Når hjertet reparerer seg selv

Hva som skjer hvis du kutter vekk 20 prosent av hjertet? Jo, det vokser ut nye celler som gjør hjertet like bra - ja faktisk bedre. Riktignok er det sebrafisken det er snakk om, men forskningen kan hjelpe mennesker med hjertesykdommer.

Publisert

Eksperter omtaler forskningen som et fremskritt for såkalt regenerativ medisin. Kort fortalt er dette medisin der man vil kurere sykdommer ved å erstatte eller reparere defekte celler i kroppen. Mange sykdommer skyldes nemlig at celler er syke, skadet eller har en arvelig feil, og hvis det er mulig å finne en måte å reparere disse, vil det være til stor hjelp for medisinen.

De fleste forskere har prøvd å dyrke nye hjerteceller ved å få stamceller til å omdanne seg til hjertecellevev. En forskergruppe med Dr. Mark T. Keating i spissen angrep situasjonen på en litt annen måte. De begynte å se etter genetiske hemmeligheter som gjør noen dyr - deriblant sebrafisk - i stand til å gro nye kroppsdeler. Sebrafisk er mye brukt i forskning, fordi den lille fisken (2-3 cm) er kjent for å kunne regenerere finner og øyer. Imidlertid har ingen forsket på muligheten for å regenerere hjerteceller.

Også hos mennesker

"Sebrafisk."
"Sebrafisk."

- Når vi først finner et gen som er regenererende hos sebrafisk, er det sannsynlig at det finnes noe tilsvarende i det humane genomet, sier Keating som mener dette på sikt kan føre til regenerering av hjertet hos mennesker.

Forskergruppen bedøvet sebrafisk og kuttet vekk 20 prosent av hjertet deres, før fisken ble lagt tilbake i akvariet. Åtte av ti sebrafisker overlevde den radikale prosedyren.

- Den første stunden var ikke fiskene spesielt glade og holdt seg for det meste i bunnen av akvariet, sier Keating.

Men etter 10 dager skjedde det store forandringer.

Fungerte som normalt

Da svømte nemlig fiskene som normalt og var like aktive som sebrafiskene som ikke hadde blitt utsatt for inngrepet. Etter to måneder hadde fiskene reparert sine hjerter ved å erstatte cellevevet som var blitt tatt bort. Keating la også merke til at det var lite eller ikke noe arr igjen.

- De 20 prosentene vi tok bort var blitt bygget opp igjen, faktisk var hjertet blitt større. Vi har studert hjertet gjennom mikroskop og det slår og fungerer ellers som normalt, sier Keating.

Menneskets svake hjerte

Det som skjer hos sebrafisken er langt mer enn hva som skjer med mennesker. En pasient som har hatt hjerteinfarkt rehabiliteres, men hjertet blir ikke det samme igjen. Ingenting tyder på at det gror celler etter et hjerteinfarkt, annet enn arrvev som erstatter de skadete cellene. Dette vevet fungerer ikke som resten av hjertet og bidrar ikke til de elektriske impulsene som trengs for at hjertet skal slå normalt.

Dr. Keating sier at neste skritt er å identifisere genene som sebrafisken bruker til å gro nye hjertemuskelceller. Sannsynligvis er det en rekke gener involvert.

- Svært lovende

Dr. Joshua M. Hare, som selv driver den langt vanligere forskningen der hjerteceller forsøkes erstattet med stamceller, sier at arbeidet til Keating er svært lovende.

- Hvis man finner det selvreparerende genet hos sebrafisk vil dette gi oss verdifull kunnskap om hvorfor det menneskelige hjertet ikke regenereres, og muligens kunnskap om hvordan man skal stimulere hjertet til å gjøre netopp dette, sier Hare.