Kayentapus var mindre enn den største Tyrannosaurus rex, men trolig blant de største kjøtteterne i sin tid – 90 millioner år før det mer kjente rovdyret.
Kayentapus var mindre enn den største Tyrannosaurus rex, men trolig blant de største kjøtteterne i sin tid – 90 millioner år før det mer kjente rovdyret.

Svære, kjøttetende dinosaurer levde i Australia

Lenge før Tyrannosaurus rex tråkket dette rovdyret rundt på jorda.

Dinosauren som levde i det som i dag er Australia, var mer enn ni meter lang og nærmere tre meter høy opp til hofta.

I hvert fall etter fotsporene å dømme. De største er nesten 80 centimeter lange. Til sammenligning er en voksen menneskefot knapt 30 centimeter.

I Australia er det dårlig med dinosaurknokler. Derfor må forskerne se på avtrykkene gigantene etterlot seg mens de vandret rundt i sumplandskapet for mellom 165 og 151 millioner år siden.

Tidligere er de tofotede dinosaurene i gruppa theropoder funnet flere steder i verden – i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Paleontolog Anthony Romilio ved University of Queensland hadde alltid lurt på om det fantes slike store, kjøttetende dinosaurer i Australia også.

Det gjorde det, konkluderer Romilio etter å ha tolket fotsporene. Nå vet han mer om hvordan dinosaurene kan ha sett ut.

– Det var vært flott å kunne gi dem den vitenskapelige beskrivelsen jeg lenge har følt at de fortjener, skriver Romilio i en e-post til forskning.no.

Fotspor funnet i kullgruver

Fotsporene var langt fra en hemmelighet. De første ble oppdaget allerede på 1950-tallet i taket av noen kullgruver øst i landet. Avtrykk og kopier har ligget oppbevart på museum.

Mange har klødd seg i hodet over størrelsen på fotsporene og hvem de kan ha tilhørt.

Moderne teknologi gir nye muligheter for å komme nærmere et svar. Romilio og kollegene laget 3D-modeller ut fra bilder av 20 fotavtrykk og studerte alt fra formen på tærne til vinkelen mellom dem. De viste seg å tilhøre forskjellige dinosaurer.

De største dinosaurene hadde lange tær som sprikte utover, tåballer og spisse klør. Romilio og kollegene kaller dem Kayentapus.

Men dette er omdiskutert, for andre forskere har tidligere definert fotavtrykkene som Eubrontes. De ligner mye, men har parallelle tær.

Et dinosaurfotspor fra gruvene i Australia.
Et dinosaurfotspor fra gruvene i Australia.

Tidlig ute

Studien bruker kjente metoder for å beregne hoftehøyde og kroppsstørrelse ut fra fotspor, forklarer Romilio.

–­ Det er alltid generelle beregninger, siden kroppsstørrelse varierer også mellom beslektede grupper, skriver han i e-posten til forskning.no.

Ni meter er lite mot selve kjendisen blant de kjøttetende dinosaurene, Tyrannosaurus rex. Den kunne bli 12–­13 meter lang.

Men Kayentapus var hele 90 millioner år tidligere ute enn T.rex. Dermed er dette trolig spor etter et av de største rovdyrene blant dinosaurene som levde på den tida.

Referanse:

Anthony Romilio, Steven W. Salisbury og Andréas Jannel: Footprints of large theropod dinosaurs in the Middle–Upper Jurassic (lower Callovian–lower Tithonian) Walloon Coal Measures of southern Queensland, Australia. Historical Biology, online 12 juni 2020. Doi: 10.1080/08912963.2020.1772252. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS