Bedøvd laksunge undersøkes for lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) under lupe. Her undersøkes de sjette dag under forsøket. (Foto: Eivind Røhne)
Bedøvd laksunge undersøkes for lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) under lupe. Her undersøkes de sjette dag under forsøket. (Foto: Eivind Røhne)

Klor kan bli nytt verktøy mot lakseparasitt

Miljødirektoratet har gitt NINA, NIVA og Veterinærinstituttet tilskudd til å gjennomføre feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Drammensvassdraget.

Gyro er ansett som en stor trussel mot norsk laks, og myndighetene har som mål å forhindre spredning av parasitten og om mulig å utrydde den fra de områdene hvor den allerede er etablert.

Bruk av rotenon har vært behandlingsmetoden mot gyro i norske laksevassdrag. Alternative, og mer skånsomme metoder er også utprøvd i kampen mot gyro. I Lærdalselva har aluminiumsulfat vært hovedkjemikaliet for å utrydde parasitten. Ved denne metoden drepes parasitten, mens fisken overlever. Begge metodene har sine styrker og svakheter og nå ønsker forskerne å finne en metode som kan bli et tredje verktøy i verktøykassa.

− Drammensregionen som er infisert med parasitten, kan være utfordrende å behandle med dagens metoder, på grunn av stor vannføring, stor artsdiversitet og stort brakkvannssystem. Klor kan bli et viktig verktøy for Miljødirektoratet i denne sammenhengen hvis det viser seg å virke godt i dette forsøket og gjennom videre utvikling, sier Sigurd Hytterød ved Veterinærinstituttet.

For noen høres det kanskje urovekkende ut å bruke klor i elva, men Anders Gjørwad Hagen fra NIVA som har prosjektledelsen, forklarer at de bruker svært små mengder klor som virkestoff. Klor brytes raskt ned, blant annet av organisk stoff i elva og ultrafiolette stråler (sollys).

Powered by Labrador CMS