i kristendommen mest kjent for å ha vasket hendene sine («toet sine hender») da Jesus ble dømt til døden.

Helt sentral i historien om Jesus

Denne nye arkeologiske forskningen passer ikke med det vanlige bildet vi har hatt av Pontius Pilatus.

Leser du om ham, får du fort inntrykk av at Pilatus var en korrupt romersk embetsmann som framfor alt kan ha likt å erte på seg folk under Jesu tid.

Han var romeren som ikke viste respekt for jødenes tro.

Nå foreslår altså israelske arkeologer at vi må vurdere å endre bildet av denne lokale herskeren ute i en av Romerrikets mange provinser.

For Pilatus var ingen spesielt betydningsfull mann i sin samtid. Likevel har han gjennom kristendommens fortellinger måttet finne seg i å spille en helt sentral rolle i historien om religionens mest sentrale figur, Jesus.

Pilegrimene var økonomisk viktige

Torleif Elgvin tror en del av forklaringen på hvorfor Pilatus lot pilegrimsveien bli bygd, kan ligge i økonomi:

– Pilegrimene som kom til Jerusalem på Jesu tid var økonomisk viktige for Judea, som altså var en del av Romerriket. Romerne hadde ingen interesse av å begrense denne virksomheten. Tvert imot kan de ha ønsket å stimulere den, gjennom å bygge den vakre pilegrimsveien opp mot Tempelet.

– Prestene ved Tempelet la også vekt på å ha et pragmatisk samarbeid med de romerske herskerne, helt til dette endret seg ved det jødiske opprøret fra år 66.

I dette perspektivet er det kanskje ikke så overraskende at Pilatus la ting til rette for pilegrimene.

Hva ble Siloadammen brukt til?

Professoren i bibelhistorie forteller at det råder uenighet om hva den vakre Siloadammen, som ble gravd fram av arkeologer i 2004, egentlig ble brukt til for 2000 år siden. Mange hevder at det var et sted for rituell renselse.

Kunnskap om Jesu liv

  • Jesus-forskning er krevende, fordi vi har så få kilder som forteller om ham – utenom de fire evangeliene i Det nye testamentet som Matteus, Markus, Lukas og Johannes skrev mellom 30 og 70 år etter Jesu død.
  • Romerske og jødiske historieskrivere nevner bare så vidt Jesus.
  • Jesus ble antakelig født i Betlehem en gang mellom år 9 f. Kr. og 4 f. Kr.
  • Han var sønn av Maria og byggmesteren Josef. Lukas forteller at han var en veslevoksen 12-åring i tempelet. Ellers er det meste vi vet om ham knyttet til de siste tre årene av hans liv. Da sto han fram som profet og forkynner.
  • Pontius Pilatus skal ifølge tradisjonell historie ha vært en brutal og mektig romersk stattholder i Judea på Jesu tid. «Korsfestet under Pontius Pilatus» sier vi i den kristne trosbekjennelsen. Men hvor ansvarlig var egentlig Pilatus for Jesu død?

– Jeg holder en knapp på at det heller handlet om at kong Herodes ønsket å bidra til å forskjønne byen Jerusalem.

Herodes (73 f. Kr. – 4. f.Kr.) var romernes jødiske klientkonge i Judea fram til sin død rundt Jesu fødsel og han var kjent for store byggeprosjekter. Elgvin ser byggingen av pilegrimsveien i sammenheng med denne byggeaktiviteten.

Hvem var Pontius Pilatus?

Pontius Pilatus vet vi egentlig lite om.

Men det vi har manglet av faktisk kunnskap om mannen, er blitt fylt med legender og fortellinger.

For kristne har alltid hungret etter å få vite mer om en av de mest dramatiske figurene fra bibelhistorien.

Slik har vi gjennom århundrene dannet oss et bilde av ham som en korrupt tredjeklasses romersk embetsmann, en romer som satte følelsene i kok blant provoserte jøder.

Men nå har altså ny arkeologisk forskning i Israel kanskje brakt oss et mer nyansert bilde av Pilatus.

Han var ikke bare en hersker som slo ihjel pilegrimer på vei til Tempelet. Han bygde også vakre veier pilegrimene kunne gå langs.

Det hører med at de israelske utgravningene av pilegrimsveien fra Siloadammen har vært omstridte, siden de foregår i Øst-Jerusalem som ble okkupert av Israel etter Seksdagerskrigen i 1967. Palestinske myndigheter mener at Israel ikke har rett til å drive utgravinger i disse områdene. Israelske myndigheter svarer på sin side at dette var en del av det gamle jødiske Israel.

Referanse:

Nahshon Szanton m.fl: «Pontius Pilate in Jerusalem: The Monumental Street from the Siloam Pool to the Temple Mount», Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, 2019. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS