24. oktober i år ble en første gruppe på ni dyr sluppet ut i en innhegning ved utkanten av Altyn Dala verneområde i det sentrale Kasakhstan. Dyrene ble transportert 1200 kilometer med helikopter fra Altyn Emel National Park sørøst i landet. (Foto: John Linnell / NINA)
24. oktober i år ble en første gruppe på ni dyr sluppet ut i en innhegning ved utkanten av Altyn Dala verneområde i det sentrale Kasakhstan. Dyrene ble transportert 1200 kilometer med helikopter fra Altyn Emel National Park sørøst i landet. (Foto: John Linnell / NINA)

Med forskernes hjelp er villeselet tilbake

Med forskernes hjelp er det asiatiske villeselet, kulan, tilbake på de sentrale steppene i Kasakhstan - etter hundre års fravær. Dette er det første, viktige skrittet på veien mot å gjenopprette de store planteeterne i dette unike steppehabitatet.

Prosjektet KULANSTEP har som mål å å bygge opp igjen kulanbestanden i Kasakhstan. En gang fantes nemlig kulan over hele Midt-Østen og Sentral-Asia – fra Middelhavet til det østlige Mongolia.

Men i løpet av de siste to århundrene har utbredelsen gått dramatisk tilbake, til mindre enn tre prosent av den opprinnelige. Selv om arten klarer seg forholdsvis godt i Mongolia er den sentralasiatiske underarten klassifisert som truet, og eksisterer kun i små isolerte populasjoner i Turkmenistan, Kasakhstan og Usbekistan.

Etter lang tids forberedelser ble nylig ni villesel ført om bord i et helikopter i Altyn Emel National Park sørøst i landet, og fløyet de 1200 kilometerne til Altyn Dala verneområde i sentrale Kasakhstan. Her ble de sluppet ut i en innhegning i nærheten av verneområdet. Til våren slippes de fri, og skal klare seg på egen hånd i sitt nye leveområde.

– Denne første forflytningen var et pilotprosjekt for å teste metode og logistikk i forbindelse med innfangning, håndtering, transport og utsetting, sier Petra Kaczensky, forsker ved NINA, som koordinerte prosjektet.

Powered by Labrador CMS