Store mengder død fisk dukket opp i trålen til Geir Solhaug. Det hadde den erfarne fiskeren aldri opplevd før i Oslofjorden. Bildet er tatt ved en annen anledning. (Foto: Christian Clausen)
Store mengder død fisk dukket opp i trålen til Geir Solhaug. Det hadde den erfarne fiskeren aldri opplevd før i Oslofjorden. Bildet er tatt ved en annen anledning. (Foto: Christian Clausen)

Mystisk fiskedød i Oslofjorden

Fisker Geir Solhaug fant mer enn hundre kilo død fisk i Indre Oslofjord i desember. Slik massedød hører både han og vannforskerne sjelden om.

Publisert

Det var torskefisker det gikk ut over, og de dukket opp på 100 meters dyp i trålen til Geir Solhaug, lederen i Indre Oslofjord Fiskerlag.

– Dette var relativt spesielt, sier den erfarne fiskeren til forskning.no. Han har aldri opplevd noe slikt i Oslofjorden før, bare på fiske nord i landet.

– Jeg ble litt overrasket. Fisken er jo vanligvis sprell levende når den går i trålen.

Flest døde var det blant småfisk av typen sypike, øyepål og skolest.

Oksygenmangel?

5. desember fisket Solhaug opp det som så ut til å være 50–70 kilo døde fisker i Vestfjorden, som er en del av Oslofjorden.

To uker seinere var det dobbelt så mye død fisk i trålen. Solhaug meldte fra til Norsk institutt for vannforskning (Niva).

– Jeg tror at fisken har dødd av oksygenfattig vann, sier André Staalstrøm. Han er forsker ved Niva.

Staalstrøm forteller at det kan være flere andre årsaker til fiskedøden. Men han vet at det var lite oksygen i Oslofjorden i tida før.

Uvanlig død?

I oktober fant nemlig Norconsult oksygenfattig vann på dypet av Lysakerfjorden, en annen del av Oslofjorden. Der var det mindre enn én milliliter oksygen per liter vann. Norconsult målte på oppdrag fra Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord, som overvåker fjorden.

Niva får sjelden meldinger om at så mange fisker dør samtidig. Staalstrøm kan likevel ikke si noe om hvor vanlig dette er.

Det er uansett grunn til bekymring, mener kollegaen hans Mats Walday, forskningsleder ved Niva.

– Det er torskens tilstand vi har best kunnskap om, men alle bunntilknyttede fiskearter, og særlig de som lever på større dyp, vil være utsatt ved episoder som dette, skriver Walday i en e-post til forskning.no.

Det var heldigvis lite død torsk i trålen, som det allerede finnes kritisk få av i fjorden.

Kan ha sperret fisken inne

Når fisk værer giftige vannmasser vil de prøve å rømme. Kanskje de ikke klarte det denne gangen, spekulerer forskerne.

Fjordbunnen er full av groper der fisken kan bli sittende fast.

– Jeg tror at det har kommet vann med lave oksygenverdier som har sperret fisken inne i en grop. De stikker ellers av om de får muligheten, sier Staalstrøm.

Det var ikke oksygenfattig vann i Vestfjorden under målingene i oktober eller desember. Men Staalstrøm tror at det giftige vannet har vært innom på et annet tidspunkt.

Stille vann i dypet

Mest sannsynlig stammer vannet fra Bunnefjorden, en annen fjordarm. Der har nok dypvannet blitt liggende i ro og oksygenet oppbrukt. Siden kan vannet ha spredd seg til Lysakerfjorden.

Det var mer oksygen i Lysakerfjorden i desember enn i oktober. Slikt vann ville ikke tatt livet av fisk. Noe av det oksygenfattige vannet hadde forsvunnet, kanskje videre til Vestfjorden der de døde fiskene altså dukket opp.

Stillestående vann som blir liggende lenge, er helt naturlig. Med noen års mellomrom kommer nytt vann inn i Bunnefjorden og det gamle vannet blir presset opp. Da kan det ganske plutselig løftes vannmasser med fiskefarlig vann lenger ut i Oslofjorden.

Vi mennesker bidrar til oksygenfattig vann med våre utslipp i fjorden. Men forholdene har blitt bedre de siste årene med rensing, ifølge Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.