Illustrasjonsbilde: Havis som bryter opp i mars 2018. (Bilde: REUTERS/Lucas Jackson/NTB Scanpix)
Illustrasjonsbilde: Havis som bryter opp i mars 2018. (Bilde: REUTERS/Lucas Jackson/NTB Scanpix)

NASA: Havisen i Arktis er på sin laveste utbredelse i år

Isdekket i Arktis har sannsynligvis nådd bunn i år, ifølge romfartsorganisasjonen.

Fra nå vil kanskje isen i Arktis snart begynne å vokse igjen i år, melder NASA og National Snow & Ice Data Center (NSIDC).

Det er både gode og dårlige nyheter om årets issmelting, ifølge romfartsorganisasjonen, som blant annet driver med overvåkning av isdekket.

Det blir ikke satt noen ny rekord i lite isdekke i år. Til nå er det 2012 som fortsatt har den rekorden, ifølge NASA. Den gangen sank isdekket til 3,4 millioner kvadratkilometer.

I år var det nede på omtrent 4,6 millioner kvadratkilometer, som er den sjette laveste målingen som har blitt registrert i løpet av de 40 årene med målinger som NASA har. Dette er ganske mye lavere enn gjennomsnittet fra 1981-2010, som var på omtrent 6,2 millioner kvadratkilometer.

Is-minimumet siden 1980. Tallene til venstre viser millioner kvadratkilometer. (Bilde: NASA)
Is-minimumet siden 1980. Tallene til venstre viser millioner kvadratkilometer. (Bilde: NASA)

Et stort hull

Isen nådde den laveste utbredelsen på 19. og 23. september, ifølge NSIDC. Det er fortsatt mulig at isen vil gå ned, men det kommer an på spesielle vær og vind-forhold.

NASA rapporterer også om is som sprekker opp nord for Grønland under issmeltingen. Dette er uvanlig, fordi isen her er svært gammel. Det har allerede skjedd en gang tidligere i år, og The Guardian har snakket med forskere som kaller situasjonen skummel.

Tidligere har denne isen blitt liggende fryst og fast gjennom hele året. Forskerne som The Guardian har snakket med forklarer denne unormale smeltingen med spesielt høye temperaturtopper i løpet av året.

Istykkelse

Disse målingene går på isens utbredelse, men NASA har få målinger som sier noe om hvor tykk isen er.

De hevder at den nye satellitten ICEsat 2, som ble skutt opp 15. september, skal kunne gi forskere bedre oversikt over istykkelse. Som navnet sier, skal den studere flere aspekter ved is på jorda, som du kan lese mer om nettsidene til NASA.

Powered by Labrador CMS