Tok neandertalerne farvel med sine egne døde - og i så fall, hvordan? Forskere fra Frankrike og Spania ser for seg noe slikt som barnebegravelsen til høyre i bildet. En ny tolkning av et 50 år gammelt funnsted mener de er bevis for neandertalerbegravelser.
Tok neandertalerne farvel med sine egne døde - og i så fall, hvordan? Forskere fra Frankrike og Spania ser for seg noe slikt som barnebegravelsen til høyre i bildet. En ny tolkning av et 50 år gammelt funnsted mener de er bevis for neandertalerbegravelser.

Neandertalerne begravde sine døde, mener forskere

Forskerne fant frem igjen beinrester som har ligget på vent i 50 år.

Er begravelser noe vi, altså Homo sapiens, har funnet på? Spørsmålet engasjerer forskere, og noen mener neandertalerne, Homo neanderthalensis, viste sine døde respekt ved å gi dem en grav.

Noen tilsynelatende begravede skjeletter fra neandertalere er funnet i Europa og Asia. Noen forskere har tolket det slik at neandertalere kanskje begravde sine døde, og det kan ha vært en del av et ritual.

Andre forskere og eksperter har vært skeptiske. De fleste godt bevarte skjeletter som er funnet på begynnelsen av 1900-tallet ble nemlig ikke gravd ut med de samme moderne og skånsomme teknikkene som brukes i dag.

Slik har dokumentasjonen fra gamle funn blitt sett på som mindre troverdig med årene, forklarer CNRS (Det franske nasjonale senteret for vitenskap) i en pressemelding.

Hentet frem gamle notatbøker

På begynnelsen av 1900-tallet ble seks neandertaler-skjeletter funnet i Dordogne i Frankrike. I forbindelse med utgravninger på begynnelsen av 1970-tallet ble det funnet et syvende.

Dette skjelettet ble liggende urørt på det nasjonale, arkeologiske museet i Frankrike i nesten et halvt århundre. Nå er det gamle funnstedet tolket på nytt.

Nylig tok forskere fra CNRS, det naturhistoriske museet i Frankrike og universitetet i Basque i Spania opp igjen sine forgjengeres arbeid, som ble påbegynt for snart 50 år siden. Den nye studien er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

De åpnet gamle notatbøker og fant frem igjen materialet fra funnstedet, som bestod av ben og fossiler. Forskerne mener det stammer fra et neandertalerbarn som døde omtrent to år gammelt og har fått navnet «La Ferrassie 8» etter funnstedet.

Forskerne tror barnet ble begravet for omtrent 41 000 år siden.

Analyserte knokler og besøkte funnstedet

For å kunne finne ut om barnet hadde blitt begravet, gjorde forskerne ulike analyser av knokkelrestene.

De undersøkte hvor godt bevart benstrukturen var, proteiner, genetikk og foretok en datering. Ikke minst dro de til funnstedet, La Ferrasie.

Forskerne undersøkte knokkel- og fossilrester som tilhørte skjelettet etter neandertalerbarnet, funnet på 1970-tallet. Materialet har vært lagret på et fransk museum i nesten et halvt århundre.
Forskerne undersøkte knokkel- og fossilrester som tilhørte skjelettet etter neandertalerbarnet, funnet på 1970-tallet. Materialet har vært lagret på et fransk museum i nesten et halvt århundre.

Ved hjelp av notatbøkene til forgjengerne sine kunne forskerne finne ut akkurat hvor benrestene ble funnet på 1970-tallet, og hvordan de lå fordelt.

De fant ut at benene lå relativt samlet og i riktig anatomisk posisjon. De var dessuten ganske godt bevart, og forskerne mener dette taler for at barnet ble begravet på en hensynsfull måte kort tid etter at døden inntraff.

Riktignok understreker forskerne at flere studier må til for å undersøke hvor vanlig neandertalerbegravelser var.

Likevel er ikke forskerne som har undersøkt det franske funnstedet er de første som mener de har bevis for at neandertalere praktiserte begravelser litt på samme måte som oss.

Ritual eller praktiske årsaker?

I Shanidarhulen i Irak fant arkeologen Ralph Solecki på 1950-tallet 10 neandertalerskjeletter - flere av disse plassert i det som lignet en grav. Nylig vendte britiske forskere tilbake til funnstedet. Forskning.no omtalte saken tidligere i år.

Hovedforskeren bak den nyere, britiske studien, Emma Pomeroy, mener man må stille spørsmål ved hva som eventuelt ligger bak slike neandertalerbegravelser. Var begravelsene ritualer?

Det kan ha vært enkle, praktiske årsaker - som å unngå å trekke til seg farlige dyr. Men om det ligger noe mer enn praktiske årsaker bak, kan det være tegn på kompleks adferd og abstrakt tenking hos neandertalerne, forklarer Pomeroy til The Guardian.

Noe annet som kan tale for at neandertalerne var komplekse, er at det ble funnet pollen fra flere typer blomster i jordprøvene som ble gjort rundt skjelettene på 50-tallet. Kan det bety at neandertalerne viste de døde respekt ved å legge blomster i graven?

Teorien er høyst kontroversiell - og noen mener pollenet heller stammer fra gnagere som lever i området og samler plantemateriale i tunneler. Du kan lese mer i denne artikkelen fra februar.

Referanse:

Balzeau, A., Turq, A., Talamo, S., m.fl. (2020). Pluridisciplinary evidence for burial for the La Ferrassie 8 Neandertal child. Science Reports.

Powered by Labrador CMS