To flamingovenner henger sammen.
To flamingovenner henger sammen.

Flamingoer har nære venner, som oss

Vennegjenger holdt sammen i årevis.

Flamingoer er ikke akkurat kjent for små, intime vennegrupper.

Tvert imot. De ikoniske rosa fuglene er berømt for å opptre i enorme flokker på mange tusen individer. De største samlingene kan telle over en million.

Men nå antyder altså ny forskning at flokkene ikke bare er en tilfeldig vrimmel av individer.

I stedet kan det se ut til at flamingoer har venner og venninner, som de henger sammen med i årevis.

Studerte flamingoer i dyrehager

For ordens skyld: Det er ikke ville flamingoer forskerne har studert.

Det er vanskelig å gjøre gode observasjoner av enkeltindivider i store flokker av ville fugler. Og i tillegg har flamingoene en tendens til å oppholde seg på utilgjengelige steder.

Derimot er mulighetene mye større i ulike zoologiske hager. Forskerne Paul Rose og Darren Croft fra University of Exeter i England fulgte fire flamingoflokker over fem år. Den største flokken talte nesten 150 fugler.

Nå konkluderer de:

Flamingoflokker er ikke homogene samfunn. Fuglene finner kompiser de går godt overens med og danner langvarige forhold med sine utvalgte venner, skriver forskerne i en artikkel publisert i forskningstidsskiftet Behavioural Processes.

På en halslengdes avstand

Forskerne fotograferte flokkene daglig på flere tidspunkter igjennom året, fra 2012 til 2016. Fuglene var merket med ulike ringer på føttene, og det var dermed mulig å skille individene fra hverandre.

Men hvordan kunne forskerne vite hvem som var venner?

Selv om flamingoer lever i store flokker, betyr ikke det at de liker å være helt tett innpå hverandre. Tråkker noen for nært, strekker flamingoen ut den lange halsen og klabber til sidemannen med nebbet.

Det gjelder altså å holde seg på en halslengdes avstand. Dette brukte Rose og Croft som mål for hvem som var venner og ikke, skriver National Geographic.

Ganske enkelt: Fugler som oppholdt seg mindre enn en halslengde fra hverandre, ble registrert som kamerater.

Hang sammen

Etter fem år med registreringer konkluderer forskerne med at flamingoene ser ut til å danne stabile forhold. Det er kjent fra tidligere forskning at disse fuglene ofte holder sammen i par som hjelper hverandre med ungene.

Men resultatene til Rose og Croft viser altså at fuglene også har venner og venninner.

Samme type mønster gikk igjen i alle de fire flokkene: Par, trekløver eller kvartetter av fugler ble stadig observert sammen. Det så til og med ut til at noen av gruppene unngikk visse andre grupper, opplyser forskerne, ifølge avisa The Guardian.

Enkelte fugler var sosiale sommerfugler som flagret innom flere grupper, mens andre så til å holde seg til noen få bestevenner som de stadig var sammen med.

Det var derimot ingen ensomme flamingoer. Alle fuglene så ut til å ha noen de kom overens med.

Resultatene viste også at forholdene holdt seg over tid. Vennegrupper observert i 2012, holdt fortsatt sammen i 2016.

Trolig også blant ville fugler

– Det er en interessant studie og kult å se data på flamingoenes langvarige bånd, sier Karl Berg, ornitolog ved University of Texas, til National Geographic.

Berg, som selv ikke har vært med på studien, mener det er lite forsket på dette temaet.

Fuglene som er studert, levde altså i fangenskap, men Rose og Croft mener det er sannsynlig at lignende vennskap også oppstår i ville flokker. Kanskje er det til og med større sjanse for å finne venner du virkelig passer sammen med, i en stor flokk?

Ikke splitt opp vennegruppene!

Forskerne tror disse vennskapene kan spille en viktig rolle for fuglenes helse og velvære. Kanskje hjelper vennene hverandre med å overleve eller finne maker.

Nye studier, og sammenligninger med observasjoner av ville flamingoer, vil kanskje fortelle oss mer i framtida. Og i mellomtida kan Rose og Crofts resultater kanskje bidra til god behandling av flamingoer i fangenskap.

Dyrehager bør ha store nok flokker til at fuglene har et rimelig utvalg å finne venner blant. Og dersom fugler skal flyttes, bør vennegrupper ikke splittes opp.

Referanse:

Paul E. Rose & Darren P. Croft, Evaluating the social networks of four flocks of captive flamingos over a five-year period: Temporal, environmental, group and health influences on assortment, Behavioural Processes, april 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS