Jojoba-plantasje i Israel. Kan disse hardføre buskene lagre karbon og skape regn? (Foto: Avi1111 dr. avishai teicher, tilgjengeliggjort av Wikimedia Commons)
Jojoba-plantasje i Israel. Kan disse hardføre buskene lagre karbon og skape regn? (Foto: Avi1111 dr. avishai teicher, tilgjengeliggjort av Wikimedia Commons)

Kan vi plante oss til mindre CO2 og mer regn?

Plantingsprosjekter i ørkenen kan være en viktig del av løsningen på klimakrisa, ifølge tyske forskere.

Publisert

Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, kan det være nødvendig å gjøre mer enn å kutte utslipp, skriver forskerne Oliver Branch og Volker Wulfmeyer fra universitetet i Hohenheim i Tyskland.

Vi kan i tillegg bli nødt til å sette i verk tiltak som tar opp karbon.

Et slikt tiltak, er tilplanting av områder der det vokser lite fra før. For å unngå at nyplanting kommer i konflikt med landbruk eller endrer skattede naturområder, kan det være en god ide å plante i ørkenområder.

Men det finnes lite kunnskap om hva som blir konsekvensene av slike store tilplantinger, skriver Branch og Wulfmeyer. Det har de to forsøkt å gjøre noe med.

Lager regn

Forskerne har brukt flere ulike modeller for å simulere virkningen av et 100 ganger 100 kilometer stort plantefelt av hardføre jojoba-busker i to områder i Oman og Israel.

Og beregningene tilsier nå at slike plantasjer vil kunne lagre store mengder CO2.

Plantefeltet kan for eksempel vannes med avløpsvann i et solcelledrevet vanningssystem. Men etter hvert kan også plantene selv sørge for en vesentlig del av sitt eget vann, mener forskerne.

Slike store plantasjer vil nemlig gi endringer i skydannelse og føre til mer nedbør i området, skriver Branch og Wulfmeyer.

De mener det er mulig å skape denne typen plantefelt i mange ørkenområder på kloden. Noen steder kan plantasjene trolig også skaleres opp til enda større arealer.

Hvor nøyaktige modellene er til å spå om hvordan plantasjer påvirker klimaet, gjenstår så klart å se.

Referanse:

O. Branch & V. Wulfmeyer, Deliberate enhancement of rainfall using desert plantations, PNAS, september 2019. Sammendrag.