Kan redde flere: Nå starter pilotstudien opp som skal legge grunnlaget for lungekreft-screening i Norge.
Kan redde flere: Nå starter pilotstudien opp som skal legge grunnlaget for lungekreft-screening i Norge.

Forskere vil undersøke røykere for lungekreft - det kan redde 150 liv årlig

Lungekreft er kreftformen som tar aller flest liv i Norge, fordi den oppdages så sent. Screening av høyrisikogrupper kan avdekke sykdom mens det er håp. Nå starter en pilotstudie ved A-hus.

Hvert år får om lag 3300 personer lungekreft her til lands. Og nå er det for første gang flere kvinner enn menn som får lungekreft. I 2019 fikk 1661 kvinner diagnosen, mot 1659 menn.

Av de som rammes, dør opp mot 2300 personer.

Det skyldes primært at kreftformen har vage symptomer, oppdages sent og dermed har rukket å spre seg.

Men hvordan kan man oppdage lungekreft tidligere?

Det er her masseundersøkelser av personer i risikogruppene kommer inn.

– Lungekreftscreening av høyrisikogrupper er en metode som redder liv, det er det ingen tvil om, uttaler generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, i en pressemelding.

Kan redde en av tre som nå dør

Flere studier viser at screening med bruk av CT-bilder av lungene, har stor positiv effekt på lungekreft-statistikken.

Screening kan redusere dødeligheten med 26 prosent for menn og hele 40 prosent for kvinner. Det viser den nederlandsk-belgiske NELSON-studien som kom tidligere i år.

Nå blir Norge det første landet i Skandinavia som starter en pilotstudie på screening av lungekreft.

Forskerne håper den kan få fortgang på innføring av lungekreft-screening i Norge.

Masseundersøkelse av risikogrupper

Screening er en masseundersøkelse av risikogrupper, hvor man siler ut friske fra de som har kreft, eller bør undersøkes nærmere.

Når lungekreft har spredt seg, er det få som overlever sykdommen.

– Screening gjør at vi kan oppdage kreften før den har spredt seg, og gjør det mulig å sette inn helbredende behandling, sier førsteamanuensis Haseem Ashraf ved UiO til forskning.no.

- Vi er ute etter tidligere og nåværende storrøykere. Tidligere røykere må ikke ha sluttet for mer enn ti år siden, sier førsteamanuensis Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus.
- Vi er ute etter tidligere og nåværende storrøykere. Tidligere røykere må ikke ha sluttet for mer enn ti år siden, sier førsteamanuensis Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus.

Han er prosjektleder for pilotstudien ved Akershus universitetssykehus.

Målgruppen er personer fra 60 til 79 år som er nåværende eller tidligere storrøykere.

Sender skjema til 50 000 innbyggere i Viken

Forskerne tar sikte på å få med 1000 deltakere i pilotstudien. Men hvordan skal de finne frem til hvem som er, eller har vært storrøykere?

– Vi planlegger å sende ut spørreskjemaer til 50 000 personer i Viken fylke, hvor vi kartlegger røykevaner, sier Ashraf.

Ut fra besvarelsene vil forskerne trekke ut tusen deltakere som enten er nåværende eller tidligere storrøykere. Tidligere røykere må ikke ha sluttet å røyke for mer enn ti år siden.

– Disse får tilbud om CT-bilder av lungene. De som har tegn til kreft, får behandling. De friske får tilbud om videre oppfølging, der vi tar nye bilder med ett til to års mellomrom, sier han.

Får tilbud om røykeavvenning

– Alle deltakerne får parallelt tilbud om røykeavvenning, med tabletter som blokkerer nikotin-virkningen i hjernen. Men da må de være motivert for å slutte å røyke, sier Ashraf.

Forskerne vil blant annet finne ut hvor mange nordmenn som er i risikogruppen for å utvikle lungekreft, og hvordan deltakerne bør rekrutteres.

Skjemaene skal sendes ut både som vanlig post og digital post.

– Hva som gir best respons er noe av det vi skal forske på. Studien vil danne grunnlag for hvordan vi skal nå dem som er i risikogruppen, når nasjonal screening starter opp, sier Ashraf.

Studien vil gå over to-tre år, inkludert tiden det tar å skaffe tillatelser fra deltakerne.

Overlevelse av lungekreft bedret i Norge

Lungekreft har lenge vært en av kreftformene som er mest dødelig. Nylig viste en nordisk studie at overlevelsen riktignok er bedre i Norge enn i mange andre nordiske land.

Men fortsatt dør de fleste med diagnosen i løpet av de nærmeste årene. Bare en av fire norske kvinner med lungekreft overlever i fem år.

Blant menn er overlevelsen lavere. Bare hver femte mann overlever med diagnosen i fem år eller mer.

Kan redde 500 liv over tre år

Det er bred enighet om at vi bør innføre et nasjonalt program for lungekreft-screening i Norge, ifølge generalsekretær Ross i Kreftforeningen.

Lungekreftscreening vil spare samfunnet for store summer og mange tapte liv, sier hun.

– Et nasjonalt screeningprogram vil kunne redde om lag 500 liv i løpet av tre år, anslår Ashraf.

– Men det tar tid å få screening innført i det offentlige helsevesenet. Vi håper piloten vil få fortgang på prosessen, sier Ross.

Derfor har Kreftforeningen gitt åtte millioner kroner til pilot- studien. Pengene kommer fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

Referanser:

Nå starter lungekreftscreening i Norge. Kreftforeningen ,7.10.2020

Kreft i Norge 2020. Kreftregisteret, 22.10.2020.

Powered by Labrador CMS