En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Åpen forskning fremmes som et ideal i forskningspolitikken både i EU og i Norge. Hvordan blir det i her i landet? Forskningsrådets retningslinje for åpen forskning er nå på høring. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Åpen forskning fremmes som et ideal i forskningspolitikken både i EU og i Norge. Hvordan blir det i her i landet? Forskningsrådets retningslinje for åpen forskning er nå på høring. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hva skjer med etikken i åpen forskning?

Hvordan kan vi sikre at ambisjonen om åpen forskning også er ansvarlig i forskningsetisk forstand?

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) tar for seg dette og en rekke andre spørsmål i et åpent møte om åpen forskning på OsloMet – storbyuniversitetet 4. september. Bakgrunnen er at Forskningsrådets policy for åpen forskning nå er på høring.

I sentrale strategier om åpen forskning er ambisjonen ofte oppsummert i slagordet «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig». Men hva betyr nødvendig? Ofte er det snakk om dilemmaer og behov for å avveie ulike hensyn eller normer mot hverandre. Åpenhet er viktig, men hvordan balansere den mot personvern og beskyttelse av forskningsdeltakerne? Gjør slike hensyn forskning «lukket» fordi den ikke er «åpen», eller er den snarere ansvarlig? Om motsatt: Når er «åpen» forskning uansvarlig? Brukermedvirkning og folkeforskning kan styrke tilliten til forskning, men hvor går grensen mellom åpen forskning og overstyring fra brukere eller oppdragsgivere? Når blir samspill i forskning snarere samrøre?

Les mer om diskusjonen på nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteene

Powered by Labrador CMS