Tomosyntese kan vise bryst i tre dimensjoner og oppdage flere kreftsvulster enn dagens mammografi. (Foto:Torin Halsey/Times Record News via AP, NTB Scanpix)
Tomosyntese kan vise bryst i tre dimensjoner og oppdage flere kreftsvulster enn dagens mammografi. (Foto:Torin Halsey/Times Record News via AP, NTB Scanpix)

Stor brystkreftstudie: Denne metoden oppdager 30 prosent flere kreftsvulster enn mammografi

En stor, svensk studie bekrefter at 3D-screening kan oppdage mer enn 30 prosent flere kreftsvulster enn vanlig mammografi.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og rammer rundt 3400 kvinner i Norge hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

En studie gjort ved Lund Universitet og Skåne Universitetssykehus viser nå at 3D-scanningen brysttomosyntese fant 34 prosent flere kreftpasienter enn mammografi-screening.

— Dette utgjør en stor forskjell, sier Sophia Zackarisson, førsteamanuensis ved Universitet i Lund og radiolog ved Skåne universitetssykehus i en pressemelding.

Kan vise bryst i tre dimensjoner

Nesten 15 000 kvinner i alderen 40-74 år deltok i screeningundersøkelsen på Skåne Universitetssykehus i tidsperioden 2010-2015. Hovedmålet til forskerne var å undersøke nøyaktigheten av brysttomosyntese sammenlignet med tradisjonell mammografi.

Ved mammografi tas det to bilder med ulike vinkler av hvert bryst. Tomosyntese tar en serie med snittbilder mens røntgenrøret beveger seg i en bue over brystet. Det utvidede og forbedrede bildematerialet i tre dimensjoner øker sjansen for at radiologene kan oppdage svulster.

Tror det kan føre til at flere sjekker seg

Dagens mammografi blir gjort med en sammenklemming av brystene. Brysttomosyntese klemmer mye mindre, så det gjør ikke så vondt. Mange liker derfor denne metoden bedre.

— Hvis brysttomosyntese blir brukt i fremtiden kan det føre til at flere kvinner vil sjekke seg, sier Zackarisson.

Hun tror at den nye metoden vil bli tilgjengelig for pasienter, det handler bare om når det skjer og på hvilken skala.

Trenger mer informasjon

Professor og forsker Solveig Hofvind var med på en studie i 2013 som viste at tomosyntese kunne oppdage omtrent 30 prosent flere svulster i brystet enn vanlig mammografi.

Hofvind mener den nye, svenske studien bekrefter teorien, men at den ikke gir svar på om tomosyntese er en bedre undersøkelsesmetode.

— Studien tar ikke for seg hva slags type tumor det er. En ulempe med dette kan være at det oppdages saktevoksende brystkreft som aldri ville ha vokst seg stor nok til å bli merkbar eller til fare. Dette kan føre til overdiagnostisering, forklarer hun til forskning.no.

Hun mener det er for tidlig å svare på spørsmålet om hvor mange av de svulstene som bare oppdages med den nye metoden som er ufarlige og farlige.

– Målsettingen med screening er å oppdage svulstene på et tidligere stadium enn å vente til kvinnene kjenner en kul eller at de får symptomer. Ulempen kan da være at det oppdages flere saktevoksende svulster.

– Disse kan ligge rolig lenge, men vi vet ikke hvilke svulster som vil forbli saktevoksende og hvem, eller når svulstene kan endre vekstmønster

Kreftregisteret og Brystdiagnostisk senter ved Haukeland universitetssjukehus jobber nå med forskningsstudien «Digital bryst-tomosyntese – fremtidens screeningmetode for brystkreft?». Hofvind mener at denne studien vil gi svarene de trenger for å vurdere om tomonsyntese er riktig å innføre her i landet.

Referanse:

Sophia Zackrisson mfl: One-view bryst tomosynthesis versus to-view mammografi i Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial (MBTST): a prospective, population-based, diagnostic accuracy study, Lancet Oncology online 12 oktober 2018. Sammendrag http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30521-7

Powered by Labrador CMS