Solnedgang bak et kullkraftverk i Juliette i USA. Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av CO2. (Foto: Branden Camp, AP, NTB scanpix)
Solnedgang bak et kullkraftverk i Juliette i USA. Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av CO2. (Foto: Branden Camp, AP, NTB scanpix)

Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor

CO2-utslippene fra bruk og produksjon av energi gjorde et nytt hopp i fjor, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Økingen var den kraftigste på lenge.

Publisert

– Vi så en ekstraordinær økning i den globale etterspørselen etter energi i 2018, sa IEA-sjef Fatih Birol tirsdag.

Økningen i energiforbruket førte også til vekst i utslipp av CO2, den viktigste av klimagassene som bidrar til global oppvarming.

IEA anslår at veksten i de globale energi-relaterte utslippene var på 1,7 prosent. Økningen var den kraftigste siden 2013.

Dermed bekrefter IEA tendensen i tall som ble presentert i desember av Global Carbon Project. De anslo at CO2-utslippene knyttet til fossil energi og sementproduksjon hadde steget med 2,7 prosent.

Utbyggingen av sol- og vindkraft vokser i svært høyt tempo, og sol-økningen skal i fjor ha vært på hele 31 prosent.

Men denne veksten skjer fra et lavt nivå. Dermed går ikke utviklingen fort nok til å veie opp for den økende bruken av energi.

– Det viser nok en gang at vi raskt må ta flere grep på alle fronter, sier Birol.

Fakta om globale klimaendringer

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

* Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

* Så langt er det lite som tyder på at de globale CO2-utslippene vil slutte å vokse med det første. Klimaendringene antas derfor å bli mer omfattende de neste tiårene.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)